Zahrani n pobyty llp erasmus
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus. Studentské mobility 2014/2015. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy http://www.naerasmusplus.cz /. Stránky Evropské komise v angličtině http:// ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leigh-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zahrani n pobyty llp erasmus

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus

Studentské mobility

2014/2015Str nky evropsk komise v angli tin http ec europa eu programmes erasmus plus
Stránky Evropské komise v angličtiněhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus


Fakultn str nky zahrani n ch styk http www slu cz su fpf cz zahranicni styky
Fakultní stránky zahraničních stykůhttp://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/


Bilater ln smlouvy 2014 2015
Bilaterální smlouvy 2014/2015

 • každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální smlouvy: http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni-styky/erasmus/mobility


Erasmus studentsk mobility
ERASMUS-STUDENTSKÉ MOBILITY

 • STUDIJNÍ POBYTY

 • PRACOVNÍ STÁŽE

  Zatímco do tohoto akademického roku bylo možné zúčastnit se obou druhů pobytů

  pouze jednou, od akademického roku 2014/15 je to možné opakovaně!


Za t chto podm nek
Za těchto podmínek:

 • možné vyjet na 3-12 měsíců (pobyt zahrnuje studijní pobyt, případně komplementárně pracovní stáž

 • a to vždy v rámci jednoho studijního cyklu:

 • 1) bakalářského

 • 2) magisterského

 • 3) doktorského


Studijn pobyty
STUDIJNÍ POBYTY

 • uchazeč musí být studentem (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU

 • délka pobytu: 3 – 12 měsíců

 • po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)

 • pobyt se uskutečňuje na základě bilaterální smlouvy mezi SU a partnerskou institucí


Jak postupovat
Jak postupovat

 • prostudovat webové stránky www.fpf.slu.cz (odkaz zahraniční styky, odkaz Erasmus)

 • přihlásit se k výběrovému řízení příslušného ústavu (vybraná univerzita, CV, motivace k pobytu, studijní plán - informace na sekretariátech )

 • po úspěšném absolvování výb.řízení na ústavu se dostavit na Oddělení vědy a zahraničních styků FPF SU


P ihla ovac procedura na zahrani n univerzitu
Přihlašovací procedura na zahraniční univerzitu

 • webové stránky www.fpf.slu.cz (zahraniční styky, partnerské instituce v rámci programu LLP Erasmus)

 • seznam smluv dle ústavů:

 • http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni-styky/erasmus/mobility

 • on-line přihláška příslušné zahraniční univerzity (informace podá K.Scheeová)

 • studijní smlouva/LearningAgreement

 • changes to originalproposed study programme

 • uznání kreditů po příjezdu (od akademického roku 2009/2010 platí pro všechny vyjíždějící studenty povinnost splnit v zahraničí alespoň 18 kreditů)

 • další dokumenty dle požadavků hostitelské instituce

 • univerzity nezajišťují ubytování automaticky (přihlášky,atd.)


Odevzd v n p ihl ek
Odevzdávání přihlášek

 • veškeré přihlášky k pobytům nutno odevzdat na OVZS FPF SU, které je odesílá na partnerské univerzity

 • finanční dohody zajišťuje OVZS SU, rektorát –Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.


Registrace p edm t ve stagu
Registrace předmětů ve STAGU

 • Od ak. roku 2013/14 se evidují zahraniční předměty vybrané pro pobyt na partnerské univerzitě ve Stagu,v položce ECTS výjezdy

 • Studenti vyplňují sami na základě instrukcí OVZS FPF SU a na základě nabídky předmětů zahraniční univerzity

 • před odjezdem by si studenti měli po dohodě s příslušným pedagogem nechat schválit ústavním koordinátorem případné nahrazení zahraničního předmětu za předmět domácí (ve Stagu provádí ústavní koordinátor)

 • Bez registrace zahraničních předmětů ve Stagu pak není možné předměty uznat.

 • Uznávání se realizuje na základě potvrzení dovezených ze zahraniční univerzity a dokumentů vygenerovaných ze Stagu.


P ed odjezdem finan n str nka pobytu
Před odjezdem-finanční stránka pobytu

 • tabulku, na jejímž základě bude vystavena finanční dohoda (dostupná na webu nebo zašle fakultní koordinátorka), student vyplní a nejméně měsíc před odjezdem zasílá univerzitnímu koordinátorovi dr. R. Němcovi: rostislav.nemec@slu.cz

 • po uzavření finanční dohody bude poslána daná částka na účet ve dvou splátkách

 • přehled grantů bude zveřejněn na web.stránkách zahr.styků


Po p jezdu
Po příjezdu

 • TranscriptofRecords (partnerská univerzita)

 • Confirmationof Study Period (partnerská univerzita)

 • ProposalofRecognition/Návrh na uznání (Stag)

 • Závěrečná zpráva – dotazník na E-mail – POVINNOST POUŽÍVAT ŠKOLNÍ E-MAIL!!!!!


Pracovn st e
Pracovní stáže

 • zapsán ke studiu (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU

 • délka pobytu: 3 – 12 měsíců

 • po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)

 • jakýkoliv ročník studia

 • v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, nesmí se uskutečnit v institucích EU, a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí

 • práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu (40 hod týdně)


V jezdy p es rozvojov projekt m mt r 2014
Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014

 • Výjezdy možno uskutečnit v průběhu celého kalendářního roku

 • přednostně pro navazující Mgr. a doktorandy

 • Nominace ústavem

 • Obvykle vyšší stipendium než Erasmus

 • Vázáno na meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy mimo Erasmus

 • Nejčastěji navštěvované univerzity: Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg (historici, archeologové, lingvisti)


V jezdy p es rozvojov projekt m mt r 20141
Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014

 • UniwersytetWrocławski (historici, archeologové)

 • Universita La Sapienza (italisté)

 • SISSA Trieste (fyzikové)

 • University of Oxford (fyzikové)


Informace na webu
Informace na webu

 • http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/

 • (odkaz – Výjezdy přes Rozvojový projekt – zde také seznam partnerských univerzit,na které možno přes projekt vyjíždět).


Jin pobyty
Jiné pobyty

Dům zahraniční spolupráce MŠMT

www.dzs.cz


William fulbright commission
. William FulbrightCommission

 • Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA

 • Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky - na tři roky

 • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium a výzkum - na rok; minimálně bakalářský titul

 • Fulbright-Masarykovo stipendium (Juniorská kategorie) – pro doktorandy všech oborů

 • Fulbright-Schumanův program: Granty pro postgraduální studium a výzkum – studenti zabývající se EU nebo vztahem mezi EU a USA

 • Česko-americká cena pro talentované studenty – pro studenty, kteří napsali nebo píší práci tématicky související s USA

 • www.fulbright.cz


Zahrani n pobyty llp erasmus
DAAD

Germanacademicexchangeservice

 • Letní kurzy na VŠ v Německu

 • Přediplomní stipendia pro studenty germanistiky

 • Stipendia pro umělce

 • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce

 • aj.

  Nutno doložit jazykové znalosti němčiny (i když

  je studium v angličtině) – seznam akceptovaných

  jazykových zkoušek na webu.

  Pokud je studium v angličtině, doložit

  i doklad o jazykové zkoušce z angličtiny.

  http://www.daad.cz/


Aktion esk republika rakousko
AKTIONČeská republika - Rakousko

 • Stipendia

  semestrální až roční stipendia, krátkodobá vědecká výzkumná stipendia – především pro přípravu diplomové nebo doktorské práce; výzkumný pobyt (student nejméně ve 3. ročníku), žádosti dostatečně odborně odůvodněny, dobrá znalost němčiny (popřípadě angličtiny), kontakt na pracoviště rakouské VŠ + příslib přijetí rakouského pedagoga, doporučení dvou českých pedagogů, potvrzení studijních výsledků; elektronická přihláška

 • Letní školy – 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR

  http://www.dzs.cz/


Jin mo nosti
Jiné možnosti

 • nadace

 • jazykové školy v zahraničí

 • letní školy v zahraničí

 • Individuální studium v zahraničí


Webov str nky ovzs fpf su
Webové stránky OVZS FPF SU

 • OVZS FPF zveřejňuje nabídky zahraničních pobytů na web.stránkách

 • http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/