slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU Autor: Ing. Vladimír Havlík PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU Autor: Ing. Vladimír Havlík

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU Autor: Ing. Vladimír Havlík - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: subjekty hospodářské politiky, parlament, vláda, centrální banka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU Autor: Ing. Vladimír Havlík' - leigh-graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

Autor:Ing. Vladimír Havlík

Autor je výhradním tvůrcem materiálu.

Datum vytvoření:20. 07. 2013

Klíčová slova:subjekty hospodářské politiky, parlament, vláda, centrální banka.

Anotace:prezentace je určena na získání základních znalostí o úloze státu v rámci hospodářské politiky. Jestliže se nacházíme v době, kdy je naše ekonomika tržní, je intenzita intervence státu v tržní ekonomice vždy předmětem mnoha diskusí. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení.

slide2

Způsob využití:určeno pro výklad a procvičení tématu hospodářská politika – úloha státu.

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_49

hospod sk politika loha st tu
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

Ekonomika a politika spolu úzce souvisí

 • Hospodářská politika je významně ovlivňována tím, která z politických stran se při volbách dostane k moci (jinou hospodářskou politiku prosazuje levice, jinou pravice).
 • Ani během volebního období není hospodářská politika neměnná – musí reagovat na vývoj našeho i světového hospodářství.
 • Pokud vláda a její hospodářská politika nedostatečně ekonomický vývoj předvídá a reflektuje, může to vést dokonce k jejímu pádu a předčasným volbám.
hospod sk politika loha st tu1
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

 • Parlament
 • parlament vykonává moc zákonodárnou
 • je tvořen 2 komorami – poslaneckou sněmovnou a senátem
 • poslanecká sněmovna – má 200 poslanců. Jsou voleni na dobu 4 let, tedy volby do poslanecké sněmovny se konají po 4 letech, volí je občané.
 • senát – má 81 senátorů. Jsou voleni na 6 let. Každé 2 roky se volí 1/3 senátorů.
hospod sk politika loha st tu2
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

  • Parlament
 • Hlavní činností parlamentu je legislativní činnost = navrhování, projednávání a přijímání zákonů.
 • Další činnost parlamentu – je kontrolní činnost vlády.
 • Zákony pak vytváří základní mantinely pro fungování společnosti, tedy i ekonomiky.
 • Vliv parlamentu na hospodářskou politiku je velmi významný.
hospod sk politika loha st tu3
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

 • Vláda
 • Vláda je vrcholný orgán výkonné moci. Jednotliví členové vlády jsou ministři jednotlivých ministerstev.
 • Vláda často sama iniciuje zpracování návrhů zákonů a předkládá je ke schválení parlamentem, významně se proto podílí i na legislativním procesu.
 • K dosažení svých hospodářských cílů vláda potřebuje peníze, které získává prostřednictvím státního rozpočtu.
hospod sk politika loha st tu4
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

  • Vláda
 • Vláda proto každoročně připravuje návrh rozpočtu na další rok a předkládá ho ke schválení poslanecké sněmovně a senátu.
 • Hlasování o státním rozpočtu je každoročně vyjádřením důvěry (či nedůvěry) poslanců ve správnost navrhované hospodářské politiky a důvěry (či nedůvěry) vládě samotné.
hospod sk politika loha st tu5
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

 • Vláda

Vládu tvoří:

 • Předseda vlády
 • 2 místopředsedové vlády
 • ministři: momentálně 13 ministrů
 • Vláda rozhoduje ve sboru. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
hospod sk politika loha st tu6
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

 • Centrální banka – v ČR je to ČNB
 • Česká národní banka jako státní instituce, nepodnikatelský subjekt (její existence je dána ústavou ČR)
 • Nejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada.
 • Bankovní radu tvoří:
 • 1 guvernér, 2 viceguvernéři a 4 další členové bankovní rady.
hospod sk politika loha st tu7
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

3. Centrální banka

Úkoly ČNB:

 • emise peněz – bankovek a mincí;
 • banka bank - poskytuje bankám úvěry; reguluje výši povinných minim.rezerv u CB; vede účty obchodních bank u CB;
 • banka vlády -zastupuje ČR ve vybraných mezinárodních finančních institucí např. v MMF a vede účty státního rozpočtu; spravuje státní dluh; může poskytnout státu úvěry ; je správcem měnové rezervy ve zlatě a devizách, obchoduje s CP zejména státními;
 • bankovní dozor –povoluje zakládání obchodních bank; monitoruje hospodaření obchodních bank;
 • provádí vnitřní (reguluje množství peněz v ekonomice) a vnější měnovou politiku (směřuje k zabezpečení stability měnového kursu).
hospod sk politika loha st tu8
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

CVIČENÍ

1. Poslanecká sněmovna má………. členů:

 • 100 b) 150 c) 200 d) 250

2. Senát má ………. členů:

 • 71 b) 81 c) 91 d) 101
 • Poslanci jsou voleni na:
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 5 let
 • 6 let
 • Senátoři jsou voleni na:
 • 5 let
 • 6 let
 • 7 let
hospod sk politika loha st tu9
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA – ÚLOHA STÁTU

CVIČENÍ

Doplňte tvrzení informacemi se správným skloňováním z diagramu tak, aby tvrzení byla správné. Některé informace nevyužijete.

 • Vláda je vrcholný orgán ……….. . Jednotliví členové vlády jsou ……… jednotlivých ministerstev.
 • Vláda se skládá z ……… a ………… místopředsedů vlády.
 • Centrální banka emituje ………. a ………. .
 • Centrální banka provádí ……….. a ……….. měnovou politiku.

bankovky prezident vnitřní

legislativní moci poslanci prezidenta vnější mince

výkonné moci předsedy vlády ministři doplňkovou

zpracoval ing vladim r havl k
Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík

Bibliografie:

 • KLÍNSKÝ,P. a MÜNCH, O.Ekonomika 4 pro OA a SŠ, 2003. Praha, Fortuna. ISBN 80-7168-862-2
 • ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80-87301-01-2