slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon. O Seura - suomalaisen liikunta - ja urheilujärjestelmän perusta O Seura on osa isompaa järjestelmää : yhdistys / osakeyhtiö , kunta ja valtio , lajiliitto , muut liitot , liikunnan ja urheilun aluejärjestö , Valo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hyv seuran hallinto ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon
Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon
 • O
 • Seura - suomalaisenliikunta- ja urheilujärjestelmänperusta
 • O
 • Seura on osaisompaajärjestelmää: yhdistys/osakeyhtiö, kunta ja valtio, lajiliitto, muutliitot, liikunnan ja urheilunaluejärjestö, Valo
sis lt
Sisältö
 • O
 • Seuratoiminnantaustaa
 • O
 • Seuranhallintojärjestelmä
 • O
 • Hallitus
 • O
 • Seuranjäsen
 • O
 • Kurinpito ja esteellisyys
taustaa
Taustaa
 • O
 • Seuraolemme me – yhdessäpäättäminen, yhdessätekeminen (vaipalvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos)
 • O
 • Seuranomatsäännötohjaavat, yhdistyslakiluoraamit – seura on itsenäinen, toimiiyhteiskunnassa
 • O
 • Hyvähallinto on enemmänkuinsäännöt ja lait
seuratoiminnan kolme keh

Kehä 3

Urheiluseurojen

toimintaedellytykset

Seuratoiminnankolmekehää

Kehä 2

Urheiluseuran toimivuus

Kehä 1

Urheilu ja

liikunta

k yt nn n kysymyksi seuran hallinnon haasteita miksi toimivuus k rsii
Käytännön kysymyksiä - seuran hallinnon haasteita, miksi toimivuus kärsii?
 • O
 • Parikeskustelu
 • O
 • Kukaseurassapäättää? Mitenhallitustoimii? Mitä on päätetty? Mitäpitäämaksaa ja missä se päätetään? Kuuluuko olla jäsen? Mikä on jäsenyys? Mitä on tasapuolinenkohteluseurassa? Hallituksenviestintäperiaatteet? Seuranpalkalliset?
omien s nt jen tutkimista
Omien sääntöjen tutkimista
 • O
 • Rekisteröinti ja ilmoitukset
 • O
 • Nimenkirjoittajat
 • O
 • Seuran mallisäännöt http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein/seuran-hallinto/seuran-perustaminen/mallisaannot
seuran hallintoj rjestelm
Seuran hallintojärjestelmä
 • O
 • Jäsenkokous
 • jäsenellä aloite-, läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus
 • äänioikeutettu jäsen, valtakirjan käyttö
 • kokoontuu fyysisesti (mallisäännöt)
 • asialistaa: hallituksen valinta, tilintarkastajan/toiminnantarkastajan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyntä, yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai muu merkittävä talouspäätös, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 • äänestys ja vaali
 • O
 • Hallitus tai johtokunta
seuran hallintoj rjestelm1
Seuran hallintojärjestelmä
 • O
 • Jaostot ja joukkueet
 • vanhempainkokoukset, vapaaehtoiset ja työsuhteiset (huom. toimitusjohtaja), muut toimijat
 • O
 • Tilintarkastaja KHT, HTM/toiminnantarkastaja
 • tase yli 100 000 euroa
 • liikevaihto yli 200 000 euroa
 • palveluksessa 3 henkilöä
hallituksen teht v t
Hallituksen tehtävät
 • O
 • Kokoonpanosäännöissä (koko, varajäsenet)
 • O
 • Hallituksen lakimääräiset tehtävät, tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa ja muut tehtävät
 • Yhdistyksen lakimääräinen edustaja, kokousten valmistelu ja päätöksien täytäntöönpano - ei laiton päätös, jäsenrekisteri, toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan avustaminen, selvitysmies yhdistyksen purkautuessa
 • Strategia, toimintasuunnitelma, toiminnan järjestäminen, jäseneksiotto, talouden ja omaisuuden hoito, riskien hallinta, viestintä, toimihenkilöiden palkkaaminen ja toiminnanjohtajan ohjaaminen ja valvominen sekä seuratoiminnan arviointi (vuosikertomus) ja kehittäminen
 • meidän seuratoimintaopas
 • O
 • Hallitus ei voi päättää niistä asioista, joista voidaan lain tai sääntöjen mukaan päättää vain yhdistyksen kokouksessa tai jotka ovat erityisen laajakantoisia asioita
hallituksen vastuu ja toimintatapa
Hallituksen vastuu ja toimintatapa
 • O
 • Hallitus tekee päätöksensä ja vastaa niistä yhteisesti kollektiivina – delegointi osittain mahdollista
 • O
 • Laissa ei säännöksiä hallituksen sisäisestä toiminnasta, suositus:
 • kirjalliset toimintaperiaatteet
 • hallitus tekee päätöksensä kokouksissaan (some)
 • kokousta varten on yritettävä tavoittaa jokainen jäsen
 • kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla
 • hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii
 • päätökset kirjataan
hallituksen viestint seurajohto tutuksi
Hallituksen viestintä, seurajohto tutuksi
 • O
 • Seura www sivuilla:
 • hallituksen jäsenten esittely (yhteystiedot?)
 • hallituksen päätehtävät
 • hallituksen vuosikello
 • hallitus tiedottaa palsta (hallituksen kokouksen pöytäkirjojen julkisuus)
 • palaute mahdollisuus hallitukselle
hallituksen j senen vastuu
Hallituksen jäsenen vastuu
 • O
 • Hallituksen jäsenen vastuu (eriävä mielipide), selonottovelvollisuus, kollektiivinen vastuu – vastuuvapaus
 • O
 • Parlamentaarinen vastuu
 • Vahingonkorvausvastuu: velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen jäsenelle tai sivulliselle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla
 • Rikosoikeudellinen vastuu
j senyys
Jäsenyys
 • O
 • Jäsenedellytyksistä voidaan määrätä yhdistyksen säännöissä (12v, 15v, 18v)
 • Jäsenluokat kirjattava sääntöihin
 • Jäsenyydelle ei ole asetettu alaikärajaa (säännöissä voidaan määrätä)
 • Jäsenyys vaatii sekä jäseneksi liittyvän, että yhdistyksen toimia
 • jäseneksi liittyvän on ilmaistava liittymistahtonsa yhdistykselle
 • yhdistyksessä on tehtävä jäseneksi ottamisesta päätös (hallitus)
 • Kellään ei ole oikeutta yhdistyksen jäsenyyteen vastoin yhdistyksen tahtoa
 • Seurassatoimiminenilmanjäsenyyttä?
j senluettelo
Jäsenluettelo
 • O
 • Hallitus vastaa luettelon pitämisestä
 • jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
 • jäsenet voivat tutustua jäsenluetteloon (ei kopioita)
 • O
 • Huom! Henkilötietolain vaatimukset (tieto, joka liittyy yhdistykseen ja sen toimintaan)
j sen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsen oikeudet ja velvollisuudet
 • O
 • Oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen
 • Oikeus saada tietoja yhdistyksestä (yhdistyksen säännöt, yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat ja tietoja jäsenluettelosta)
 • Oikeus moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa (3 kk)
 • Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet yhdistyksen toimintaan
 • O
 • Lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan
 • Jäsenmaksuvelvollisuus ja muut sääntöjen mukaiset velvollisuudet
 • pakolliset jäsen- ja muut maksut mainittava säännöissä (maksu kaikille - pakollinen)
 • palvelumaksuja voidaan periä ilman sääntömainintaa (maksu palveluja käyttäville - vapaaehtoinen)
 • Jäsenten on noudatettava yhdistyksen tekemiä päätöksiä
 • O
 • Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenillä ei ole vastuuta yhdistyksen tekemistä sitoumuksista
j senen eroaminen ja erottaminen eronneeksi katsominen
Jäsenen eroaminen ja erottaminen, eronneeksi katsominen
 • O
 • Jäsenelläon aina oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa
 • enintään vuoden mittainen irtisanomisaika (jäsenmaksu velvollisuus)
 • kirjallinen ilmoitus hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoitus yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi
 • O
 • Jäsen voidaan aina erottaa laissa mainitun perusteen nojalla:
 • jäsenvelvollisuuden laiminlyönti
 • jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • jäsen ei enää täytä lain tai yhdistyksen sääntöjen jäsenyysehtoja
 • yhdistyksen ei tarvitse erottaa ketään, vaikka erottamisperusteet olisivat olemassa (sama kohtelu kaikille)
 • O
 • Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta säännöissä määrätyn ajan
erottamismenettely
Erottamismenettely
 • O
 • Erottamisestaon tehtävä yhdistyksessä nimenomainen päätös, ellei säännöissä ole muuta määrätty, päätöksen tekevät jäsenet yhdistyksen kokouksessa
 • O
 • Erottamispäätös on perusteltava - kuuleminen (ei jäsenmaksu)
 • O
 • Erottaminen tehtävästä, mutta ei jäsenyydestä
 • ylempi erottaa (hyvää hallintoa?)
 • perustelu ja osallisten kuuleminen
 • seuran oma riidanratkaisuvaliokunta (yhdistyksen kokous päättää)
kurinpito
Kurinpito
 • O
 • Sääntöketjutus tai sopimus
 • O
 • Kurinpitoon sitouttaminen edellyttää, että etukäteen on määrätty, mistä teoista rangaistus voi tulla ja millaisia rangaistuksia voidaan käyttää
 • O
 • Kuuleminen – oikeusturva
esteellisyys
Esteellisyys
 • O
 • Henkilökohtainen esteellisyys
 • jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus, jäsenen yksityinen etu tai lähipiirin etu on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa
 • henkilökohtaisesti esteellinen ei saa osallistua äänestykseen eikä tehdä asiassa päätösehdotusta, voi osallistua keskusteluun
 • O
 • Toimiasemakohtainen esteellisyys
 • toimiasemaltaan esteellinen ei saa ottaa osaa äänestykseen päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä
 • voi osallistua keskusteluun ja tehdä asiassa päätösehdotuksen
huomioita
Huomioita
 • O
 • Tapaturmia sattuu, ei kenenkään syy – tapaturmavakuutus (Tuplaturva) – turvallisuussuunnitelma
 • Hallinnon vastuuvakuutus, omaisuusturvavakuutus
 • O
 • Tietosuoja: henkilörekisterit, pöytäkirjojen julkisuus
 • Musiikin julkinen esittäminen
 • Rahankeräyslupa, arpajaiset
 • Rikosrekisteriote
 • Urheilun oikeusturvalautakunta
 • O
 • Kokouskäyttäytyminen
 • http://kokous.ok-opintokeskus.fi/kokouksissa-vaikutetaan
 • www.yhdistystoimijat.fi
 • Liittojen omat hyvä hallinto julkaisut