leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014. Kunstonderwijs op maat. Kunstonderwijs op maat. Situatieschets: Lise

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het dko infosessie 25 augustus 2014


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunstonderwijs op maat1
Kunstonderwijs op maat
 • Situatieschets: Lise

Lise is 11 jaar en heeft een mentale beperking. Sinds 2 jaar gaat ze naar de academie, ze zingt graag en goed. Vorig jaar behaalde ze 80% voor haar examen stemvorming. Met algemene muzikale vorming heeft Lise het moeilijker: ze dubbelt, en ook dit schooljaar zal wellicht niet slagen ondanks heel wat bijkomende oefeningen en bijlessen. Die fa-sleutel krijgt ze maar niet onder knie.

kunstonderwijs op maat2
Kunstonderwijs op maat

Vóór 2014-2015:

 • De academie schrijft Lise in als vrije leerling in het vak stemvorming
 • De academie ontvangt geen omkadering (AMV = telvak)

Vanaf 2014-2015

 • Lise volgt een individueel aangepast curriculum, met een aangepast lessenrooster en doelen die haalbaar zijn voor haar
 • De academie ontvangt dezelfde omkadering als wanneer Lise alle vakken zou volgen
aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uitgangspunten
Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: uitgangspunten

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2009

Personen met een handicap hebben het recht om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het is aan de omgeving om zich aan te passen aan de persoon en niet andersom.

Gevolgen voor heel het onderwijs, ook het deeltijds kunstonderwijs

aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uitgangspunten1
Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: uitgangspunten

Alle leerlingen volgen zoveel mogelijk het gemeenschappelijke curriculum = vakken en studietijd (minimumlessenrooster en de lestijden) en bereiken de doelen die in de (minimum)leerplannen zijn bepaald al dan niet met aanpassingen

In tweede instantie: individueel aangepast curriculum

aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum
Aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum
 • Academie levert ‘redelijke inspanningen’ zodat de leerling alle vakken kan volgen en de (minimum)leerplandoelen bereiken
 • Redelijk= afweging van de haalbaarheid in samenspraak met de leerling (en zijn ouders)
aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum1
Aanpassingen aan het gemeenschappelijke curriculum
 • Voorbeelden
  • Leerling krijgt meer tijd voor een bepaalde opdracht
  • Leerling mag bepaalde hulpmiddelen gebruiken
  • Leerkracht gebruikt een aangepaste methode
  • Evaluatie in een aangepaste vorm
  • Remediërende lessen
individueel aangepast curriculum
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
individueel aangepast curriculum1
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
doelgroep
Doelgroep
 • Jongeren: verslag buitengewoon onderwijs (al dan niet ingeschreven in buo)
 • Volwassenen: attest Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Wie geen van beide documenten kan voorleggen: evtl. aanpassing gemeenschappelijk curriculum
 • Leerlingen uit buitenland of Franstalige en Duitstalige Gemeenschap: individueel aangepast curriculum kan mits voorleggen gelijkaardig document van land of gemeenschap van herkomst
individueel aangepast curriculum2
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
startvoorwaarden
Startvoorwaarden
 • Overleg : leerling, ouders, betrokken leerkrachten, directeur
 • Motivatie a.d.h.v. (minimum)leerplannen, verslag buo, gegevens VAPH
individueel aangepast curriculum3
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
uittekenen individueel aangepast curriculum
Uittekenen individueel aangepast curriculum
 • Afwijkingen van de reguliere organisatie van de opleidingen zoals bepaald in de organisatiebesluiten:

doelen, lessenroosters, lestijden, groeperingsvoorwaarden, toelatings- en overgangsvereisten, evaluatie

 • Ontwikkelingsgerichtheid
 • Hulp van pedagogische begeleidingsdiensten
 • Evt. contact met school bao of so, CLB, zorgvoorziening
 • Niet opsturen, wel inzage van verificatie en inspectie
afwijkingen van regelgeving
Afwijkingen van regelgeving

Mogelijke afwijkingen:

 • aangepaste doelen: let wel altijd in relatie met gemeenschappelijke curriculum!
 • bepaald vak niet volgen
 • minder of meer lestijden besteden aan een vak
 • samen les volgen met leerlingen van andere klasgroep
 • andere graad of leerjaar
 • aangepaste evaluatie

Niet mogelijk: afwijken van minimale instapleeftijd 6 of 8 jaar

ontwikkelingsgerichtheid
Ontwikkelingsgerichtheid
 • Gericht op leerwinst
 • Leerproces nauwgezet opvolgen
 • Didactisch en pedagogisch aangepaste leeromgeving
 • Evt. organisatorische maatregelen
individueel aangepast curriculum4
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
slide20
Duur
 • Afgebakend leertraject met begin en eindpunt
 • Leerling start in een bepaalde graad in en bepaald leerjaar en doorloopt de verschillende leerjaren
 • Max. één jaar langer dan reguliere graad
  • Bv. lagere graad muziek: L1 L2 L3 L4 (L5)
  • Bv. middelbare graad BK: L1 L2 L3 L4 L5L6 (L7)
 • Leerling kan niet overzitten (cf. doelen op maat)
individueel aangepast curriculum5
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
financierbaarheid
Financierbaarheid
 • Financierbaar voor de duur van de graad + max. 1 leerjaar
 • Aanwendingspercentage voor vrijstelling niet van toepassing → leerlingen die één of meer vakken niet volgen, blijven in gelijke mate financierbaar
individueel aangepast curriculum6
Individueel aangepast curriculum
 • Doelgroep
 • Startvoorwaarden
 • Uittekenen van een individueel aangepast curriculum
 • Duur
 • Financierbaarheid
 • Attestering
 • Administratieve verwerking
attestering
Attestering
 • Op het einde van elke graad krijgt de leerling een leerbewijs
 • Alle doelen die de leerling verworven heeft
 • Vermelding dat een evaluatie heeft plaats gevonden
zending esd
Zending ESD
 • Financieringscode 15
 • Leerlingen die één of meer vakken niet volgen krijgen vrijstellingscode 4
individueel aangepast curriculum verplicht
Individueel aangepast curriculum verplicht?
 • Leerling met individueel aangepast curriculum in bao of so kan in dko wel gemeenschappelijk curriculum volgen
 • Regeling schept mogelijkheden, geen afdwingbaar recht (inschrijvingsrecht dko ontbreekt)
 • Academie schat in of de inspanningen die nodig zijn om de opleiding voor die leerling te organiseren ‘redelijk’ zijn
samenvattend stroomschema
Samenvattend stroomschema

Geen aanpassingen

Leerling met specifieke onderwijs-behoeften

binnen het gemeenschappelijk

curriculum

Aanpassingen

nee

Leerling buo of VAPH

ja

individueel aangepast curriculum