tvorba syst mu na podporu zen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tvorba systému na podporu řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tvorba systému na podporu řízení

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Tvorba systému na podporu řízení - PowerPoint PPT Presentation

lela
94 Views
Download Presentation

Tvorba systému na podporu řízení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Tvorba systému na podporu řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

 2. Rekapitulace • Teorie pro systém podpory řízení • Cíl úlohy • Příprava dat modelu • Sestavení modelu • Zkouškové otázky • References Obsah

 3. Rekapitulace • Odstranit propojení na data97.xls • Vysokoškolská úroveň zpracování! • Název 01_Karel_1_.xls (obsahuje 2) • Název POPR_Karel.xls (špatně) • Není kompletní krycí list • Zkouškový benefit • Úsporný popis grafických výstupů

 4. Dovednosti ze cvičení I. Řízení definovanými cykly Ú/O II. Řízení definovanou hladinou Vstupy pro výpočet II. Vstupy pro výpočet I. Použití logických funkcí Použití matematických funkcí

 5. Kdo poruší desatero…? • Názevsouboru. • (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls ) • Čísla psaná do textového pole. • Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…]. • Nereálné údaje. • Přetékající/nečitelný text. • Pravopis…! • Chybějící popis grafu. • Konstanty ve vzorcích. • Neúplný krycí list. • Odcizený obsah.

 6. DSS Učení skutečně může být zábavné – ale myslí se tím docela jiný druh zábavy, než jaký je normálně spojován s významem tohoto slova. Neil Postman(University of New York)

 7. Co mají společné? Snažíme se použít (vytvořit si) systém pro rozhodnutí • Žádost o úvěr • Návštěva obchodního cestujícího • Správa objektu • Plánování dovolené • Zase mi nejede (auto, kolo) • Plánování výuky, zkoušek • (Skoro) všemocné ABS • Ranní traffic jam • Nákup letenky • Nákup na burze • … Na základě získaných informací se snažíme rozhodnout

 8. DSS Description • Passive standard DSS Gathering of information for support of the decision maker. • Active standard DSS Gathering information and creation of the alternatives for the decision maker. Type of supporting system • Information system Electronic Data Processing (EDP) • Management Information System (MIS) • Decision Support System (DSS)

 9. DSS Definition Definition: • interactive computer-based system or subsystem intended to help decision makers use communications technologies, data, documents, knowledge and/or models to identify and solve problems, complete decision process tasks, and make decisions. • general term for any computer application that enhances a person or group’s ability to make decisions. • involves designing and studying DSSin their context of use. • class of computerized information system that support decision-making activities.

 10. DSS Application Five more specific DSS: • Communication-driven DSS Groupware, chat, videoconferencing, and web-based bulletin boards … global enterprises. • Data-driven DSS scorecards comparing financial (non-financial) measures and 'target' value within a single concise report (Maytag International, BuckmanLabs, …) • Document-driven DSS document automation process (SchellerCosmetics, documentum.com, …) • Knowledge-driven DSS Financial Analysis Support Techniques (US commercial banks, …) • Model-driven DSS model-driven scheduling, simulation and optimization (Standard Bank, …) Source: http://dssresources.com/faq/index.php?action=artikel&id=114

 11. Basic attributes of DSS Perspectives of DSS: • Information processing Gathering of the information needed for managerial activities • Managerial activities Processes toward to final decision • Decision problems Final evaluation of the information and definition of the decision

 12. Support for decision making • Knowledge of the problems, processes, activities • Understanding of the… • Studying of the activities involved in choice process Phases of the DSS • Intelligence phase • Design phase • Choice phase Source: Simon’s phase model and levels of articulation, 1960

 13. Levels of the decision

 14. Parts of decision Managerial decision making • decision problems evolve • their structure changes • leads to the redefinition of decisions • DM is a process involving multiple participants, requires conflict resolutions • decision maker has analytic perspective • decision maker has holistic perspective • managers integrate qualitative and quantitative aspects of the problem • decision making does not end with the choice of an alternative • decisions leads to other decisions • decision makers do not confirm to one choice paradigm • Systems must allow to use of multiple paradigm • making decisions involves the determination of what will happen if decision is selected

 15. Příklad rozhodování SAAB Structure of decision changing Automobilky nekrachují • 1937 začátek letadla, motory (válka) • 1945 auta model 92 • 1950 700 aut za rok • do roku 1956 20000 aut • za 30 let 700000 aut • od 1989 ovládá společnost GM • GM chce do konce 2009 ukončit výrobu, neplatí dodavatelům • Swedish Automobile (Spyker) kupuje 2010 od GM ztrátový SAAB za 400mil.$ • Chtějí koupit Číňani … GM nechce uvolnit • 2011 opakované zastavení výroby nezaplacené subdodávky • …omezení nabídky prodeje nejméně 2 roky … tomu odpovídající příjmy • …vydává náklady na marketing • …vydává náklady na obměnu dealerské sítě • Chybí 500mil.€ • …mizí likvidita • …prodává průběžně duševní vlastnictví a výrobní prostředky • (2006 prodává 130000 aut 2009 prodává 27000 aut) • 2011 Spyker prodává sám sebe … soustředí se na SAAB • 2011 koupil National Electric VehicleSweden (NEVS) …číňan • 2012 znovuspuštění výroby …dodělání 100 aut na lince • …zaměstnanci do zbrojovky, do Volva • 2013 zase začneme? …dodavatelé usnuli, chybí, nejsou dealeři • …elektroauta, nové trendy Redefinition of decision Decision making does not end after choice Dluží 36 miliard Kč Věřitelé General Motors, zaměstnanci, švédská vláda. Majetek pokrývá 13 miliard Kč Kdo zavinil: GM odčerpal technologie? Naopak nechce prodat Číně? Diskuse všechno jinak? Je to všechno jinak? What will happen after decision

 16. Zpracování XLSX + ExcelTipy.xlsm

 17. Literatura Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : WoltersKluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G.,Decision Support Systemsfor Sustainable Development, A ResourceBookofMethods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002. Griffths, E., Whatisa model?, e.griffiths@shef.ac.uk http://dssresources.com Simon’s phase model and levels of articulation, 1960 Kersten, G.E. and D. Cray (1996), Perspectives on Representation and Analysis of Negotiation: Towards Cognitive Support Systems. Group Decision and Negotiation, 5, 433-467. Kos, Z., Dočkal, M., Rozhodovací procesy v ŽP, Systémypro podporurozhodování(DSS), 2009

 18. Závěr Závěr Tvorba systému na podporu řízení Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.