Stru n inform cia o rysovi ostrovidovi v slovensk ch karpatoch
Download
1 / 12

Stručná informácia o rysovi ostrovidovi v slovenských Karpatoch - PowerPoint PPT Presentation


  • 53 Views
  • Uploaded on

Stručná informácia o rysovi ostrovidovi v slovenských Karpatoch. Eva Gregorová, ZOO Bojnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stručná informácia o rysovi ostrovidovi v slovenských Karpatoch' - lel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stru n inform cia o rysovi ostrovidovi v slovensk ch karpatoch

Stručná informácia o rysovi ostrovidovi v slovenských Karpatoch

Eva Gregorová, ZOO Bojnice


Česko-slovensko-poľské Karpaty tvoria západnú hranicu karpatského oblúka, ktorého základom sú rumunské Karpaty. Vďaka súvislému geomorfologickému reliéfu jednotlivých pohorí sa na Slovensku zachovala celistvá populácia karpatského rysa s vysokou fenotypovou a genotypovou variabilitou.

Vďaka ťažko prístupnému terénu rysích biotopov na našom území, početným NP, CHKO a PR, ako aj rozumnému poľovnému obhospodarovaniu od čias zavedenia čiastočnej ochrany, zostal aj vzťah našich obyvateľov voči rysovi ako k jedinej nekonfliktnej veľkej šelme veľmi pozitívny.


V súčasnosti na Slovensku neprebieha karpatského oblúka, ktorého základom sú rumunské Karpaty. Vďaka súvislému geomorfologickému reliéfu jednotlivých pohorí sa na Slovensku zachovala celistvá populácia karpatského rysa s vysokou fenotypovou a genotypovou variabilitou.komplexný terénny populačný výskum rysa z dôvodov vysokých finančných nákladov na exaktný monitoring pomocou telemetrie a fotopascí, len čiastkové experimenty s migrujúcimi jedincami.

Vypustenie zrehabilitovaného osirelého divého mláďaťa, subadultnej samice, zo ZOO Bojnice do voľnej prírody, v spolupráci so ŠOP SR v NP Veľká Fatra na jar roku 2006.

Vypustenie prvého divého rysa v rámci projektu Lynx, dospelého samca, odchyteného v spolupráci s Lesmi SR v obore Betliar, sledovaného konvenčnou VHF telemetriou v NP Malá Fatra na jar roku 2001.


Zoologická záhrada Bojnice karpatského oblúka, ktorého základom sú rumunské Karpaty. Vďaka súvislému geomorfologickému reliéfu jednotlivých pohorí sa na Slovensku zachovala celistvá populácia karpatského rysa s vysokou fenotypovou a genotypovou variabilitou. je poverená rehabilitáciou našich chránených šeliem.

Viac ako 50% z rehabilitovaných mláďat rysov nieje podľa našich kritérií vhodných na vypustenie do voľnej prírody.

Preto sa ich snažíme v koordinácii s EEP umiestňovať v moderných lesných výbehoch v zahraničí, kde nadväzujú na tradíciu reintrodukcií svojim vysokým reprodukčným potenciálom.

Foto: ZOO Dortmund


I. karpatského oblúka, ktorého základom sú rumunské Karpaty. Vďaka súvislému geomorfologickému reliéfu jednotlivých pohorí sa na Slovensku zachovala celistvá populácia karpatského rysa s vysokou fenotypovou a genotypovou variabilitou.Obdobie poľovníckych štatistík LÚ, kedy sa informácie získavali z hlásení o počte ulovených šeliem a ich JKS, ako aj z hlásení o výskyte veľkých šeliem sústredených v centrálnej databáze ŠOP SR.

Mapa výskytu rysa databanky fauny Slovenska v štvorcovej sieti 10 x 10 km v súradnicovom systéme JTSK (KOUBEK, ČERVENÝ 1996, prevzaté a modifikované KASSA 1999).


II. Obdobie trvania projektu Lynx karpatského oblúka, ktorého základom sú rumunské Karpaty. Vďaka súvislému geomorfologickému reliéfu jednotlivých pohorí sa na Slovensku zachovala celistvá populácia karpatského rysa s vysokou fenotypovou a genotypovou variabilitou. podporeného ŠF MŽP SR, kedy sa využili informácie z veľkoplošných sčítaní veľkých šeliem, čiastkového monitoringu z NP a CHKO, štatistiky odchytových centier LZ na Kysuciach a v Rožňave, štatistiky LVÚ Zvolen, mortality a nálezov osirelých mláďat v rozličných častiach Slovenska.

• permanentný výskyt

• prechodný výskyt

• ojedinelý výskyt

Mapa výskytu rysa v štvorcovej sieti 10 x 10 km v Mercatorovej projekcii pre projekt ELOIS (GREGOROVÁ 2003).


III. Obdobie po schválení celoročnej ochrany rysa v roku 2001. Mapa výskytu rysa je výstupom z celoslovenskej dotazníkovej akcie z roku 2007 podporenej lesníckou sekciou MP SR, MŽP SR a v spolupráci s NP Veľká Fatra, spracovaná v GIS a súradnicovom systéme WGS84 transformovanom do JTSK. Kategorizácia dôveryhodnosti údajov podľa MOLINARI-JOBIN et al. 2003.

K1, K2, K3


NELEGÁLNY LOV 2001.

Jedinec vľavo je dospelá samica z Oľky, Nízke Beskydy, zastrelená v roku 2003.

Jedinec dolu je juvenilný samec z Bolešova, Biele Karpaty, zastrelený v roku 2006.

Foto: M. Porada

Právne postavenie a ochrana rysa na medzinárodnej a národnej úrovni:

Bern Convention – Annex III, IV

CITES Convention – Appendix II

IUCN Red List –c. LR, sc. LC

EU Habitat Directive 92/43 EEC – Annex II, IV

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z.

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003

Vyhlášky MP SR č. 172/1975, 230/2001


Limitujúcimi faktormi rozšírenia karpatského rysa v podmienkach Slovenska sú dostatočne nerušené prirodzené a súvislé lesné habitáty v spojení s dostatkom lovnej zveri za súčasnej eliminácie pytliactva.

Foto: P. Šípoš


Limitujúcimi faktormi rozšírenia karpatského rysa v podmienkach Slovenska sú dostatočne nerušené prirodzené a súvislé lesné habitáty v spojení s dostatkom lovnej zveri za súčasnej eliminácie pytliactva.


Limitujúcimi faktormi rozšírenia karpatského rysa v podmienkach Slovenska sú dostatočne nerušené prirodzené a súvislé lesné habitáty v spojení s dostatkom lovnej zveri za súčasnej eliminácie pytliactva.


ad