sus inerea public pentru constituirea dezvoltarea de clustere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Asistenţă tehnică acordată pentru elaborarea documentaţiilor de programare şi lansarea operaţiunii 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” . Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere. Dragoş P îslaru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere' - leiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sus inerea public pentru constituirea dezvoltarea de clustere

Asistenţă tehnică acordată pentru elaborarea documentaţiilor de programare şi lansarea operaţiunii 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”

Susținerea publică pentru constituirea / dezvoltarea de clustere

Dragoş Pîslaru

structura prezent rii
Structura prezentării

Preambul

Clarificări conceptuale

Eligibilitate generală

Eligibilitate beneficiari

Eligibilitate proiecte

Eligibilitate activități

Eligibilitate cheltuieli

Schema de ajutor de stat

Documente necesare

Evaluare

slide3

Preambul

 • România ultimelor 2 decenii – societate destructurată, clivaje profunde, lipsă generalizată de încredere
 • Lanțuri de valoare fragmentate sau distruse
 • Țesut antreprenorial deșirat
 • Avem forță de muncă, dar nu avem capital social
 • Lipsă viziune, curaj, înțelepciune
 • Este necesară o schimbare de paradigmă în politica economică
 • Reforma de sus în jos – greu de crezut ca poate apărea coerență și lidership
 • Soluția: schimbarea de jos în sus
 • Dezvoltarea “la firul ierbii” --- local – regional – național
slide4

Ce sunt clusterele şi la ce folosesc? (1)

 • Importanţa localizării geografice
  • o parte a avantajului competitiv nu este creat în interiorul companiei sau chiar al industriei, ci este consecinţa amplasării industriei respective într-o regiune favorabilă dezvoltării ei, proces care în timp se autoîntreţine.
 • Clusterele sunt un rezultat imediat al activităţii economice, care la rândul lui are un impact direct, favorabil sau nu, asupra performanţei economice, prin:

- creşterea competenţelor intra-firmă, prin încurajarea specializării;

- reducerea barierelor în calea exporturilor, pentru că firmele pot acţiona în consorţii

- favorizarea creşterii, pentru că mai multe firme acţionând coordonat pot genera o cerere mai mare;

- sprijinirea serviciilor de dezvoltare

ce sunt clusterele i la ce folosesc 2
Ce sunt clusterele şi la ce folosesc? (2)
 • Porter (1998) defineşte aglomerările industriale / clusterele prin acele concentrări geografice de companii care activează într-un anumit domeniu, plus instituţii şi alte organizaţii şi firme interconectate situate într-o zonă geografică dată.
 • aceste aglomerări includ o serie de industrii înrudite, precum şi alte entităţi care sunt importante din punct de vedere al concurenţei, cum ar fi: clienţii, furnizorii specializaţi, prestatorii de servicii, firmele din industrii înrudite şi instituţii asociate (universităţi, diferite agenţii guvernamentale, centre de pregătire profesională şi asociaţii comerciale)– trifoi cu patru foi.
 • o nouă formă spaţială de organizare, care diferă semnificativ de integrarea tradiţională a companiilor pe piaţă - o modalitate nouă de a organiza un circuit valoric (value chain)
 • avantaje din punct de vedere al eficienţei producţiei şi flexibilităţii formulării strategiilor competitive.
clarific ri conceptuale 1
Clarificăriconceptuale (1)

Cluster emergent: aglomerare de intreprinderi, inclusiv IMM, universitati si institute de cercetare-dezvoltare, administratiipublicelocale care încă nu esteorganizată sub o formăjuridicăsau nu are o activitatecolaborativăsusținutăîntrefirmele / instituțiile din aceaaglomerare

Cluster inovativ: cluster formal organizatce are cascopstimulareaactivității de inovareprinpromovarea de interacțiunisusținuteîntremembrii (schimbde facilități, de know-how șiexpertiză) șiprincontribuțiaefectivă la transferultehnologic, networking șidiseminarea de informațiiîntremembriiclusterului.

clarific ri conceptuale 2
Clarificăriconceptuale (2)

Cercetare industrială: Cercetareaplanificatăce are cascopobținerea de noicunoștințeșicapacitățipentrudezvoltarea de noiproduse, procesesauservicii

Dezvoltare experimentală: obținerea, combinarea, modelarea și folosirea cunoștințelor științifice, tehnologice, de afaceri existente sau a altor cunoștințe și capabilități relevante cu scopul de a crea / obține produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite

clarific ri conceptuale 3
Clarificăriconceptuale (3)

Entitate de management: structuraexecutivăinternă a asociațieiclusterului

Facilitatori extern – entități care contribuie la dezvoltareaclusterului (spre ex, înregim de subcontractare: ADR, Cameră de Comerț, consultanți etc.)

Activități de animare a clusterului: activități de marketing, promovare, management, training ce au cascopîmbunătățireaimaginiiclusteruluicaentitateși a cooperăriiîntremembriiclusterului

eligibilitate beneficiari 1
Eligibilitate beneficiari (1)
 • Entitate de management a clusterului / lanțului de valoare
 • Cadrul formal: asociație/fundație non-profit (cf. OG 26/2000 cu modif. ulterioare)
   • la depunere – celpuțin un acord / parteneriatasociativ notarial întremembrii)
   • la contractare – Asociație conform legii
 • Componență: minim 10 IMM din sectorulproductiv
   • 50% din CA provine din activități productive
 • Condiții de guvernanță (detaliateînpropunerea de proiect):
   • Nici un membru nu are maimult de 15% din voturi in entitatea de management
   • IMM productive dețincelpuțin 75% din voturiînentitatea de management
eligibilitate beneficiari 11
Eligibilitate beneficiari (1)

De preferat, IMM să fie concentrate geografic – efecte de aglomerare

Se acceptăși IMM din alte zone ale țăriidacă se demonstreazăcontribuțialor la lanțul de valoare predominant al aglomerării

eligibilitate proiecte
Eligibilitate proiecte
 • Proiecte de Tip A pentru Clustere / lanț de valoare emergent
 • Proiecte soft pentru animarea clusterului / lanțului de valoare
 • Buget maxim cheltuieli eligibile: 200.000 eur
eligibilitate proiecte1
Eligibilitate proiecte
 • Proiecte de Tip B pentru Clustere inovative
 • Soft (animarea clusterului, formare, etc) și hard (investiții)
 • Condiție minimă: proiectul include cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
 • Buget maxim pentru cheltuieli eligibile: 800.000 eur
eligibilitate activit i proiecte tip a
Eligibilitate activități – proiecte tip A
 • Activități soft pentruanimareaclusterului
  • Marketing pentruatragerea de noimembri, realizarea de rețele; activități de promovare (internășiinternațională); studiitehnice + strategice
  • Managementulclusterului
  • Training, schimb de experiență(knowledge share) întremembriiclusterului
eligibilitate activit i proiecte tip b
Eligibilitate activități – proiecte tip B
 • Activități de animare a clusterului
  • marketing pentru recrutarea de noi membrii;
  • gestionarea echipamentelor cu acces deschis ale grupului;
  • organizarea de programe de formare, ateliere şi conferinţe de facilitare a transferului de cunoştinţe şi desfăşurarea activităţii membrilor grupului în cadrul unei reţele
 • Investiții:
   • Clădiripentruformareșicentre de cercetare (inclusivterenuriaferente)
   • Înechipamentede cercetare cu acces liber: laborator, instalaţie de testare
   • În infrastructura reţelei în bandă largă
eligibilitate cheltuieli proiecte tip a 1
Eligibilitate cheltuieli – proiecte tip A (1)

Cheltuieli cu activitățile de marketing

Cheltuielipentruelaborarea de studii, analize, strategii de dezvoltare

Cheltuielipentruelaborarea de strategii de promovare

Cheltuielipentruparticiparea la târguri, expoziții, misiunidiplomatice

Cheltuieli de promovare (inclusiv on-line, dezvoltare de site/portal) șiatragere de noimembri

Cheltuieli cu servicii de identificare de noiclienți / furnizori

eligibilitate cheltuieli proiecte tip a 2
Eligibilitate cheltuieli – proiecte tip A (2)

Cheltuieli cu activitățile de management

Cheltuieli cu angajarea de servicii de consultanță

cheltuielicu activităţile de coordonare, monitorizareşiraportare

cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (personalulentității de management – permanent + temporar)

cheltuieli cu birotică, servicii de comunicaţii (internet, telefon, serviciipoştaleşi de curierat) pentruentitatea de management

eligibilitate cheltuieli proiecte tip a 3
Eligibilitate cheltuieli – proiecte tip A (3)

Cheltuieli cu activitățile de training / schimb de experiență

Cheltuielicu organizarea de sesiuni de training / mentoring / coaching de interespentrumembriiclusterului

Cheltuieli cu organizare de evenimente de schimb de experiență / întărireaîncrederiiîntremembriiclusterului

Cheltuieli cu organizarea de evenimentepentruasimilarea de bunepractici, pe plan naționalșiinternațional

eligibilitate cheltuieli proiecte tip b 1
Eligibilitate cheltuieli – proiecte tip B (1)

Cheltuieli cu animareaclusterului:

 • cheltuieli de personal si administrative legate de următoarele activităţi:
  • marketing pentru recrutarea de noi membrii;
  • gestionarea echipamentelor cu acces deschis ale grupului;
  • organizarea de programe de formare, ateliere şi conferinţe de facilitare a transferului de cunoştinţe şi desfăşurarea activităţii membrilor grupului în cadrul unei reţele.

Cheltuieli de investiții:

  • Achiziția de clădiripentruformareșicentre de cercetare (inclusivterenuriaferente)
  • Achiziția de echipamentede cercetare cu acces liber: laborator, instalaţie de testare
  • Achiziția de infrastructură a reţelei în bandă largă
eligibilitate cheltuieli proiecte tip b 2
Eligibilitate cheltuieli – proiecte tip B (2)

Cheltuielide Cercetare-DezvoltareIinovare (soft):

 • sprijin pentru cercetători;
 • susținere transfer tehnologic (brevetare, DPI etc) ;

Cheltuieli de consultanță / studii:

 • Realizareainternă/externalizare de studii
 • Consultanță legată de activitatea clusterului

NB: Scheme adiționale de ajutor de stat (cadru relativ complicat de definire)

ajutoare de operare in scopul anim rii clusterelor
Ajutoare de operare in scopulanimăriiclusterelor

Durata: max. 5 ani

Intensitatea: max. 50% din costurile eligibile

ajutoare pentru investi ii intensitate
Ajutoare pentru investiţii - intensitate
 • În principiu, max. 15%, dar:
  • max. 30% pentru regiunile al căror PIB/loc. < 75% din media UE/25;
  • max. 40% pentrucele cu PIB/loc. < 60%;
  • max. 50% pentru PIB/loc. < 45%.
 • NB: În cazul în care ajutorul este acordat unei IMM, intensităţile maxime cresc cu 20 puncte procentuale pentru o întreprindere mică şi cu 10 pp pentru o întreprindere mijlocie.
documente solicitate la depunere
Documentesolicitate la depunere

Cererea de finanțare+ documenteanexă;

Acord de parteneriatîntremembriiclusterului;

Planul de dezvoltarepeurmătorii 5 ani;

Pentruproiectele de tip B planul de dezvoltaretrebuieînsoțit de Analiza Cost-Beneficiu (aferentăcomponentei hard – de investiții)

evaluarea proiectelor 1
Evaluareaproiectelor (1)
 • Impactulproiectului:
   • Crearea de locuri de muncă (net);
   • Creștereaexporturilor;
   • Creștereaproductivității;
   • Creștereavaloriiadăugate brute;
   • Crearea de noicompanii;
   • Atragerea de investițiistrăinedirecte.
evaluarea proiectelor 2
Evaluareaproiectelor (2)
 • Capacitatea de implementare:
   • Calitateaformei de guvernanță(transparență, deschidere, comunicare, organizareinternă, responsabilități);
   • Calitatearesurselorumane (echipa de management)
   • Calitateainfrastructuriiși a resurselorfinanciare / materialedejaexistente / aduse de membriiclusterului;
evaluarea proiectelor 3
Evaluareaproiectelor (3)
 • Maturitate:
   • Dimensiunea / masacritică a clusterului(nr IMM, nr membri);
   • Calitateacooperăriidejaexistenteîntremembriiclusterului;
   • Capacitateaindividuală de dezvoltare a membrilorclusterului.
evaluarea proiectelor 4
Evaluareaproiectelor (4)
 • Sustenabilitate:
   • Asigurarearesurselorfinanciaredupăterminareaproiectului;
   • Eficiențaenergetică / reducereaconsumului de resurseprimareneregenerabile;
pa ii urm tori
Pașiiurmători

Martie – elaborareaprimeiversiuni a ghiduluisolicitantuluiși a schemei de ajutor de stat

Aprilie – consultarepublică cu privire la GhidulSolicitantului (plus Infodayprivindoperațiunea)

Mai - finalizareaghiduluișinotificarea la CE a schemeipentruproiecte de tip B

Iunie – lansareaoperațiunii

Depunereproiecte – 60 de zile de la lansare

consult ri help desk
Consultări / Help desk

Formularexpresie de interes;

Adresă e-mail dedicată: clustere@geaconsulting.ro

Fax: 031 805 35 91

slide31

Vă mulţumesc!

Dragoş Pîslaru

Manager General

GEA Strategy&Consulting

clustere@geaconsulting.ro