Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
%48 PowerPoint Presentation

%48

126 Views Download Presentation
Download Presentation

%48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bilici Yatırım Geri Alım Garantisi Arzdan Alınan Hisselerin toplam %30’u el değiştirirse Arzdan Alınan Hisselerin toplam %50’si el değiştirirse ArzdanAlınan Hisselerin toplam%67’sieldeğiştirirse Arz’dan sonra el değiştiren Hisse ~2,7mn adet Arz’dan sonra el değiştiren Hisse ~4,5mn adet Arz’dan sonra el değiştiren Hisse ~6,0 mn adet Geri Alım Garantisi Oranı Geri Alım Garantisi Oranı Geri Alım Garantisi Oranı %100 %100 %100 %67 %48 %33 %33 %33 %0 %0 %0 Bireysel Yatırımcılara Halka Arz Edilen Toplam Hisse 8.924.012 Adet Ana Sayfa