asistentica marija milolo a pandur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODIKA NASTAVE INFORMATIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODIKA NASTAVE INFORMATIKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

METODIKA NASTAVE INFORMATIKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

Asistentica: Marija Miloloža Pandur. METODIKA NASTAVE INFORMATIKE. Metodika nastave informatike. 2 sata tjedno web stranica: www.mathos.hr/metodika_inf obavezno dolaženje i sudjelovanje na nastavi. RAČUNALNA OPREMA U NASTAVI. u nastavi informatike

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

METODIKA NASTAVE INFORMATIKE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Asistentica: Marija Miloloža Pandur METODIKA NASTAVE INFORMATIKE

  2. Metodika nastave informatike • 2 sata tjedno • web stranica: www.mathos.hr/metodika_inf • obavezno dolaženje i sudjelovanje na nastavi

  3. RAČUNALNA OPREMA U NASTAVI • u nastavi informatike • kao nastavno sredstvo u sklopu nastave drugih predmeta (PowerPoint, projektori, printeri,...) • pomoć u učenju (različiti CD-i uz udžbenike, e-learning, učenje na daljinu) • u geometriji (posebice u 3D prikazu) • komunikacija s roditeljima (e-mail, forumi)

  4. ŠTO JE SVE POTREBNO ZA SAT INFORMATIKE U ŠKOLI? • osposobljeni nastavnik ili nastavnica

  5. ŠTO JE SVE POTREBNO ZA SAT INFORMATIKE U ŠKOLI? • računalna učionica (dovoljan broj računala; 1-2 učenika po računalu; manje grupe) • licencirani programi

  6. ŠTO JE SVE POTREBNO ZA SAT INFORMATIKE U ŠKOLI? • umrežena računala, Internet

  7. ŠTO JE SVE POTREBNO ZA SAT INFORMATIKE U ŠKOLI? • projektor

  8. ŠTO JE SVE POTREBNO ZA SAT INFORMATIKE U ŠKOLI? • ploča, spužva, kreda

  9. INFORMATIČKI PISMENA OSOBA • Osnovna informatička znanja i vještine: • Poznavanje računalne konfiguracije i osnova korištenja operacijskih sustava • Primjena programa za obradu teksta • Primjena programa za tablične proračune • Primjena programa za izradu prezentacija pomoću računala • Poznavanje osnova programiranja

  10. • Poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektroničkom poštom i korištenje World Wide Web-a • Pretraživanje WWW-a uz pomoć tražilica i tematskih kataloga • Objavljivanje sadržaja kreiranjem HTML prezentacija

  11. Metodičke stvari... • Okvirni program • Izvedbeni program • Operativni program • priprema nastavnika: “biti u toku” i osvježiti svoje znanje (ubrzani razvoj i promjene na području informacijsko-komunikacijske tehnologije(ICT), časopisi: PC Chip, Enter, Bug, Matematičko-fizički list,... (ne)mentorirani tečajevi, on-line udžbenici)

  12. ... • pripreme za svaku nastavnu jedinicu: u pisanom i digitalnom obliku (ciljevi, nastavna sredstva, motivacija, razrada teme, provjera, zadavanje zadaće) • oblici nastave: heuristička, programska, problemska (http://www.geocities.com/karmensadaic/redovna_nastava.htm)

  13. • praćenje rada učenika i ocjenjivanje: Excell, Access, Moodle (aktivnost na nastavi, podaci o ispitima) • komunikacija s roditeljima: web stranica, e-mail, FAQ • natjecanja iz informatike:https://www.mathos.hr/metodika_inf/natjecanja

  14. Pregled gradiva u osnovnim školama • peti razred • šesti razred • sedmi razred • osmi razred

  15. Pregled gradiva u srednjim školama • Iz udžbenika “Informatika Računalstvo”, Lipljin, Milijaš, Kos, Zvonarek,...Pro-mil • Vježbe: http://www.pro-mil.hr/informatika/

  16. ORGANIZACIJA VJEŽBI • Podjela studenata u grupe (4-5 studenta po grupi) • Praksa u dvije srednje škole: ekonomska i upravna škola, jezična gimnazija, matematička gimnazija, opća gimnazija • Odslušati dva predavanja nastavnika-mentora (svi) • Održati probni sat • Održati sat za ocjenu (svi) • Upute • Pismena priprema OBAVEZNA za svaki sat!

  17. ORGANIZACIJA VJEŽBI • Kriteriji ocjenjivanja • Izvješće studenta • Primjeri pismenih priprema • 1.primjer • 2.primjer • 3.primjer • 4. primjer

  18. KORISNI LINKOVI • (Ne)mentorirani tečajevi: (potrebna lozinka) http://wwww.carnet.hr/edupoint/onlinetecajevi • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: www.mzos.hr • E-learning i učenje na daljinu: http://ahyco.ffri.hr • Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla: (potrebna lozinka) http://lms.carnet.hr

  19. • Prezentacija - Informatika u obrazovanju: http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/d/d9/Informatika_u_obrazovanju.ppt • http://racunarstvo.info • http://pup.hr/

  20. LITERATURA • http://www.geocities.com/karmensadaic/Kyriacou.htm • (poglavlja odabrala i prilagodila Karmen Sadaić) UDŽBENICI: • “Informatika Računalstvo”, Lipljin, • Milijaš, Kos, Zvonarek, ... Pro-mil • “Informatika”, Grundler, Školska knjiga • “Informatika”, Grundler, Blagojević, Školska knjiga • “Informatika i računalstvo”, Galešev, Kralj, Sokol, Soldo, Kovač, SysPrint • “C jezik”, Stranjak, Tomić, Školska knjiga • priručnici uz udžbenike • itd.

  21. Pomoćna literatura (http://www.pmfst.hr/politehnika/) • Sociologija odgoja i obrazovanja: • Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja, Školske novine,  Zagreb. • Haralambos, M.; Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb (11. poglavlje: Obrazovanje, str. 773-882). • Marinković, R.; Karajić, N. ur./eds. (2004). Budućnost i uloganastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science, Zagreb. • Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.) (2002). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. Peter Lang, New York,Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels,Vienna, Oxford. • Pilić, Š. (1999). Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj. Napredak,Vol. 140, br. 4, str. 481-487. • Pilić, Š. i Stankov, S. (1998). Računalne tehnologije i nastavnici: komparativna analiza Hrvatske i SAD. Informatologia, Vol. 31, br. 1-2, str. 53-56. • Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja, Informator, Zagreb.

  22. Pomoćna literatura • Pedagogija: • Mijatović, A. (ur.) (1999). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško- književni zbor • Milat, J. (2004). Pedagogija kao teorija osposobljavanja – skripta. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu • Gudjons, H. (1994).Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa • Giesecke, H. (1993). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa • Mialaret, G. (1989). Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine • Delors, J. (1998). Učenje – blago u nama. Zagreb: Educa • Mužić, V. I Rodek, S. (1987). Kompjutor u preobražaju škole. Zagreb: Školska knjiga • Suhodolski, B.(1989).Permanentno obrazovanje i stvaralaštvo. Zagreb: Školske novine

  23. Pomoćna literatura • Govorništvo: • Boban, V. (2003). Počela javne komunikacije. DANd.o.o. Grafocentar, Zagreb. • Kvintilijan, M. F. (1985). Obrazovanje govornika. Veselin Masleša, Sarajevo. • Pease, A. (2002). Govor tijela, kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji. AGM, Zagreb. • Škarić, I. (2000). Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga, Zagreb. • Aristotel (1989). Retorika. Naprijed, Zagreb. • Biškup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. Školska knjiga, Zagreb . • Bourdieu, P. (1992). Što znači govoriti. Naprijed, Zagreb. • Gregory, H.(1990). Public Speaking for College and Career.McGraw-Hill Publishing Company, New York. • Ivas, I. (1988). Ideologija u govoru, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb. • Mladenov, M. (1980). Novinarska stilistika. Naučna knjiga, Beograd. • Pupovac, M. (1990). Politička komunikacija. August Cesarec, Zagreb. • Škarić, I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. Školska knjiga, Zagreb. • Tudor, G. (1992). Kompletanpregovarač: umijeće poslovnog pregovaranja.MEP Consult, Zagreb.

  24. Pomoćna literatura • Sociologija nastavnika: • Cindrić, M. (1995). Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Persona, Zagreb. • Marinković, R.; Karajić, N. ur./eds. (2004). Budućnost i uloga • nastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science, Zagreb. • Pilić, Š.; Botica, A. (2003). Ugled dvadeset zanimanja u očima učitelja. u: Ivon, H. (ur.) Prema kvalitetnoj školi. HPKZ - ogranak Split, Split, str. 79-88. • Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. Petet Lang, New York, Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford. •    Pilić, Š. (1998). Vrednovanje odnosa nastavnik-učenik sa stajališta učenika. U: Vrjednovanje obrazovanja. Pedagoški fakultet, Osijek, str. 23-35. • Strugar, V. (2000). Društveni ugled učitelja. Napredak, Vol. 141, 26-34.

  25. Jedna pametna… Ako učitelj voli svoj posao, on je dobar učitelj. Ako učitelj voli učenike kao otac i majka, on je bolji od onog učitelja koji je pročitao sve knjige ali ne voli ni posao ni učenika. Kad učitelj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima – on je savršen učitelj. (L.N.Tolstoj)