ouh ern ringspolitik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OUH ernæringspolitik PowerPoint Presentation
Download Presentation
OUH ernæringspolitik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

OUH ernæringspolitik - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

OUH ernæringspolitik. Ernæringspolitikken omfatter alle henviste, indlagte og ambulante patienter på Odense Universitetshospital. www.ouh.dk : ernæringsudvalgtet. Målene med OUH´s ernæringspolitik. At ernæring indgår som en integreret del af den samlede forebyggelse, behandling og pleje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OUH ernæringspolitik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ouh ern ringspolitik
OUH ernæringspolitik

Ernæringspolitikken omfatter alle henviste, indlagte og ambulante patienter på Odense Universitetshospital.

www.ouh.dk : ernæringsudvalgtet

m lene med ouh s ern ringspolitik
Målene med OUH´s ernæringspolitik
 • At ernæring indgår som en integreret del af den samlede forebyggelse, behandling og pleje
  • vurdering og monitorering af patienters ernæringstilstand før, under og efter kontakt til OUH
  • plan for ernæring hos patienter i risiko for fejlernæring, over- og underernæring
  • ernæringsproblemer diagnosticeres, behandles og følges op
  • forebyggelsesmæssige ernæringsproblemer afdækkes og følges op med vejledning
  • alle ansatte har ansvaret for ernæringens kvalitet
m lene med ouh s ern ringspolitik fortsat
Målene med OUH´s ernæringspolitik - fortsat
 • At kosttilbuddet skal være sammensat således, at man til enhver tid kan ernære patienterne ud fra den bedste og mest aktuelle evidensbaserede praksis
  • patienterne modtager vejledning i ernæringens betydning
  • patienterne informeres om de valgmuligheder
  • måltiderne skal kunne indtages i et motiverende spisemiljø
  • der sker en stadig udvikling med henblik på at tilpasse patienternes kostindtag
  • tilbuddet tilpasses løbende gennem udvikling og kvalitetssikring
m lene med ouh s ern ringspolitik fortsat1
Målene med OUH´s ernæringspolitik - fortsat
 • At der er en klar ansvarsfordeling for varetagelsen af ernæringsområdet – målet indeholder en beskrivelse af ansvarsområder for:
  • Områdeledelsen
  • Ernæringsudvalget
  • Afdelingsledelsen
  • Lægen
  • Plejepersonalet
  • Diætisterne
  • Køkkenlederens
virkning af ern ringsbehandling
Virkning af ernæringsbehandling
 • Bedre muskelfunktion
 • Øget gangdistance
 • Færre infektioner
 • Lavere antibiotikaforbrug
 • Hurtigere sårheling
 • Færre komplikationer i almindelighed og mildere forløb af komplikationer
 • Hurtigere mobilisering og hurtigere restitution af almindelige daglige færdigheder
virkning af ern ringsbehandling1
Virkning af ernæringsbehandling

Bedre livskvalitet

Bedre overlevelse

Kortere indlæggelsestid (ca. 20%)

Lavere sengedagsomkostninger

Færre genindlæggelser (især for patienter med kroniske sygdomme)

sundhedsstyrelsens vejledning
Sundhedsstyrelsens vejledning
 • Primær screening
 • Sekundær screening
 • Udarbejdelse af ernæringsplan
 • Monitorering af ernæringsindsats
 • Ernæringsplan ved udskrivelse
prim r screening
Primær screening

Alle patienter som forventes indlagt i 3 eller flere dage og ikke er terminale, gennemgår indledningsvist en primær screening

 • Er BMI < 20.5 ?
 • Har patienten haft et nyligt vægttab ?
 • Har patienten haft nedsat kostindtag den sidste uge før indlæggelsen ?
 • Har patienten haft nedsat kostindtag den sidste uge før indlæggelsen ?
udarbejdelse af ern ringsplan
Udarbejdelse af ernæringsplan

Ernæringsplanen skal indeholde følgende:

 • Målsætning for behandling
 • Skøn over behov
 • Stilling til kostform
 • Plan for monitorering, evaluering og justering af indtag og vægt.
m ls tning for behandling
Målsætning for behandling
 • Er en individuel vurdering som løbende skal tages op til overvejelse kan være:
  • Vægtøgning / vægtstabilitet
  • Forbedring af biokemiske værdier
  • Etablering af optimal måltidsmønster
  • Osv.
beregning af energibehov
Beregning af energibehov
 • The Harris Benedict Formula for Women
 • BMR:655 + (9.6 x weight in kilos) + (1.8 x height in centimetres) - (4.7 x age in yrs)
 • Activity Multiplier
 • little or no exercise, desk job: BMR by 1.2
 • light exercise/sports 1-3 days per week: BMR by 1.375
 • moderate exercise/sports 3-5 days per week: BMR by 1.55
 • hard exercise/sports 6-7 days per week): BMR by 1.725
kosttyper p ouh
Kosttyper på OUH
 • Normalkost
  • Fiberrig, fedtfattig
 • Sygehuskost
  • Energitæt, højt fedtindhold, færre fiber
 • Kost til småtspisende
  • Meget energitæt, højt fedtindhold, få fiber
 • Konsistens modificering
  • Som udgangspunkt en sygehus kost.
kostformer
Kostformer

Kilde; novartis

berigelse af mad
Berigelse af mad
 • Valg af rette konsistens
 • Valg af fede mælkeprodukter
 • Tilsætning af fløde i maden
 • Valg af fede desserter
 • Energi og proteintætte mælkedrikke
 • Små hyppige energitætte måltider
 • Opmærksomhed på hjælp
ern ringdrikke
Ernæringdrikke

Kilde: novartis

ern ringsdrikke
Ernæringsdrikke

Kilde: novartis

sondeern ring
Sondeernæring
 • Hvornår – delvis eller total ernæring
 • Hvordan - bolus eller kontinuerligt
 • Valg af produkt
monitering af ern ringsindsats og dokumentation
Monitering af ernæringsindsats- og dokumentation
 • Kostregistrering – Hvor længe ?
  • Hvem og hvordan
 • Vægt - Hvor tit ?
 • Fornyet sekundær primær / sekundær screening
ern ringsplan ved udskrivelse
Ernæringsplan ved udskrivelse
 • Hvad gør vi og hvor skal vi skrive det ?
  • Lægedokumentation
  • Sygeplejedokumentation
  • Diætistdokumentation
  • Selvstændig ernæringsepikrise
hvor finder jeg mere viden
Hvor finder jeg mere viden ?
 • www.ouh.dk – ernæringsudvalget
 • www.ouh.dk - hovedkøkkenet
 • www.bedremadtilsyge.sst.dk
 • www.forebyggendesygehuse.dk
 • www.kostforum.dk