slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА МАЛНУТРИЦИЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА МАЛНУТРИЦИЯ - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА МАЛНУТРИЦИЯ Д.Попова, Н.Хаджипетров, М. Дичева, Р.Попова, Б.Страхилова, Д.Въндева Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”-София.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА МАЛНУТРИЦИЯ' - ledell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА МАЛНУТРИЦИЯ

Д.Попова, Н.Хаджипетров, М. Дичева, Р.Попова, Б.Страхилова, Д.Въндева

Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика,

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”-София

Хроничната малнутриция е сериозен диагностичен и терапевтичен проблем след гастро-интестинални оперативни интервенции.

ЦЕЛ:

Да се направи клинико-терапевтичен анализ на група болни с хронична следоперативна малнутриция, постъпили за нутритивен съпорт в Клиниката по метаболитни заболявания и диететика към УМБАЛ”Царица Йоанна – ИСУЛ”.

ГРУПА ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ:

Проучена е група от 32 хоспитализирани пациенти, 23 жени и 9 мъже,

на възраст от 19 до 85 г.,преминали през клиниката за 4 годишен

период (2006 г.–2010 г.). Давността на следоперативния период

варираот 1 месец до 38 г., като среднатадавност е 5,16 г.

Пациентите са разделени на 4 групи в зависимост от нивото на оперативната интервенция :

-операция на хранопровод са 7 (21,87%)

-на стомах - 9 (28,13%)

-на тънки черва - 13 (40,63%)

-на колон - 3 (9,37%).

При всички пациенти са проведени стандартни хранителна анамнеза, антропометрични измервания,хематологични и биохимични изследвания.

РЕЗУЛТАТИ:

При всички пациенти се установиха редица белези на хронична малнутриция - редукция на тегло, мускулна слабост, астено-адинамия, трофични кожни промени, оточен синдром, ментални нарушения и др., лош и несистемен контрол върху хранителния статус.

С поднормено телесно тегло са 56.25% (18) и с нормално - 43.75% (14).При всички е налице редукция средно с 17,3 кг.

Анемичен синдром се установи при 62.5% (20) и лимфопения при 46.87% (15), като най-изразени са промените в групата с опериран хранопровод.

С диселектролитемия са 34.38% (11), с хипоалбуминемия - 43.75%(14) и хипопротеинемия -34,38% (11), като най-изразени са биохимичните промени в групата с оперирани тънки черва.

При всички пациенти се проведе частично парентерално хранене, суплементирано с балансирана хиперенергийна формула, в резултат на което се постигна наддаване на тегло средно с 1,2 кг при 68,75% от болните (22). Без промяна в теглото са 31,25% (10).

ИЗВОДИ:

Пациентите с хронична малнутриция след операция на стомашно-чревния тракт се нуждаят от периодична оценка и мониториране на нутритивния статус, и прилагане на ефективен и системен нутритивен съпорт.

ad