znaczenie udzielania pierwszej pomocy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
lee-chan

ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZPO w Boronowie

 2. Życie ludzkie jest wartością o pierwszorzędnym znaczeniu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest sytuacji, gdy nagle może być ono zagrożone. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji z powodu nagłego zachorowania czy też nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli oczekujemy, że ktoś udzieli nam wówczas odpowiedniej pomocy, powinniśmy również sami być przygotowani i gotowi do ratowania innych.

 3. Od szybkości podjęcia działań ratowniczych i sprawności ich prowadzenia może zależeć życie człowieka.

 4. Konieczność udzielenia pierwszej pomocy może dotyczyć bezpośrednio osób z naszego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Czasem łatwo o tym zapominamy, a przecież umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest też niezmiernie ważna w codziennym życiu, np. przy skaleczeniach i urazach podczas prac domowych, zabawy dzieci na podwórku czy grach sportowych itp.

 5. Udzielenie pomocy osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone, to nie tylko moralny obowiązek każdego człowieka. Kwestie te są uregulowane w Kodeksie karnym. Artykuł 162 § 1 tego kodeksu, mówi że: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 6. PIERWSZA POMOC są to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób, mające na celu ratowanie zdrowia lub życia osób, które odniosły obrażenia lub nagle zachorowały.

 7. Pierwsza pomoc, udzielana przez przypadkowych świadków zdarzenia to pierwsze ogniwo „łańcucha przeżycia”. Często jest to ogniwo najważniejsze, bo może zadecydować o dalszych losach osoby, której zdrowie i życie znalazło się w nagłym zagrożeniu. Bez czynności ratowniczych, wykonanych przez świadka wypadku, późniejsza profesjonalna pomoc często może okazać się nieskuteczna, gdyż pogotowie ratunkowe przyjedzie do osoby nieżyjącej. Dlatego tak ważne jest, aby pierwsza pomoc była udzielana szybko, sprawnie oraz możliwie skutecznie i kończyła się przekazaniem poszkodowanego w ręce zespołu ratownictwa medycznego.

 8. ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

 9. Udzielenie pierwszej pomocy jest niezbędne, gdy wystąpiły (lub zagrażają) zaburzenia: • oddychania, • krążenia krwi, • świadomości. Przed rozpoczęciem udzielania pomocy ale po ustaleniu stanu w jakim znajduje się poszkodowany należy wezwać odpowiednią pomoc specjalistyczną.

 10. NUMERY ALARMOWE w POLSCE • POLICJA 997 • STRAŻ POŻARNA 998 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 • NR ALARMOWY UE (Z TEL. KOM.) 112 • GOPR 985 lub 601 100 300 • TOPR 601 100 300 • WOPR 601 100 100

 11. Wzywając pomoc należy podać: - gdzie miał miejsce wypadek, zdarzenie - co się wydarzyło - ile jest ofiar - jakie są uszkodzenia ciała, stan poszkodowanych - kto wzywa pomocy (nr telefonu z którego dzwonimy) Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. NIE WOLNO PIERWSZEMU ODKŁADAĆ SŁUCHAWKI!

 12. Woczekiwaniu na przybycie karetki należy przystąpić do czynności ratujących życie oraz wykonać zabiegi, które mogą zmniejszyć ból, zminimalizować ryzyko dalszych uszkodzeń ciała i późniejszych powikłań, jak np. opanowanie krwotoków, unieruchomienie złamania, ewakuacja ze strefy zagrożenia lub usunięcie czynnika szkodliwego dla poszkodowanego, ułożenie w odpowiedniej pozycji, postępowanie przeciwwstrząsowe, nałożenie opatrunków na rany czy okrycie rannego. •

 13. Podczas udzielania pierwszej pomocy niekiedy zmuszeni jesteśmy korzystać z przygodnie dostępnych środków, bowiem zdarzają się sytuacje wypadkowe, przy których zmuszeni jesteśmy do zupełnej improwizacji z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Udzielając pomocy należy pamiętać o zachowaniu własnego bezpieczeństwa.