O PCJE GIEŁDOWE Krzysztof Mejszutowicz Dział Notowań i Rozwoju Rynku - PowerPoint PPT Presentation

o pcje gie dowe krzysztof mejszutowicz dzia notowa i rozwoju rynku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O PCJE GIEŁDOWE Krzysztof Mejszutowicz Dział Notowań i Rozwoju Rynku PowerPoint Presentation
Download Presentation
O PCJE GIEŁDOWE Krzysztof Mejszutowicz Dział Notowań i Rozwoju Rynku

play fullscreen
1 / 97
O PCJE GIEŁDOWE Krzysztof Mejszutowicz Dział Notowań i Rozwoju Rynku
112 Views
Download Presentation
lee-humphrey
Download Presentation

O PCJE GIEŁDOWE Krzysztof Mejszutowicz Dział Notowań i Rozwoju Rynku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPCJE GIEŁDOWEKrzysztof MejszutowiczDział Notowań i Rozwoju Rynku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 2. Zawartość prezentacji • W trakcie prezentacji dowiemy się • Czym jest opcja • Funkcje wypłaty • Jak obraca się opcjami na giełdzie • Jak zarabiać na opcjach • Depozyty zabezpieczające

 3. Czym jest opcja (1) Definicja opcji Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do: • kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) • w przyszłymterminie • po określonej z góry cenie zwanej ceną wykonania • określonej ilości instrumentu bazowego dla tej opcji

 4. Czym jest opcja (2)

 5. Czym jest opcja (3) * pomijamy prowizje maklerskie

 6. Kupno opcji (1) • Jak obstawiamy?

 7. Kupno opcji (2) • Przykład 1 – na podstawie opcji na WIG20

 8. Kupno opcji (3) • Przykład 2 – na podstawie opcji na WIG20

 9. Kupno opcji (4) • Ile i kiedy zarabiamy?

 10. Kupno opcji (5) • Przykład 1 – na podstawie opcji na WIG20

 11. Kupno opcji (6) • Przykład 2 – na podstawie opcji na WIG20

 12. Kupno opcji (7) Z/S Kwota rozliczenia Zysk/Strata 1.850 1.900 WIG20 Kurs wykonania np. 1.800 pkt • Profil wypłaty – opcja kupna – na przykładzie opcji na WIG20 (1.900 – 1.800) x 10 zł = 1.000 zł (1.900 – 1.800) x 10zł – 200zł = 800zł (1.850 – 1.800) x 10 zł = 500 zł (1.850 – 1.800) x 10zł – 200zł = 300zł Premia - 200 zł

 13. Kupno opcji (8) • Profil wypłaty – opcja kupna – cd. Z/S Kurs wykonania opcji (X) WIG20 Premia (P) Punkt opłacalności X + P

 14. Kupno opcji (9) Kwota rozliczenia Z/S (1.800 – 1.700) x 10 zł = 1.000 zł (1.800 – 1.700) x 10 zł – 200 zł = 800 zł (1.800 – 1.750) x 10 zł = 500 zł (1.800 – 1.750) x 10 zł – 200 zł = 300 zł 1.700 1.750 WIG20 Kurs wykonania np. 1.800 pkt • Profil wypłaty – opcja sprzedaży – na przykładzie opcji na WIG20 Premia - 200 zł Zysk/Strata

 15. Kupno opcji (10) • Profil wypłaty – opcja sprzedaży - cd. Z/S Kurs wykonania opcji (X) WIG20 Premia (P) Punkt opłacalności X - P

 16. Kupno opcjiPodsumowanie • Możliwość zarabiania na: • Wzroście wartości instrumentu bazowego – kupno opcji kupna • Spadku wartości instrumentu bazowego – kupno opcji sprzedaży • Zysk • Nieograniczony • Może znacznie przewyższyć zaangażowany kapitał • Strata • Ograniczona • Maksymalnie tracimy zapłaconą premię opcyjną

 17. Wystawianie opcji (1)

 18. Wystawianie opcji (2) Z/S Kurs wykonania np. 1.800 pkt 1.850 1.900 WIG20 (1.850 – 1.800) x 10zł – 200zł = 300zł (1.850 – 1.800) x 10 zł = 500 zł (1.900 – 1.800) x 10zł – 200zł = 800zł Zysk/Strata (1.900 – 1.800) x 10 zł = 1.000 zł Kwota rozliczenia (tyle wystawca wypłaca nabywcy opcji) • Profil wypłaty – wystawienie opcji kupna – na przykładzie opcji na WIG20 Premia - 200 zł

 19. Wystawianie opcji (3) • Profil wypłaty – wystawienie opcji kupna – cd. Z/S Punkt opłacalności X + P Premia (P) Kurs wykonania opcji (X) WIG20

 20. Wystawienie opcji (4) Z/S Kurs wykonania np. 1.800 pkt Zysk/Strata 1.700 1.750 WIG20 (1.800 – 1.750) x 10 zł – 200 zł = 300 zł (1.800 – 1.750) x 10 zł = 500 zł (1.800 – 1.700) x 10 zł – 200 zł = 800 zł (1.800 – 1.700) x 10 zł = 1.000 zł Kwota rozliczenia (tyle wystawca wypłaca nabywcy opcji) • Profil wypłaty – wystawienie opcji sprzedaży – na przykładzie opcji na WIG20 Premia - 200 zł

 21. Wystawienie opcji (5) • Profil wypłaty – wystawienie opcji sprzedaży - cd. Z/S Punkt opłacalności X - P Premia (P) WIG20 Kurs wykonania opcji (X)

 22. Wystawienie opcjiPodsumowanie • Możliwość zarabiania na: • Wzroście indeksu – wystawienie opcji sprzedaży • Spadku indeksu – wystawienie opcji kupna • Zysk • Ograniczony • Wystawca nie może zarobić więcej niż premia opcyjna • Strata • Nieograniczona • Może przewyższyć kwotę otrzymanej premii opcyjnej

 23. Zasady obrotu (1) • Terminy wygaśnięcia opcji

 24. Zasady obrotu (2) • Instrumenty bazowe

 25. Zasady obrotu (3) • Wartość opcji

 26. Zasady obrotu (4) • Nazwa skrócona – OPCJE NA WIG20

 27. Zasady obrotu (5) • Nazwa skrócona – OPCJE NA WIG20 – przykłady

 28. Zasady obrotu (6) • Nazwa skrócona – OPCJE NA AKCJE

 29. Zasady obrotu (7) • Nazwa skrócona – OPCJE NA AKCJE - przykłady 1

 30. Zasady obrotu (8) • Nazwa skrócona – OPCJE NA AKCJE - przykłady 2 • Zasady modyfikacji parametrów opcji w związku z operacjami na akcjach lub realizacją praw z nich wynikających są opisane w dalszej części prezentacji

 31. Zasady obrotu (9) • Terminologia

 32. Zasady obrotu (10) • Terminologia – przykład (na podstawie opcji na WIG20)

 33. Zasady obrotu (11) • Wartości jakie mogą przyjmować kursy wykonania – opcje na WIG20

 34. Zasady obrotu (12) • Wartości jakie mogą przyjmować kursy wykonania – opcje na AKCJE • Nie wprowadza się opcji z kursami wykonania poniżej 1 zł

 35. Zasady obrotu (13) • Jakie kursy wykonania w obrocie – opcje na WIG20

 36. Zasady obrotu (14) • Jakie kursy wykonania w obrocie – opcje na akcje

 37. Zasady obrotu (15) 28 28 28 26 26 26 26 26 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 Kurs zamknięcia akcji Sesja T Sesja T+1 Sesja T+2 Sesja T+3 Sesja T+4 • Wprowadzenie do obrotu kolejnych serii opcji KUPNA na akcje Na przykładzie opcji na TPSA 28 Kursy wykonania 19 24,01 22,20 21,98 21,20 19,89

 38. Zasady obrotu (16) 26 26 26 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 Kurs zamknięcia akcji Sesja T Sesja T+1 Sesja T+2 Sesja T+3 Sesja T+4 • Wprowadzeni do obrotu kolejnych serii opcji SPRZEDAŻY na akcje Na przykładzie opcji na TPSA 26 Kursy wykonania 18 24,01 22,20 21,98 21,20 19,98

 39. Zasady obrotu (17) 3400 3400 3400 3400 3400 3300 3300 3300 3300 3300 3200 3200 3200 3200 3200 3100 3100 3100 3100 3100 Kurs zamknięcia WIG20 3000 3000 3000 3000 3000 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2800 2800 2800 2800 2700 2700 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2600 3120 3020 2910 2870 2990 Sesja T Sesja T+1 Sesja T+2 Sesja T+3 Sesja T+4 • Wprowadzeni do obrotu kolejnych serii opcji na WIG20 3500 3500 3500 3500 Kursy wykonania 2500

 40. Zasady obrotu (18)

 41. Zasady obrotu (19)

 42. Zasady obrotu (20)

 43. Zasady obrotu (21)

 44. Zasady obrotu (22) • Modyfikacja parametrów opcji

 45. Zasady obrotu (23) • Modyfikacja parametrów opcji - Dywidenda

 46. Zasady obrotu (24) • Modyfikacja parametrów opcji – Dywidenda • Przykład – Opcje kupna na akcje spółki ABC wygasające we wrześniu 2005

 47. Zasady obrotu (25) • Modyfikacja parametrów opcji – Dywidenda – Przykład cd.. • Zestawienie wyników

 48. Zasady obrotu (26) • Modyfikacja parametrów opcji – Prawo Poboru

 49. Zasady obrotu (27) • Modyfikacja parametrów opcji – Prawo Poboru – cd

 50. Zasady obrotu (28) • Modyfikacja parametrów opcji – Prawo poboru – Przykład cd. • Przykład – Opcje sprzedaży na akcje spółki ABC wygasające w grudniu 2006