Hiskonna areng
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 389 Views
 • Uploaded on

ÜHISKONNA ARENG. REET TUISK HG 2009. ININKONNA AJALOO PERIOODID. ESIAEG VANA- KESK- UUS- UUSIM- AEG AEG AEG AEG 3000eK 476 1517 1918 (1492) - 3 milj. aaastat 3500a 1000a 500a 100a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hiskonna areng

ÜHISKONNA ARENG

REET TUISK

HG 2009


Ininkonna ajaloo perioodid
ININKONNA AJALOO PERIOODID

ESIAEG VANA- KESK- UUS- UUSIM-

AEG AEG AEG AEG

3000eK 476 1517 1918

(1492)

- 3 milj. aaastat 3500a 1000a 500a 100a

Mis sündmused tähistavad ajalooperioodide vahetumist?


Agraar hiskond
AGRAARÜHISKOND

 • TEGEVUSALAD – KORILUS, PÕLLUNDUS, KALANDUS, JAHINDUS

 • RESSURSID – MAA, VESI, METS. VAJALIK SUUR ALA

 • TEHNOLOOGIA – ALGELINE, SUUR KÄSITSITÖÖ OSAKAAL

 • TÖÖKORRALDUS – TÖÖD TEEB ÜKSIKISIK, SUUR MÕJU TRADITSIOONIDEL

 • TÖÖVILJAKUS – VÄIKE, ÜLEJÄÄKE EI TEKI

 • TOOTMISE EESMÄRK – ISEENDALE TARBIMISEKS, ELATUSMAJANDUS

 • OSALEMINE MAAILMAMAJANDUSES – VALDAVALT EI EI OSALE (miks?)

  ÜKSIKUD KAUBAD EUROOPA JA AASIA VAHEL (nimeta)


Agraar hiskonna areng
AGRAARÜHISKONNA ARENG

… OLI VÄGA AEGLANE, SEST

 • KASUTATI ALGELISI TÖÖVAHENDEID

 • KOGUKONDADE SUHTLUS PUUDUS, UUENDUSED LEVISID VÄGA AEGLASELT

 • MADAL HARIDUSTASE, PUUDUS KIRJAOSKUS

 • LEVISID TRADITSIOONID, MILLEST LOOBUMINE TOIMUB VÄGA AEGLASELT


K simused
KÜSIMUSED

 • MIKS SUUTSID KORILASED END ELATADA VAID VÄGA HÕREDALT ASUSTATUD ALADEL?

 • ÜHISKONNA ARENEDES HAKKASID TEKKIMA RIIGID. MIKS?

 • MILLISED MAJANDUSHARUD TEKKISID PÕLLU-MAJANDUSE KÕRVALE ÜHISKONNA ARENEDES?

 • MILLISED PIIRKONNAD JA MIKS OLID AAFRIKAS 15. SAJ KÕIGE ARENENUMAD?

 • MIKS SUUTIS IDA- JA KAGU-AASIA ELATADA SUUREMAT HULKA INIMESI KUI EUROOPA?

 • MIKS TOIMUS AGRAARAJASTUL ARENG VÄGA AEGLASELT?(4)


T stusajastu
TÖÖSTUSAJASTU

 • TEGEVUSALAD – TOORAINE TÖÖTLEMINE, TEENINDUS (KAUBANDUS, TRANSPORT)

 • RESSURSID – MAAVARAD

 • TEHNOLOOGIA – MASINATÖÖ

 • TÖÖKORRALDUS – TOIMUB TÖÖJAOTUS NII TÖÖLISE KUI REGIOONIDE TASANDIL. TOOTMISES OSALEB PALJU INIMESI

 • TÖÖVILJAKUS – SUUR, SEST TÖÖD TEEEVAD OSKUSTÖÖLISED JA SPETSIAALSETE MASINATEGA

 • TOOTMISE EESMÄRK – MASSTOODANG MÜÜGIKS, EKSPORT

 • OSALEMINE MAAILMAMAJANDUSES – NII ETTTE- VÕTETE KUI RIIKIDE TASANDIL


Industrialiseerumine
INDUSTRIALISEERUMINE

 • ISESEISEV – ÜLEMINEK TÖÖSTUSAJASTUSSE TOIMUS LOOMULIKU ARENGUGA

 • SÕLTUVINDUSTRIALISEERUMINE – ÜLEMINEK UUELE TOOTMISVIISILE TOIMUB VÄLISEL SURVEL, SURUTAKSE TEISE RIIGI POOLT PEALE. ARENDATAKSE TEGEVUS- VALDKONDI, MILLEST ON EMAMAA HUVITATUD.


Geograafiline t jaotus
GEOGRAAFILINE TÖÖJAOTUS

… ON SPETSIALISEERUMINEe KESKENDUMINE NENDE KAUPADE JA TEENUSTE TOOTMISELE, MILLEKS ON PARIMAD EELDUSED.

 • TOO 2 NÄIDET

  EELDUSED, TEGURID:

 • VEONDUSE ARENG

 • LOODUSVARADE EBAÜHTLANE PAIKNEMINE JA JAOTUMINE

  SELGITA, NENDE TEGURITE SISU JA MÕJU


Kolooniad
KOLOONIAD

KOLOONIATE RAJAMISE PÕHJUSED:

 • 16.-18. SAJ:

  1) EKSOOTILISED PÕLLUMAJANDUSSAADUSED (too näiteid) TOIDUKS JA TÖÖSTUSELE TOORAINEKS

  2) UUTE VABADE MAADE VAJADUS – EUROOPAS

  DEMOGRAAFILINE PLAHVATUS, ÜLERAHVASTUS

 • 19. SAJ:

  1) LOODUSVARADE AMMENDUMINE, VAJADUS

  VARUSTADA TÖÖSTUST TOORAINEGA

  2) LISATOIDUAINETE VAJADUS

  3) UUS TURG OMA KAUPADELE

  4) ODAV TÖÖJÕUD


Kolooniad1
KOLOONIAD

 • ÜMBERASUMISKOLOONIAD – PIIRKONNAD, MIS ASUSTATI EUROOPAST VÄLJARÄNDAJATE POOLT

 • MISOLI ÜMBERASUMISKOLOONIATE TEKKE

  PÕHJUSEKS?

 • NIMETA 3 ÜMBERASUMISPIIRKONDA JA LISA RIIGID, KUST UUSASUNIKUD PÄRINESID

 • MIKS PÕHJA- JA LÕUNA-AMEERIKA ARENESID ERINEVA KIIRUSEGA?

 • NIMETA RIIKE, MIS ON OLNUD ÜMBERASUMIS-KOLOONIAD

 • MIS RIIK OLI SUURIM KOLONIAALIMPEERIUM? KUIDAS AVALDUB SEE TÄNAPÄEVAL?

 • TOO NÄITEID, MIS RIIKIDEL JA KUS ON KA TÄNAPÄEVAL KOLOONIAID (vt atlas – pol. kaart)


Kolonialismi tagaj rjed
KOLONIALISMI TAGAJÄRJED

 • NEGATIIVSED:

  1) KOLOONIA ÜHEKÜLGNE MAJANDUS (miks?)

  2) SÕLTUVUS EMAMAAST – OSALEMINE MAAILMA-MAJANDUSES TOIMUS VAID EMAMAA KAUDU

  3) OMARIIKLUSE KOGEMUSE PUUDULIKKUS

  4) KESKKONNAREOSTUS JA RESSURSSIDE ÜHEKÜLGNE VÄLJAKURNAMINE (selgita)

  5) RIIGIPIIRIDE MEELEVALDNE KUJUNEMINE JA SELLEST TULENEVAD SÕJALISED KONFLIKTID, MIS KURNAVAD RIIKIDE MAJANDUST

  6) POLIITILINE EBASTABIILSUS TINGIB VÄHESED VÄLISINVESTEERINGUD (selgita)


Hiskonna areng

KOLONIALISMI TAGAJÄRJED

 • POSITIIVSED:

  1) HAKKAS ARENEMA TÖÖSTUS JA TEHNOLOOGIA, EMAMAADE INVESTEERINGUD KOLOONIATE MAJANDUSSE

  2) HARIDUSTASEME TÕUS – KOHALIKU TÖÖJÕU KOOLITAMISE VAJADUS

  3) RAHVUSLIKU ENESETEADVUSE TEKE JA TÕUS, TEKKIS KOHALIK HARITLASKOND (selgita, miks see oli oluline)

  4) INFRASTRUKTUURI ARENG (selgita)

  5) OSALEMINE MAAILMAMAJANDUSES JA -KAUBANDUSES


Hiskonna areng

20.SAJANDI ALGUSEKSJAGUNES MAAILM PÕHJA- JA LÕUNA-RIIKIDEKS


Kolooniate iseseisvumine
KOLOONIATE ISESEISVUMINE

 • PÕHJA-RIIKIDEL VÄHENES TEHNOLOOGIA ARENGU TÕTTU VAJADUS TOORAINE JÄRELE

 • KOLOONIATE HALDAMINE KUJUNES TÜLIKAKS JA KULUKAKS

 • KOLOONIATES OLI TÕUSNUD HARIDUSTASE JA TEKKINUD ISESEISVUSEST HUVITATUD HUVIGRUPID

 • PORTUGALI JA HISPAANIA KOLOONIAD ISESEISVUSID EMAMAADE NÕRKUSE TÕTTU ISESEISVUSSÕDADEGA


Info hiskonna eeldused
INFOÜHISKONNA EELDUSED

 • TEHNOLOOGIA ARENG VÕIMALDAS INFO KIIRET HANKIMIST JA LEVIKUT

 • ÄRITEENUSTE, TURISMI JA MEELELAHUTUS-TÖÖSTUSE OSAKAALU TÕUS, SEST TOOTMISE EFEKTIIVSUSE TÕUS PÕHJUSTAS VABA AJA SUURENEMISE, ELATUSTASEME TÕUSU

 • KÕRGHARIDUSE OSAKAALU TÕUS

 • TRANSPORDIVAHENDITE TÄIUSTUMINE, VEOKULUDE VÄHENEMINE


Majandussektorid
MAJANDUSSEKTORID

 • PRIMAARSEKTOR e ESMASEKTOR

 • SEKUNDAARSEKTOR e TÖÖSTUS

 • TERTSIAARSEKTOR e TEENINDUS

 • JAOTA JÄRGMISED MAJANDUSTEGEVUSED RÜHMADESSE:

  Nafta ammutamine, finantstegevus, teraviljakasvatus,

  lennundus, ehitus, sideteenused, kinnisvarakonsultatsioonid,

  kaubandus, turism, laevaehitus, kalapüük, töötukoolitus ja

  ümberõpe, mööblitootmine, raamatupidamine ja audit,

  lillekasvatus, metsaraie, moedisain, õigusabi, autoremont,

  Liikluskorraldus, reklaam


H ive muutused
HÕIVE MUUTUSED

 • HÕIVE PÕLLUMAJANDUSES ON PIDEVALT VÄHENENUD, INFOÜHISKONNAS ON SIIN RAKENDATUD ALLA 10% TÖÖJÕUST

 • INDUSTRIAALÜHISKONNAS KASVAS HÕIVE TÖÖSTUSES KIIRESTI, PÕLLUMAJANDUSES VÄHENES. SUURENES TEENINDUSE OSAKAAL (KAUBANDUS, TRANSPORT, ISIKUTEENUSED)

 • INFOÜHISKONNAS ON TÖÖSTUSE OSAKAAL HÕIVES ~ 30%, TEENINDUSE OSAKAAL > 60%. ERITI ON SUURENENUD ÄRITEENUSTE OSAKAAL


K simused1
KÜSIMUSED

 • MIKS EI OLE INFOÜHISKONNAS ESMASEKTORIST TÄIESTI LOOBUTUD?

 • ISELOOMUSTA ÕPIKU JOONISE PÕHJAL, KUIDAS ON RIIKIDE OSALEMINE MAAILMAMAJANDUSES MUUTUNUD?

 • MIKS ON SUURENENUD ÄRITEENUSTE, TURISMI JA MEELELAHUTUSTÖÖSTUSE OSAKAAL?