Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 w województwie podlaskim

 2. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej W województwie podlaskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zasadniczej szkole zawodowej w przystąpiło 1394 osoby. Dyplom otrzymało 1010 zdających,to jest 72,5%, w kraju 87,0%. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach w województwie i kraju przedstawia się następująco:

 3. Najwyższe wyniki uzyskały następujące zawody:

 4. Najsłabsze wyniki uzyskały następujące zawody:

 5. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w województwie podlaskim przystąpiło 6617 absolwentów. Egzamin zdało 3537 osób, co stanowi 53,5%, a w kraju 56,3%. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach w województwie i kraju przedstawia się następująco:

 6. Najlepsze wyniki w poszczególnych zawodach:

 7. Najlepsze wyniki w poszczególnych zawodach c.d.

 8. Najsłabsze wyniki w poszczególnych zawodach:

 9. Najsłabsze wyniki w poszczególnych zawodach c.d.

 10. Najsłabsze wyniki w poszczególnych zawodach c.d.

 11. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych była wyższa, niż w szkołach zasadniczych. Na 58 zawodów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych w 24 zawodach zdawalność w województwie była wyższa od zdawalności w kraju. Z zawodów, gdzie zdawało więcej niż jedna osoba, najlepiej wypadli absolwenci w zawodach: poligraf, handlowiec, opiekunka środowiskowa, technicy urządzeń sanitarnych i technicy telekomunikacji. W 34 zawodach zdawalność była niższa od zdawalności w kraju. Najniższe wyniki uzyskali: technicy inżynierii środowiska, technicy drogownictwa, technicy prac biurowychi opiekunka dziecięca.