conductes violentes en el preescolar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conductes violentes en el preescolar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conductes violentes en el preescolar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Conductes violentes en el preescolar - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Conductes violentes en el preescolar. Nova Sageta Dr Tomas. Història pedi à trica de l ’ agressivitat. Lactant 1er any : interacció bàsica plor-resposta mare. Fins 2 anys : rebequeries, esgarrapa la seva cara, crits, mossegades... autoagressions quan no obté el què vol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Conductes violentes en el preescolar' - leighna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hist ria pedi trica de l agressivitat
Història pediàtrica de l’agressivitat
 • Lactant 1er any: interacció bàsica plor-resposta mare.
 • Fins 2 anys: rebequeries, esgarrapa la seva cara, crits, mossegades... autoagressions quan no obté el què vol.
 • Als 2-3 anys: agredeix als demés de la seva edat estirant cabells, esgarrapant, mossegant, empentant els companys.
 • Als 4 anys: inici d’agressivitat verbal.
slide3

Tic FADAT

Si +4 anys persisteix la intolerància a la frustració, amb resultat de freqüent conducta violenta, és preocupant, sobretot si s’arriba a preadolescent, perquè obra el pas al món de la predelinqüència.

agressivitat normal
Agressivitat normal
 • Lactant: no existeix classificació com agressiu.
  • Existència de nadons amb “temperament difícil” (reaccions intenses, adaptació lenta, ritmes irregulars).
  • El temperament sol evolucionar entre l’any de vida i l’edat pre-escolar.
  • Importància del vincle pares-fill per no fixar trets del caràcter que evolucionen paulatinament.
 • Nen pre-escolar: rebequeries quan se li aplica una mesura disciplinària o se’l frustra.
  • Manifestació normal de la independència i afirmació.
  • Els episodis aïllats no s’han de considerar com una forma d’agressivitat problemàtica i cal ajudar-los a aprendre altres formes de resoldre els conflictes i les regles de socialització sense agressió.
agressivitat normal1
Agressivitat normal
 • Edat pre-escolar i escolar: incidents en els conflictes entre companys, reacció agressiva en les discussions i baix control dels impulsos.
  • Apareixen jocs de fantasia agressiva, però que no es relacionen directament amb una conducta agressiva.
  • Paulatina introjecció de les regles socials i de les conseqüències negatives en les relacions de la conducta agressiva: incidents aïllats d’agressió lligats a un control imperfecte de la impulsivitat.
 • Adolescència: les relacions amb els iguals tenen trets agressius ritualitzats (llenguatge).
  • Agressivitat manifestes de baixa intensitat vs existència de capacitat de judici i de control de la impulsivitat.
agressivitat problem tica
Agressivitat problemàtica
 • Interrelació de factors:
  • Biològics: proporciona característiques com reactivitat o impulsivitat.
  • Psicològics: trets com capacitat de relació emocional, alteració en la interpretació de la interacció social, estratègies inadequades de resolució de problemes.
  • Socials: dèficits vinculatius amb les edats primerenques, models de conducta incorrectes, contingències de recompensa incorrectes (recompensar la conducta agressiva), dèficit de vigilància efectiva i disciplinària en els educadors, exposició a conductes violentes en cuidadors, entorn social o mitjans de comunicació.
determinants socials i de l entorn
Determinants socials i de l’entorn
 • Baix nivell econòmic i/o situació laboral d’atur
 • Dificultats d’adaptacio a l’escola bressol o parvulari, sensació de fracàs i baixa autoestima
 • Conflictes familiars: maltractaments, abusos físics o sexuals
 • Antecedents familiars d’ alcoholisme, criminalitat o psiquiàtrics
the aggression system

Secondary

Appraisal

(EF)

Prefrontal Lobes

Primary

Appraisal:

Perception, Defense

Sensorium

Affective

Activation:

Anger

Limbic System

The Aggression System

Event

Pragmatics:

Assertion,

Aggression,

Violence

Striatum

clinical subtypes of aggression form and causal process
Clinical Subtypes of Aggression: Form and Causal Process

Aggression

Oppositional

Covert

Overt

Act

Premed-

itated

Situa-

tional

Reactive, Affective, Defensive

Process

Escalating

Explosive

Psychopathological

Steiner et al, 2002 – new data (unpublished)

how do we get from psychiatric trauma to reactive affective defensive aggression
How do we get from psychiatric trauma to reactive/affective/defensive aggression?
 • Eysenk’s antisocialization hypothesis: high levels of anxiety in high criminogenic environments predict future maladaptive aggression in adolescents
 • LeDoux’s anxiety/active coping hypothesis: trauma induced anxiety can be controlled by active coping (in this case of criminogenic environments involving aggression)
 • Post’s PTSD kindling hypothesis: Repeated traumatization leads to increasingly facile affective activation which becomes a mixture of anxiety, depression, anger
early developmental manifestations of reactive affective defensive aggression
Early Developmental Manifestations of Reactive/affective/defensive Aggression

Anxiety, Depression, Parenting Stress, Abuse Potential

Parent

Child

Negative affective reactivity, poor emotion regulation, aggression

2002

agressivitat problem tica1
Agressivitat problemàtica

FACTORS

Biològics + psicològics + socials

Increment AGRESSIVITAT

 • Es considera que, malgrat el factor biològic, la violència no està lligada a un GEN, sinó que els factors PSICOLÒGICS i SOCIALS són determinants al incidir sobre una VULNERABILITAT BIOLÒGICA del nen.
reciprocal determinism
Reciprocal Determinism
 • People do not simply react to environmental events, but also actively create their environments and act to change them.
 • Dramatic departure from Radical Behaviorism
 • Behavior: overt and covert events
 • Person: cognitive processes
 • Environment (stimuli are only reinforcing if we think they are)..
reciprocal determinism scheme
Reciprocal Determinism Scheme

Behavior

Person

Environment

factores que favorecen el desarrollo de la agresividad
Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad
 • Factores individuales (temperamento, el sexo, la condición neurológica y la cognitiva).
 • Factores familiares (psicopatología familiar, la dinámica familiar y el apego).
 • Factores ambientales(la escuela, la situación socioeconómica, la televisión y los videojuegos).
factores individuales
Factores individuales
 • Temperamento.
 • 4 tipos de temperamento: activo, variable, tímido y nervioso(Bates, Bayles, Bennet et al., 1993)
     • Niñas de carácter activo y humor variable correlacionan positivamente con la agresividad.
     • Niños no hay correlaciones significativas.
 • Bebés con baja capacidad de autoconsuelo son buenos predictores de conducta externalizante en edad preescolar y a los 8 años. (Bates, Bayles, Bennet et al., 1991)
 • Ciclos coercitivos (conducta inapropiada del hijo, genera estrés en la madre y dificultad de respuesta cuando hay pocos recursos) (modelo biopsicosocial).
 • Un temperamento positivo también puede hacer la función de factor protector.
factores individuales1
Factores individuales
 • CondiciónNeurológica
 • Baja SE + Alta NA: Tendencia a trastorno impulsivo de la personalidad con agresiones hacia el medio.

Baja SE + Baja NA: Tendencia a depresión con autogresiones

predominancia de la activación del lóbulo frontal derecha en las niñas parece indicador de una mayor conducta agresiva.

 • Los MG característicos del bebé (3-4 meses), indican que poca fluidez en los movimientos son predictores de problemas neurológicos menores, TDAH y agresividad, más condiciones ambientales adversas.
factores individuales2
Factores individuales
 • Condición Cognitiva
 • Niños con problemas de conducta suelen tener dificultades en la lectura y en las habilidades verbales.
 • Los retrasos en el desarrollo mental se han relacionado con el apego desorganizado a la edad de 18 meses, y con la falta de implicación de la madre en el cuidado de su hijo (Lyons-Ruth, Alpern y Repacholi, 1993).
 • las estructuras cognitivas, definidas como representaciones mentales derivadas de la memoria de experiencias pasadas, tienen repercusión en el control cognitivo de la conducta agresiva.(Salzer, Laird y Dodge, 1999)
factores individuales3
Factores individuales
 • Diferencias de sexo
 • Los niños son más agresivos que las niñas.
 • En cuanto a factores biológicos y cognitivos, ningún sexo está en desventaja respecto del otro.Las diferencias surgen durante el proceso de socialización.
 • Los niños tienen más problemas de adaptación y orientación en las edades escolares y están menos preparados psicológicamente para el aprendizaje.
 • Las niñas empiezan a desarrollar conductas cooperativas inculcadas por la madre a temprana edad (ayudar en las tareas del hogar, etc.), modelo que extrapolan en la situación escolar.
 • Las niñas están más influenciadas por los aspectos ambientales, mientras que en los niños hay un mayor peso de los aspectos temperamentales.
 • No hay niveles iniciales de agresividad distintos en niños que en niñas, sin embargo, sí en la evolución de la misma.
factores familiares
Factores Familiares
 • Variables implicadas:
  • Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar
  • Rechazo de los padres al niño
  • Actitud negativa entre padres e hijos
  • Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar
  • Refuerzo positivo de la agresividad
  • Prácticas de disciplina inconscientes
  • Prácticas disciplinarias punitivas
  • Carencia de control por parte de los padres
  • Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable
  • Historia familiar de conductas antisociales o de falta de habilidades sociales
  • Empleo de castigos corporales
  • Aislamiento social de la familia
  • Exposición continuada de la violencia en los medios de comunicación
factores familiares1
Factores Familiares
 • Psicopatología Familiar
 • Se ha relacionado la sintomatología depresiva y la hostilidad materna con conductas agresivas en escolares.(Campbell, 1991; Lyons-Ruth, Alpern y Repacholi, 1993; Jané, Araneda, Valero y Doménech, 1999).
 • Se da una fuerte relación entre la agresividad y los problemas psico-sociales maternos.
 • Otros trastornos de los padres relacionados con la agresividad infantil son el trastorno de la personalidad antisocial, depresión mayor y abuso de sustancias.
factores familiares2
Factores Familiares
 • Dinámica Familiar.
 • Cuando la hostilidad se expresa de forma abierta en un conflicto marital, e incluso implica al hijo, éste suele responder con síntomas de ansiedad. Sintomatología externalizante.
 • El distanciamiento o la exclusión de uno de los miembros en la interacción con el niño puede ser vivido por éste como un vacío en la familia, impulsando al niño a sentimientos de inseguridad, tristeza, ansiedad, etc. llevándolo al desarrollo de sintomatología internalizante.
 • La armonía familiar actuaría como factor protector.
 • Cómo se promueve la cohesión familiar cuando uno de los padres no está.
 • correlaciona la elevada crítica de la pareja con altos niveles de hostilidad-competitividad durante la infancia del niño.
 • el conflicto entre hermanos siempre es un factor predictor de la agresividad y más cuando se dé conjuntamente con el rechazo de uno de los padres.
factores familiares3
Factores Familiares
 • Apego.
 • Existen 4 patrones de apego:Organizado-seguro,Organizado-evitativo, Organizado-ambivalente, desorganizado.

(Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978; Main y Solomon, 1990)

 • Apego desorganizado como precursor del comportamiento agresivo.
 • Las formas de conducta desorganizadas dependen de cada niño, pudiendo presentar aprehensión, incertidumbre, conducta depresiva, evitativa, confusión, disforia, cambios de conducta y otros conflictos conductuales.
 • conducta materna asociada al apego desorganizado (poco afectivas, controladoras, y que, si bien inician frecuentes interacciones, no muestran respeto por las iniciativas del niño).
 • La seguridad en el apego, los problemas psicosociales maternos y la conducta hostil intrusiva de las madres son predictores de agresividad preescolar
 • control punitivose asociaría con el desarrollo de conductas agresivas en edad escolar (Speltz, Greenberg y DeKlyen, 1990).
 • los estudios sobre apego intentan llamar la atención sobre la importancia de la interacción madre-hijo y sobre la capacidad de hacer predicciones a muy temprana edad.
factores ambientales
Factores ambientales
 • La escuela.
 • La primera interacción social no familiar de todos los individuos.
 • En la escuela surgen manifestaciones que encierran cierto grado de violencia resultantes de la existencia de problemas personales, hasta cierto punto independientes de la escuela, o bien relacionados directamente con ella.
 • Las características que definen el contexto del aula son diversas y múltiples, y no todas ellas están ligadas a la figura del profesor; algunas existen incluso antes de que se produzca la interacción educativa.
 • Factores “adyacentes”: relaciones informales de afecto o de desagrado y que marcan el clima social y ritmo de aprendizaje en el grupo.
 • Los iguales enseñan la necesidad de dar para poder recibir.
 • Los compañeros influyen en el desarrollo de conductas socialmente aceptables o no.
 • Se ha visto que niños agresivos tienden a asociarse con otros niños también agresivos y a rechazar a aquellos socialmente adaptados.
 • Los alumnos rechazados por sus compañeros de clase pueden ser considerados sujetos de alto riesgo, ya que suelen presentar dificultades emocionales, comportamentales y sociales.Utilizan el comportamiento agresivo como forma habitual de interacción.
 • Relaciones de agresión y victimización entre escolares, no solo están implicados el agresor y su víctima, sino que también afecta al grupo en su conjunto
factores ambientales1
Factores ambientales
 • Estatus Económico.
 • La mayoría de estudios acostumbran a relacionar el nivel socioeconómico bajo con el desarrollo de problemas de la conducta.(Haapasalo y Tremblay, 1994; Lyons-Ruth, Connell, Grunebaum y Botein, 1990).
 • Pertenecer a clases sociales desfavorecidas no implica en sí mismo el desarrollo de problemas de conducta; son los factores asociados a esta condición los que determinan el desarrollo de conductas desadaptadas.
 • Estos factores difieren de una familia a otra, ya que no todos los patrones de conducta son iguales, tener en cuenta factores protectores.
factores ambientales2
Factores ambientales
 • La Televisión.
 • “La TV fomenta la conducta agresiva de dos modos: los niños imitan el modelo observado y llegan a aceptar la agresión como conducta apropiada” (Rice 1997).
 • TIPOS DE VIOLENCIA TELEVISIVA
  • violencia narrada
  • violencia visual
  • violencia verbal
 • INFLUENCIA NEGATIVA DE LA TV
  • Los niños que ven violencia en la pantalla se comportan más agresivos.
  • Los niños tienden a imitar las acciones violentas que ven en TV.
  • Tienden a ser más tolerantes con la agresividad y a aceptarla mejor
  • Fomenta el desarrollo de otras formas de agresión
factores ambientales3
Factores ambientales
 • Según Levine (1999, cit en Medina, 2000) para que un mensaje de los medios de comunicación sea efectivo se han de dar ciertas variables:
    • Identificación con el personaje
    • Refuerzo de la violencia
    • Realismo de la violencia ficticia
 • la TV no es la única fuente de agresividad o de comportamiento violento en los niños, pero sí es un contribuyente significativo, con las siguientes consecuencias:
    • Gradualmente aceptan la violencia como un modo de resolver problemas.
    • se vuelven inmunes
    • conductas de imitación de comportamientos violentos
    • instauran estereotipos sexuales y connotaciones negativas
formes cl niques agressivitat
Formes clíniques agressivitat
 • S’observa agressivitat en:
  • Tr. Negativista-desafiant
  • Tr. del comportament o disocial:
  • Tr. Explossiu intermitent
 • Pot observar-se agressivitat en:
  • TDA-H
  • Retràs Mental i Tr. Generalitzats del desenvolupament
  • Problemes de relació pares-fills
  • Tr. Ansietat, afectius (bipolar i depressió) i psicòtics
  • Intoxicació per ingesta de substàncies
  • Conseqüència d’un trastorn físic-orgànic (lesió cerebral)

CIE-10 DSM-IV

- Limitat al context familiar - Grupal

- En nens no socialitzats - Solitari

- En nens socialitzats - Indiferenciat

repercussions de l agressivitat
Repercussions de l’agressivitat
 • Enfermetatfreqüent de prevalença propera al 4-8% de la població infanto-juvenil.
 • Alta persistència i tendència a la cronicitat.
 • D’alt risc immediat i diferit.
 • Diferents nivells de gravetat.
 • Molt variades circumstàncies etiopatogèniques.

(personals, familiars, socials, biològiques)

 • Simptomatologia conductual i afectiva.
 • Gran repercussió individual, familiar i social.
 • Formulació diagnòstica imprecisa.
repercussions de l agressivitat1
Repercussions de l’agressivitat
 • Subjectes conflictius que no aprenen amb l’experiència o el càstig.
 • Trenquen les normes socials habituals.
 • Actuen amb agresivitat.
 • Els costa sentir vergonya i culpa.
 • Alt nivell d’impulsivitat i reactivitat.
 • Baixa tolerància a les frustracions.
 • Tendència a l’egocentrisme i l’extrapunició.
 • Poca capacitat d’empatia i col.laboració.
 • Poca capacitat d’establir relacions interpersonals estables i equitatives.
repercussions de l agressivitat2
Repercussions de l’agressivitat
 • Repercussions variables depenén de factores biològics, personals i ambientals:

1) Edat: increment progressiu.

2) Característiques socioculturals i econòmiques: relació inversa.

3) Sexe: predomini superior del masculí

4) Trets caracterials: el factor biològic determina el dèficit de control en trets d’impulsivitat i reactivitat.

5) Estils educatius dels educadors: determinen el dèficit de tolerància a la frustració i els estils manipuladors i tirànics, a més dels patrons d’interrelació i socialització.

6) Importància de l’entorn sociocultural: incrementa o redueix la problemàtica pels models que proporciona en les formes de resoldre els conflictes.

evoluci i pron stic del perfil agressiu
Evolució i pronòstic del perfil agressiu
 • El 50% de las formes extremes de temperament difícil: trastorns de conducta o emocionals 5 anys després (10% en el temperament fàcil).
 • Nens amb conductes agressives als 2-4 anys i amb problemes persistents de conducta tenen un perfil temperamental més difícil que aquells sense aquests problemes.
 • El seguiment mostra una tasa de trastorns de conducta clarament superior entre els nens de temperament difícil, encara que les característiques familiares juguen un paper important en l’evolució.
 • Els índex de projecció econòmica i nivells d’estatus laboral i acadèmic són significativament inferiors en aquells nens que mostren trets d’alteració comportamental en les etapes infantil i escolar.
evoluci i pron stic del perfil agressiu1
Evolució i pronòstic del perfil agressiu
 • Temperament difícil als 18 mesos correlaciona amb agressivitat i conducta oposicionista als 12 anys.
 • Els nens de 11 anys amb alta impulsivitat i baixa tolerància a la frustració i empatia mostraven major agressivitat i violència als 15 anys i d’adults.
 • El temperament difícil als 3-4 anys és el millor predictor de problemes de conducta a l’escola als 12 anys.
 • El temperament difícil als 18 i 24 mesos s’associa amb problemes internalitzats als 5 anys, però no amb externalitzats.
factors precipitants familiars en el perfil agressiu
Factors precipitants familiars en el perfil agressiu
 • KANNER (1935) : “Llars desfetes”.
 • TRAMER (1940) : “Abandonament afectiu”.
 • CONCLUSIONS ACTUALS: EL FACTOR FONAMENTAL SÓN ELSESTILS EDUCATIUS. Les formes de relació afectiva i de resolució de conflictes dels pares entre si i en relació amb els fills.
 • LES VARIACIONS DE L’ESTRUCTURA FAMILIAR NO SÓN “PER SE” UN FACTOR ETIOLÒGIC SIGNIFICATIU.
factors precipitants familiars en el perfil agressiu1
Factors precipitants familiars en el perfil agressiu

Teoria coercitiva de Patterson (1982)

 • Origen de les conductes agressives:
  • Fracàs en l’establiment de regles.
  • Fracàs en controlar la conducta dels fills.
  • Fracàs en establir càstigs i premis contingents i no agressius.
  • Fracàs en discutir desacords i en arribar a compromisos.
  • Fracàs en el suport als fills davant situacions de crisis.
factors precipitants familiars en el perfil agressiu2
Factors precipitants familiars en el perfil agressiu

Estil d’autoritat parental

 • Permissiva - Crítica - Rebuig - Desinteressada: Associada a falta de control y límits, absència d’interacció emocional i personal, individualisme, agressivitat, falta de responsabilitat social, escàs autocontrol.
 • Presència freqüent de baixa autoestima i de relacions paternofilials conflictives.
 • La “permissivitat” en les actuaciones pot coexistir amb autoritarisme i violència indiscriminades, en l’actuació dels pares.
 • L’ús d’estratègies reactives en lloc de preventives és major entre els pares de nens amb problemes de conducta.
factors protectors en el perfil agressiu
Factors protectors en el perfil agressiu
 • L’evolució psicopatològica dels nens amb temperament difícil, o amb alta impulsivitat i alta reactivitat, depén en gran mesura de factors ambientals:

1) GRAU DE CONCORDANÇA/DISCORDANÇA DELS PARES.

2) NIVELL SOCIOECONÒMIC.

3) GRAU DE DISARMONIA INTRAFAMILIAR.

4) DISPONIBILITAT DELS PARES PER CANVIS.

5) FACTORS CULTURALS.

6) ESTRÉS AMBIENTAL.

 • Factors protectors: Caraterístiques temperamentals individuals. Domini d’habilitats socials. Estils d’autoritat parental adequats. Experiències d’interacció social que fomenten la confiança. Oportunitats favorables en l’adolescència.
factores ambientales4
Factores ambientales
 • ASPECTOS POSITIVOS DE LA TV Y CONSIDERACIONES
  • Ayudar al niño a comprender e interpretar lo que aparece en la pantalla. (Huesmann, Eron, Klein et al., 1983).
  • Pérez, Navas y Polyesko (2000) añaden “el factor situacional externo al niño” como causa de que vea la TV
  • Efecto de la violencia en la TV serviría como un medio para descargar indirectamente la agresividad (un efecto catarsis).
  • No se puede establecer una relación causal entre la TV y el comportamiento agresivo (Hoofman, Paris y May 1997), sí se puede afirmar, tal y como lo hace Lavine (1997) “que sus efectos no son triviales”.
factores ambientales5
Factores ambientales
 • ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS PADRES
  • Prestando atención a los programas que los niños ven en la TV y mirando algunos con ellos.
  • Estableciendo límites a la cantidad de tiempo, quitar la TV del cuarto del niño, sustituir esta actividad por otras más beneficiosa y elaborar hábitos televisivos.
  • La violencia en la vida real conlleva al dolor o muerte.
  • Negándose a dejar que los niños miren programas que se sabe que contienen violencia.
  • Intentar que los programas sean de tipo educativo.
  • No dando su aprobación a los episodios violentos frente a sus hijos.
  • Contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros de clase.
  • Fomentar una vida familiar con más conversación e interacción entre sus miembros.
factores ambientales6
Factores ambientales
 • Los videojuegos.
  • TIEMPO Y FRECUENCIA DE JUEGO
   • Tendencia creciente en el número de horas que se dedican a los VJ y a la TV en general.
   • Los varones dedican más tiempo a los VJ y su frecuencia de juego es mayor que en las mujeres.
   • Los más jóvenes pasan más horas jugando, en los mayores se ve disminuida su afición.
   • Los estudios coinciden al afirmar que la media en el número de horas diarias que dedican a ver la TV los niños y adolescentes es de 3 y 4 horas diarias.
factores ambientales7
Factores ambientales
 • OPOSITORES:
   • El tiempo empleado en los VJ es visto en detrimento del dedicado al estudio.
   • Podría también favorecer una pauta de conducta impulsiva y agresiva entre los usuarios más asiduos, sobre todo aquellos que juegan con VJ violentos.
   • Conducta individualista, con menor disposición a la asistencia a los demás.
   • Aparición de síntomas de depresión o ansiedad.
   • El juego imaginativo, creativo o de fantasía, así como el desarrollo de habilidades sociales no puede tener lugar mientras se “destruye al enemigo”.
   • Estos niños pierden el control sobre sí mismos lo cual da lugar incluso a la aparición de síntomas de abstinencia cuando no pueden practicarlos.
   • La conducta adictiva de estos jugadores inhibe el desarrollo de pautas de conducta más constructivas.
   • Empleo incontrolado de estos juegos puede suponer un desorden grave en la vida de los niños y adolescentes.
factores ambientales8
Factores ambientales
 • DEFENSORES:
   • Un empleo correcto de estos juegos puede proporcionar un sentido del dominio, control y cumplimiento.
   • El intercambio de los juegos puede favorecer el contacto social.
   • El interés adictivo a los VJ puede llevarles a una reducción de la intensidad de otros problemas propios de la adolescencia.
   • Estos juegos pueden constituir una forma de aprendizaje y de entrenamiento.
   • Favorecer la adquisición de constancia y esfuerzo. Aumentar la tolerancia a la frustración.
   • Promover y desarrollar la coordinación oculo-manual, enseñar habilidades específicas en visualización espacial y matemáticas.
   • Estimulación la memoria y la capacidad para retener conceptos numéricos e identificación de colores.
   • Aumento de la autoestima entre aquellos jugadores.
   • Manejo con soltura de la informática.
factores ambientales9
Factores ambientales
 • ACTUACIÓN ADECUADA DE LOS PADRES
   • Controlar el tiempo dedicado a su uso.
   • Vigilar el contenido de los VJ.
   • Potenciar la vida familiar.
   • Detectar situaciones de alto riesgo.
como prevenir o moderar la conducta agresiva en los ni os
COMO PREVENIR O MODERAR LA CONDUCTA AGRESIVA EN LOS NIÑOS
    • Restar importancia a las situaciones de irritación.
    • No pretender tener siempre la razón.
    • En medio de una discusión, parar y contar hasta diez.
    • No aceptar desafíos ni apuestas.
    • Si un hijo se muestra agresivo, no caer en la tentación de la escalada de mutua agresividad.
    • Dada la calidad de la TV actual, impedir a los más pequeños visualizar escenas de agresividad, de las cuales hay gran cantidad actualmente, en todos los canales.
 • Berkovitz demostró que cuanto más "justificada" es la agresividad que vemos, mayor es la posibilidad de que aumente la agresividad en los espectadores. Es decir, cuando son los "buenos" los que atacan a los "malos".