aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresn s ugdymo kokyb s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresnės ugdymo kokybės PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresnės ugdymo kokybės

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresnės ugdymo kokybės - PowerPoint PPT Presentation

leland
211 Views
Download Presentation

Aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresnės ugdymo kokybės

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktyvieji metodai ir samprotavimo metodika siekiant geresnės ugdymo kokybės Petras Gedvilas, Šilalės r., Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, VBE vertinimo konsultantas

 2. Mokytojui reikalinga nauja patirtis • Į mūsų gyvenimą nuolat skverbiasi vis naujesnės informacinės ir komunikacinės technologijos. • Mokytojas turi nuolat ugdyti savąsias kompetencijas, kad galėtų mokiniams duoti daugiau negu vadovėlyje esanti medžiaga. • Mokytojas turi neatsilikti nuo naujovių, kurios keičiasi čia ir dabar.

 3. Apklausa Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus... Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Šiandienos mokyklai turi rūpėti ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti jam žinias.

 4. Bendrosiose programose rekomenduojama taikyti šiuos metodus:

 5. Šį sąrašą dar galima pratęsti tokiais metodais kaip: Išvardytų metodų sąrašas nėra baigtas, klasifikacija nėra griežta, ji įmanoma ir kitokia.

 6. Užmokyklinių užduočių metodas Tai metodas, įgalinantis pamoką vesti ne įprastinėje klasės ar kabineto aplinkoje, o už jos ribų. Metodo tikslas – mokymo žinias pajusti realiame gyvenime, patirti mažos grupės solidarumo jausmą, ugdyti poreikį tyrinėti aplinką, kūrybingumą.

 7. Metodo taikymas (pavyzdys) Tarkim, pamokos tema – Šatrijos Raganos asmenybė. Mokiniai suskirstomi grupelėmis, joms pateikiamos konkrečios užduotys: aptarti geografinę padėtį (Užvenčio dvaras), išsiaiškinti parko įkūrimo istoriją (gal yra sąsajų su istoriniais įvykiais); jei yra architektūros ar istorijos paminklų, kuo daugiau sužinoti apie juos, pamąstyti apie juos, pasvarstyti  apie parko reikšmę mūsų kultūrai, poilsiui. Beveik visada galėsime prisiminti padavimą, tinkančią legendą ar eilėraščio posmą, pasigrožėti dailininko ar tautos meistro kūriniu, kartais pasiklausyti muzikos kūrinio...

 8. Metodo taikymas samprotavime Siejimas su kūrinio analizės metodu ir samprotavimo ugdymu: renkamos citatos iš programinio kūrinio, apibūdinančios dvaro, kaip kultūros lopšio, pasaulį, krikščioniškąją Šatrijos Raganos pasaulėjautą. Tai konteksto dalykai...

 9. Kelionė gali būti virtuali... • Pasirinktos pateiktys ir video iš lituanistų tinklapio ( http://www.kalbam.lt ) • Socialinio tinklapio Facebook panaudojimas (galima paskatinti- rengti užduotis- viktorinas, patalpinant nuotraukas, pateikiant citatas ir pan.) • Testai internete (http://www.mokytoju.tinklas.lt/ ir http://www.testai.tinklas.lt/ ) • Virtualus muziejus (http://www.muziejai.lt/virtuali_galerija/virtuali_galerija.asp?id=2&name=Virtualios%20parodos%20portale%20www.muziejai.lt )

 10. Rezultatas  Tai, ką patyrė ir sužinojo, moksleiviai pasakos, rašys samprotavimuose, kurs pateiktis arba video, mažesnieji nupieš, sukurs įvairius modelius. Kas nors gal sukurs literatūrinį vaizdelį, eilėraštį, miniatiūrą, interviu, muzikos etiudą, inscenizuos įdomiausius pamokos– išvykos epizodus...

 11. Privalumai Metodas atveria plačias integruoto (literatūra, istorija, muzika, dailė, IT... ) mokymo galimybes, kiekvieną moksleivį įtraukia į aktyvią mokslinę– tiriamąją veiklą, ugdo kūrybingumą, padeda pajusti grupinio (ir individualaus) darbo privalumus.

 12. Reziume Valdorfo pedagogai teigia, kad mokymo ir auklėjimo esmė – tai, kas vyksta mokytojo ir mokinių sielose. Išmokus suprasti atskirą žmogų, galėsime suvokti subtilius žmonijos dvasinius ryšius; tobulinti juos, drauge pasieksime ir geresnės ugdymo kokybės.

 13. Ačiū