slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای جدید و قدیم انستیتو لندن

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای جدید و قدیم انستیتو لندن - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای جدید و قدیم انستیتو لندن. ارائه دهندگان آیلار بهرامی شیوا قدیمی. طرح موضوع. تاریخچه بیمه دریایی اصطلاحات بیمه ای انواع خسارت انواع بیمه نامه حمل دریایی انواع خطرات دریایی انواع پوشش های بیمه دریایی بیمه باربری کلوزهای جدید بیمه باربری

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای جدید و قدیم انستیتو لندن' - lefty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای جدید و قدیم انستیتو لندن

ارائه دهندگان

آیلار بهرامی

شیوا قدیمی

slide2
طرح موضوع
 • تاریخچه بیمه دریایی
 • اصطلاحات بیمه ای
 • انواع خسارت
 • انواع بیمه نامه حمل دریایی
 • انواع خطرات دریایی
 • انواع پوشش های بیمه دریایی
 • بیمه باربری
 • کلوزهای جدید بیمه باربری
 • کلوزهای قدیم بیمه باربری
 • مقایسه کلوز های جدید و قدیم با یکدیگر
slide3
تاریخچه و نحوه اشاعه بیمه دریایی

از دوران باستان دریانوردان به دنبال دفاع از خود و اموال خود در مقابل خطرهای دریایی با استفاده از سیستم های مختلف بیمه ای از قبیل رهن و تضمین های متقابل بوده اند.

رهن دریایی :حقی است برای مرتهن که پرداخت ها و سایر مسئولیت های راهن به موجب آن تضمین می گردد.

تضمین های متقابل: برای مواجهه با خطرهای دریایی سازمان هایی تاسیس شده است که مالکان کشتی مبلغی را به عنوان حق عضویت در آن و نیز مبلغی را برای پوشش های خواسته شده پرداخت می کنند. پرداخت حق عضویت به معنای سهامدار بودن مالک کشتی در انجمن فوق الذکر نیست بلکه این انجمن ها ماهیت متقابل بودن را در خود حفظ می کنند.

slide4
اصطلاحات بیمه ای

عقد بیمه:

طبق ماده اول قانون بیمه سال 1316 «بیمه عقدی است که به موجب یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع و بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.»

متعهد را بیمه گر«Insurer»، طرف تعهد را بیمه گذار«Insured»، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند حق بیمه «Premium» و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه «Insured Subject» می نامند.

slide5
انواع خسارت

خسارت جزئی Partial Loss

خسارت کلی Total Loss

خسارت همگانی General Average

خسارت خاص Particular Loss

خسارت کلی فرضی Costructive Total Loss

خسارت کلی واقعی Actual Total Loss

slide6
انواع بیمه نامه حمل دریایی
 • بیمه نامه سفری: Voyage Party

برای سفر بین دو بندر مشخص است و اصل بر این است که کشتی و مال مورد بیمه برای یک سفر دریایی مشخص و بدون توجه به زمان بیمه می شود.

 • بیمه نامه زمانی: Time Party

برای یک برهه زمانی مشخص است و به مسیر بستگی ندارد.

slide7
انواع خطرات دریایی

دسته اول: شامل حوادث طبیعی و اتفاقی است که عمل بیمه گذار و ملوانان و کارکنان کشتی در تحقق آنها دخالت ندارد و می توان آنها را در زمره ی حوادث غیرمنتظره و کاملا اتفاقی محسوب داشت،مانند طوفان و برخورد هواپیما به کشتی و زمین لرزه، آتش فشان و... .

دسته دوم: شامل اتفاقاتی است که با انجام امور دریانوردی و فعالیت هایی که در این زمینه صورت می گیرد در ارتباط می باشد مانند حوادث ناشی از بارگیری و تخلیه کالا، غفلت و مسامحه ی ملوانان در انجام وظایف محوله و نظایر آن

slide8
انواع پوشش های بیمه دریایی
 • بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی Hull & machinery Insurance
 • بیمه باربری Cargo Insurance
 • بیمه های حمایت و غرامت Protection & Indemnity Insurance
 • بیمه کرایه Freight Insurance
 • بیمه خطر جنگ War Insurance
 • بیمه اعتصاب Strike Insurance
 • بیمه مسئولیت آلودگی محیط زیست Environmental pollution liability Insurance
slide9
بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی

در این بیمه نامه بیمه گر تعهد می کند در صورت از بین رفتن کشتی و یا صدمات وارده به بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن به علت وقوع هریک از خطرات بیمه شده زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوات ارزش مورد بیمه با توجه به شرایط و مقررات بیمه شده جبران نماید.

این بیمه نامه در تصادف 2 کشتی، آسب وارده به کشتی دیگر را تا ¾ مسئولیت کشتی بیمه شده پوشش می دهد.

سهم خسارت همگانی و هزینه نجات و بقیه خسارات کشتی بیمه شده مثل هزینه اجاره، حمل و در آمد تلف شده را نیز پوشش می دهد.

slide10
بیمه های حمایت و غرامت

در این نوع بیمه نامه بیمه گر پرداخت ¼ مسئولیت باقی مانده کشتی مقصر در تصادف دو کشتی را که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی نمی باشد، پرداخت می کند.

هم چنین مسئولیت صاحب کشتی را در موارد زیر:

 • از بین رفتن کالا یا آسیب وراده به کالا
 • فوت مسافران ویا آسیب به آنها
 • آسیب وارده به اسکله و شناورهای روی آب
 • آلودگی و آسیب های ناشی از آن
 • هزینه برداشت ضایعات کشتی
 • سایر هزینه های مرتبط با کشتی
slide11
بیمه خطر جنگ

چون سایر بیمه نامه های ضرر و زیان ناشی از جنگ را پوشش نمی دهند،این نوع پوشش به وجود آمد که یک بازار آزاد است که می تواند این نوع زیان را برای سایر بیمه نامه ها پوشش دهد.

slide12
بیمه باربری

پوششی است که بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار، تعهد میکند که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و جابه جایی از مبدا به مقصد مندرج در بیمه نامه و به علت وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه تلف و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار براساس قوانین و مقررات بین المللی متحمل پرداخت هزینه هایی گردد، زیان وارد به کالا را جبران کرده و هزینه ها را هم بپردازد.

بیمه حمل و نقل بین المللی: این بیمه نامه محموله های وارداتی و صادراتی بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن طبق شروط A-B-C و Total lossتحت پوشش قرار می دهد.

slide13
شرط C

در این شرطخسارتناشيازخطراتزيرتحتپوششميباشد.

 • آتشسوزي، حریق،انفجار
 • به گل نشستن، زمين گيرشدن، برخوردباكف دريا، غرق شدن ياواژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون شدن يا از راه و يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يابرخوردكشتي ياشناور باهروسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي درون آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • فداكردن كالا درجريان زيان همگاني
 • به دريا انداختن كالابراي سبك سازي
slide14
شرط B

خطراتتحتپوششدراينشرطعبارتندازكليهخطراتبيمهشدهدرشرط C بهانضمامخطراتزير :

 • زلزله،آتشفشان،صاعقه
 • بهدرياافتادنكالاازرويعرشهكشتي
 • ورودآبدريا،درياچهيارودخانهبهكشتي،شناور،محفظهكالا،كانتينر،ليفتوانيامحلانبار
 • ازبينرفتنكاملهربستهكالادركشتييا شناور
 • از بين رفتن هربسته كالا به علت سقوط درهنگام بارگيري ويا تخليه كشتي ويا شناور
slide15
شرط B

خطرهاي زيربا منظور نمودن درصد نرخ حق بیمه يامبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذارازخسارت وارده) تحت پوشش كلوزB مي باشند :

 • دزدي، دله دزدي، قلاب زدگي
 • آبديدگي، روغن زدگي، پارگي
 • شكست،ريزش
 • خسارت ناشي ازكالاي مجاور
 • همچنين خسارت ناشي ازعدم تحويل يك بسته كامل نيزبا پيوست نمودن كلوزPILFERAGE AND NONDELIVERYبه كلوزB تحت پوشش مي باشد.
slide16
شرط A

ایننوعازبیمهباربریرامیتوانكامل تریننوعازبیمهحملونقلدانستوبیشتربرایحملكالاهایحساسوآسیبپذیرمورداستفادهقرارمیگیردوكلیهخطراتی كه ممكن است درجریان حمل ونقل ازمبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد وموجب خسارت شود جبران می كند مگراینكه خسارت ناشی ازموارد استثناء شده دراین شرط باشد.

total loss
شرط خسارت کلی (total loss)

زماني است كه كالا دريك حادثه كاملا ازبين رفته يا غيرقابل استفاده گردد . در این نوع از بیمه خسارت كلی وارد شده به كالا در یك مرحله و در اثر آتشسوزی یاغرق كامل ویا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده درحدی است كه هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش كالا باشد، درنتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.

slide23
تعاریف بعضی از اصطلاحات موجود در جدول

خسارت همگانی: زیان همگانی اختصاص به حمل و جابجایی کالا از طریق دریا دارد. زیان همگانی به آن دسته از خساراتی گفته میشود که ناخدای کشتی طبق اختیاراتی که به او تفویض شده است به منظور نجات کالا و کشتی و یا هر دوی آنها قسمتی از کالا و یا ابزار و ادوات و متعلقات کشتی را به دریا می ریزد. در این حالت خسارت وارد نه تنها بر عهده صاحبان کالایی که کالایشان به دریا ریخته شده و یا مالک کشتی است، بلکه خسارت بین کلیه افرادی که به نحوی در آن سفر دریایی ذینفع هستند تقسیم میشود و هر یک باید به تناسب ارزش کالا و یا کشتی، خود سهمی از خسارت را پرداخت نمایند.

هزینه نجات: هزینه های نجات هزینه هایی است که به منظور نجات کشتی و محمولات آن در حادثه، در حالی که خطر و عواقب ناشی از آن منافع موجود در آن سفر دریایی را مورد تهدید قرار داده است به مصرف میرسد و معمولا به حساب زیان همگانی منظور خواهد شد.

slide24
تعاریف بعضی از اصطلاحات موجود در جدول

عدم تحویل کالا: ریسک عدم تحویل در کشورها مستقلا بیمه نمی شود بلکه این ریسک همراه با خطرات شرط C مورد پوشش بیمه ای قرار میگیرد، بدین ترتیب که به بیمه نامه هایی که شامل خطرات C هستند کلوز چاپی ریسک عدم تحویل را الصاق مینماید.

اصولا عدم تحویل به وضعیتی گفته می شود که کالای مورد بیمه یا یک قسمت از آن در جریان حمل به دلیل نامعلومی مفقود شده باشد و بیمه گذار از دریافت کالای خود محروم شود. به همین دلیل چنانچه عدم تحویل کالا مشخص باشد مثلآ کالا غرق شده باشد این خسارت به عنوان عدم تحویل تلقی نمی شود.

slide25
استثنائات (اهم مواردی که مشمول بیمه باربری نمی شود)
 • اشعه یونساز وآلودگی مواد رادیواكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای.
 • عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار ویا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا.
 • سوء عمل ارادی بیمه گذار كه منجربه خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
 • نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند كسری عادی وزن وفرسودگی و پوسیدگی.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی ونامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.
 • تلف، آسیب یاهزینه ناشی ازعیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 • تلف، آسیب یاهزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی، شكست هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كار كند.
 • آسیب یا هزینه های ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی.
 • خطرهای جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا وتروریسم نیز جزء موارد استثنا شده بیمه نامه است.
slide26
کلوز های قدیم انستیتو بیمه گران لندن

Free of particular average (F.P.A)

With average (W.A)

All risk

slide27
مقایسه کلوز های قدیم وجدید

خطرهای تحت پوشش کلوزهای قدیم تا حد قابل توجهی با کلوز های جدید هم پوشانی دارند مثل پوشش هایی که در زمینه هزینه نجات، زیان همگانی،به گل نشستن کشتی و آتش سوزی و... که در هر دو کلوز های جدید و قدیم و در همه شرایط هر دو تحت پوشش بوده است.

تفاوت های موجود با توجه به اقتضائات زمانی در استثنائات کلوز های فوق الذکر مشاهده می شود.

قابل ذکر است پوشش های شرط A در کلوز های جدید با شرطALL RISK ،شرط B با شرط W.A و شرط C با شرط F.P.A برابر است.

slide28
مقایسه کلوز های قدیم وجدید

تفاوت شروط:

 • اشعه یونساز وآلودگی مواد رادیواكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای.
 • عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار ویا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی ونامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.
 • تلف، آسیب یاهزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی، شكست هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كار كند
 • آسیب یا هزینه های ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی.

در مورد این استثنائات ذکر شده در کلوز های قدیم صحبتی نشده است و این موجب ابهام در مورد پوشش این خطرات بوده است که سبب تغییر کلوز ها گردیده است.

slide29
منابع و مآخذ
 • دکتر محمد هوشنگی - «بیمه کشتی» - انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران
 • دکتر محمد هوشنگی - «بیمه حمل و نقل کالا» - انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران
 • دکتر ایرج بابایی - «حقوق بیمه» - انتشارات سمت
 • آیت کریمی - «کلیات بیمه» - انتشارات پژوهشکده بیمه
 • نادر مظلومی - «بیمه حمل دریایی کالا» - انتشارات بیمه مرکزی
 • Principles of Marine Insurance – study course 770 – The Chartered

Insurance Institute

 • پروپزال بیمه ی باربری بیمه ایران
 • پروپزال بیمه باربری بیمه میهن
ad