B rkompenz ci teljes t s nek munka gyi ellen rz se 2012
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 46 Views
 • Uploaded on

Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése 2012. Irányadó eljárásjogi szabályok. Jogszabályi felhatalmazás. 2011. évi XCIX tv. (Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról); 1996. évi LXXV. törvény (A munkaügyi ellenőrzésről);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B rkompenz ci teljes t s nek munka gyi ellen rz se 2012

Bérkompenzáció teljesítésének munkaügyi ellenőrzése2012

Irányadó eljárásjogi szabályok


Jogszab lyi felhatalmaz s
Jogszabályi felhatalmazás

 • 2011. évi XCIX tv. (Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról);

 • 1996. évi LXXV. törvény (A munkaügyi ellenőrzésről);

 • 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet;

 • 2012. évi XXI. tv. (Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról);

 • 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet.


Hat sk r
Hatáskör

A Met. 3. § (1) t) pontja alapján:

- A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó munkáltató kivételével a bruttó 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés – kormányrendeletben meghatározott elvárt mértékének megfelelő végrehajtására.


Id beli hat ly
Időbeli hatály

 • 2012. január 01-je után indult ügyekben;

 • 2012. január 01. és április 06. között minden esetben, (hivatalból, panasz- vagy közérdekű bejelentésből);

 • 2012. április 07-től nincs törvényi kötelezettség a bérkompenzáció végrehajtásának minden esetben történő ellenőrzésére.


Szem lyi hat ly
Személyi hatály

A bérkompenzáció végrehajtásának kettős következménye:

 • A munkavállalói létszám 2/3-ánál: a munkáltató indulhat közbeszerzési pályázaton, igényelhet költségvetési támogatást;

 • A munkavállalói létszám 100 %-ánál: érvényesíthet a szociális hozzájárulási adóból levonható adókedvezményt és pályázhat támogatásra.


Szem lyi hat ly1
Személyi hatály

 • A teljes munkavállalói létszám 2/3-a esetében (a tartósan távol lévő munkavállalók – gyermek, közeli hozzátartozó ápolása, gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők is);

 • A 2011. november 01. és december 31. közötti időszak bármely napján (hagyományos) munkaviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában.


Szem lyi hat ly2
Személyi hatály

Nem terjed ki az ellenőrzés:

 • az egyszerűsítetten foglalkoztatottakra.

  Nem számít be a munkavállalók 2/3-ába:

 • akölcsönbeadónál az a kölcsönzött munkavállaló, ahol az őt kölcsönvevő szervezet saját munkavállalói esetében nem tett eleget az elvárt béremelésnek,

 • az iskolaszövetkezetnél az a hallgató, ahol az őt fogadó gazdálkodó szervezet saját munkavállalói esetében nem tett eleget az elvárt béremelésnek.


Az elv rt b remel s m rt ke s viszony t si alapja
Az elvárt béremelés mértéke és viszonyítási alapja

 • 2011. évben havi bruttó 216.806 forint alatt kereső munkavállalók esetében személyenként külön-külön kell meghatározni (R. 1. sz. melléklete alapján).

 • A 2011. évi munkabéren a munkavállaló személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak egész havi átlagát kell érteni.

 • Teljesítménybér esetén a 100 %-os teljesítéshez kapcsolódó teljesítménybér értendő.


A munka gyi ellen rz s eszk zei
A munkaügyi ellenőrzés eszközei

Bizonyítási eszközök:

 • EMMA adatbázis alapján;

 • A munkáltató, vagy képviselőjének nyilatkozata alapján;

 • Munkavállalói név szerinti lista (név+2011. évi munkabér+2012. évi munkabér) alapján;

 • Bérkifizetési jegyzékek, elszámolást igazoló dokumentumok alapján.


Ter leti illet kess g
Területi illetékesség

A felügyelőség főszabály szerint a megyei illetékességi területen lévő:

 • székhely,

 • telephely (telephelyenként önállóan), vagy

 • munkavégzési hely munkavállalói esetében vizsgálja a bérkompenzáció teljesülését.

  A megelőzés szabálya alapján az a felügyelőség

  jár el, amelyik előbb kezdte az ellenőrzést.


Id beli hat ly1
Időbeli hatály

A munkáltató a bérkompenzációt jogkövetkezmény nélkül a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljesítheti.

Az ellenőrzés megkezdését követően teljesített, vagy nem megfelelő mértékű kompenzáció esetén:

 • (mérlegelés nélkül) munkaügyi eljárás megindítását jelenti.


Alkalmazott int zked s
Alkalmazott intézkedés

 • Figyelemfelhívás alkalmazhatósága kizárt.

 • Megállapító határozat a bérkompenzáció teljesítésének elmulasztásáról.


Meg llap t hat rozat
Megállapító határozat

 • Kizárja a munkaügyi bírság alkalmazhatóságát;

 • Önálló (más munkaügyi intézkedéssel nem lehet összevonni);

 • A hatáskör gyakorlója az igazgató, ő kiadmányozza (ez azonosítja a jogi megítélését a bírsághatározattal);

 • A határozat jogerőssé válásának napján nyilvánosságra kell hozni, a hatóságnak közzétételi kötelezettsége van.


Meg llap t hat rozat k vetkezm nye
Megállapító határozat következménye

2012. 01. 01-től 2012. 04. 06-ig:

 • jogerőtől számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat,

 • központi költségvetésből, valamint

 • elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.


Meg llap t hat rozat k vetkezm nye1
Megállapító határozat következménye

2012. április 07-től:

 • Jogerőtől számított két évig nem állapítható meg a 2011. évi CXCV. tv.2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás.

 • Nem kell alkalmazni az Nemzeti Foglalkoztatási Alap előirányzatából nyújtott támogatásra,

 • A nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulásra,

 • A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, halászai támogatásokhoz kapcsolódó egyéb támogatásra.


Mentes l s lehet s ge
Mentesülés lehetősége

 • Utólagos.

 • A támogatást nyújtó szerv részére kell igazolást benyújtani, hogy a munkavállalók 2/3-a vonatkozásában a munkabéremelést a munkaügyi ellenőrzés megkezdésének napjára visszamenőleg teljesítette (2012. 04. 07-től).

 • A támogatást nyújtó szerv mérlegel, a munkaügyi felügyelőségnek erre nincs hatásköre.