הבנת הנקרא
Download
1 / 34

הבנת הנקרא בקוראים עם ובלי דיסלקציה סיפור פשוט או מורכב? - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

הבנת הנקרא בקוראים עם ובלי דיסלקציה סיפור פשוט או מורכב?. תמי קציר אוניברסיטת חיפה Harvard University. רקע. ממצאים עדכניים מעידים של-44% מהתלמידים בכיתה ד' באמריקה בעיות שטף קריאה והבנת הנקרא. (National Reading Panel 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הבנת הנקרא בקוראים עם ובלי דיסלקציה סיפור פשוט או מורכב?' - lel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

הבנת הנקרא בקוראים עם ובלי דיסלקציהסיפור פשוט או מורכב?

תמי קציר

אוניברסיטת חיפה

Harvard University


רקע

 • ממצאים עדכניים מעידים של-44% מהתלמידים

  בכיתה ד' באמריקהבעיותשטף קריאה והבנת הנקרא.

  (National Reading Panel 2004)

 • מספר חוקרים הדגישו את הצורך להבין את שורשי הבעיה החמורה של הבנת הנקרא.

  (Berninger,2001; Kame'enui & Simmons, 2001; Wolf & Bowers, 1999).

 • הידע המחקרי על התפתחות וטיפול בקידוד מילים עשיר בהרבה מהתובנות שלנו על קריאה רציפה והבנת הנקרא.

  (Lyon & Moats, 1997; Wolf & Katzir, 2001)


בהרצאה היום נבחן שתי גישות להבנת הנקרא אצל ילדים דיסלקטים ורגילים בכיתות ב'-ד'.

 • גישה 'פשוטה' רואה את הבנת הנקרא כסך של קידוד והבנת הנשמע.

 • גישה 'רכיבנית' רואה את הקריאה כתהליך רב מרכיבי.

 • נדון בהשלכות הטיפוליות לאור התוצאות.


 • למרות ההתעניינות הגוברת בחשיבות שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של מילים בודדות.

  (Lovett, 1987; Wolf & Bowers, 1999; Katzir, 2003)

 • מספר גדל של חוקרים טוען שיש לכלול במחקר על שטף קריאה מרכיבים אחרים של שפה כגון:

  זיהוי אורתוגרפי, אוצר מילים, ומהירות שיום.

  (Rashotte & Torgesen, 1985; Wolf & Katzir, 2001; Katzir et al., in press)


התפתחויות במדיניות אבחון שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של

בנוסף לעניין המחקרי והיישומי בהבנת שטף קריאה והבנת הנקרא,

ההגדרות החדשות של דיסלקציה כוללות התייחסות רחבה יותר לתופעה

מאשר דיוק של קידוד מילים.


IDA שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של ההגדרה החדשה של ה-

 • דיסלקציה הינה לקות למידה ספציפית עם מקור נוירולוגי

 • מאופיינת בקשיים בקידוד ו/או שטף של זיהוי מילים ובבעיות איות

 • קשיים אילו לרוב נובעים מקשיים בלתי צפויים במרכיבים הפונולוגים של השפה

 • תופעות שניוניות עשויות לכלול קשיים בהבנת הנקרא ומיעוט בחוויות קריאה

  Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, 2003


גישה פשוטה לקריאה שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של

 • גישתם של Gough and Tunmer's טוענת כי הבנת הנקרא הינה תוצאה של :

  קידוד מילים X הבנת הנשמע

  (1986:1992, Gough and Tunmer's)

 • בגישה זו עיקר תהליך הבנת הנקרא מבוסס על דיוק של קידוד ואוצר מילים.

 • לאחרונה החלו חוקרים מוסיפים גם את התפקיד של IQ למשוואה.

  (Joshi et al., 1998; Tiu et al., 2003)


גישה רכיבנית לקריאה שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של

 • לאחרונה,נקטו מספר חוקרים בגישה רחבה יותר לחקר הקריאה, ושילבו בין הסתכלות התפתחותיות (developmental) ורכיבנית(componential) לחקר שטף קריאה והבנת הנקרא.

  (Chall, 1983; Ehri & Wilce, 1983; Kame'enui Adams, 1990; Berninger et al., 2001; Caramazza & Miozzo, 1997)


Reading as a complex multi tiered processes
Reading as a Complex Multi-Tiered Processes שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של

Linguistic: orthography, semantics, morphology

Phonology, syntax

Motoric

Cognitive

Cortical

Subcortical

Cerebellar

Individual:

profile, ,stage, motivation, attention

Family

Culture


 • רמות קריאה: שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של אות, מילה, משפט.

 • מערכות עיבוד מידע: תפיסתית, קוגניטיבית, בלשנית ומוטורית.

 • תהליכים: אורתוגרפי, פונולוגי, סמנטי, מורפולוגי, ותחבירי.


גישה התפתחותית להבנת הנקרא: שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של שאלות המחקר:

 • מה מנבא את הבנת הנקרא בילדים דיסלקטים ורגילים בכיתות ב'-ג' ?

 • מה מנבא את הבנת הנקרא בכיתה ד' ?


 • תמיכה שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של לגישה הפשוטה תינתן אם המשוואה של קידוד והבנת הנשמע יסבירו את השונות בהבנת הנקרא.

 • תמיכה לגישה הרכיבנית תינתן באם מדדים נוספים כגון: מהירות שיום, ואיות המוזכרים בהגדרות החדשות יסבירו שונות נוספת במדדים של הבנת הנקרא.


 • כיתות ב'-ג' שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של


מחקר 1 שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד של נבדקים

 • 17 ילדים דיסלקטים ו-17 ילדים רגילים בכיתות ב-ג' ( .(Reading-level matched sample

  הילדים היו מותאמים על מספר מילים בודדות ומנת משכל.


1 שטף קריאה ואיות, מרבית המחקרים עדיין מתמקדים בקידוד שלמסקנות ממחקר 1 without dyslexia

 • אצל ילדים בכיתות ב'-ג', ללא הפרעות בקריאה, ניתן להסביר כ- 70% מהשונות בהבנת קריאה דמומה על ידי הגישה הפשוטה.

 • אצל ילדים דיסלקטים-התמונה מורכבת יותר!


מטרות - מחקר without dyslexia2

 • לבחון יותר לעומק את המרכיבים של הבנת הנקרא אצל ילדים דיסלקטים.

 • להרחיב את המדגם.

 • להוסיף מדדים של: שיום, איות, ומשכל כמנבאים.


1 without dyslexia

N=159


מסקנות מקורלציות אצל ילדים without dyslexiaדיסלקטים בכיתה ב'-ג'

 • לקידוד מילים וזיהוין ולאיות, קשר חזק לשטף קריאה ולהבנת הנקרא.

 • להבנת הנשמע, משכל סמנטי, שיום ולמודעות פונמית קשר בינוני עד חלש עם אספקטים שונים של הבנת הנקרא.מסקנות מרגרסיות third grade dyslexic readers

 • שטף קריאה והבנת הנקרא – 'אינן פשוטות'!

 • ראשית- השונות המוסברת הינה פחות מ-50%

 • שנית- למהירות שיום ולאיות תרומה עצמאית להבדל בשונות בקריאה קולית.

 • שלישית- לרמת משכל בגילאים אלה תרומה זניחה.Reading as a complex multi tiered processes1
Reading as a Complex Multi-Tiered Processes third grade dyslexic readers

Linguistic: orthography, semantics, morphology

Phonology, syntax

Motoric

Cognitive

Cortical

Subcortical

Cerebellar

Individual:

motivation, attention

Family

Culture


מחקר third grade dyslexic readers נבדקים

 • 70ילדים בכיתות ד', בעלי קריאה תקינה.

 • לכל הילדים הייתה מנת משכל בטווחים ממוצעים.

 • בנוסף למדדים קוגניטיביים ולשוניים הוספו מדדים של תפיסת הקריאה העצמית של הילד.

  (Chapman, 1998)


1 third grade dyslexic readers

N=68מסקנות מרגרסיות בכיתה ד' average readers

 • לרמת משכל תרומה משמעותית לשטף קריאה, קריאה דמומה וקולית.

 • למהירות שיום, תחביר, ואיות תרומה לקריאה קולית.

 • לתפיסה עצמית של הקורא תרומה לקריאה דמומה.


השלכות תיאורטיות average readers

Ladder vs. Web


השלכות טיפוליות average readers

 • בכיתות נמוכות:

 • דגש על שטף ואיות בעבודה עם ילדים עם בעיות קריאה.

 • בכיתות ד':

 • חשיבות לעבודה על תחביר, אוצר מילים, ו 'ידע רקע' כהכנה ללימוד טקסטים מורכבים יותר.

 • המשך עבודה על קריאה קולית במקביל לעבודה על קריאה דמומה.


כיוונים עתידיים average readers

 • מחקר על ילדים דיסלקטים בכיתה ד'.

 • מחקר של קריאה עם וללא תמיכה.

 • הוספת מדדים מטא-קוגניטיביים כגון: זיכרון לטווח ארוך, יכולת אינטגרציה.

 • הוספת מדדים רגשיים.

 • הוספת מדדים משפחתיים: כגון פעילות אוריינית בבית.


Thank you

Center for Reading and Language Research average readers

Maryanne Wolf

Director

Katharine D. Adams, M.A.

Terry Joffe, M.A.

Lynne Miller, M.A.

Julie Jeffery, M.A.

Alyssa O’Rourke, Ph.D.

Wendy Galante

Thank you!

Harvard Graduate School of Education

Jen Samson, M.A.

Sami Daley,M.A

Courntney Zaleski

Joanna Christodoulou, M.A


ad