Download
sk nsk simning med s i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skånsk Simning med ös i PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Skånsk Simning med ös i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skånsk Simning med ös i

  2. Skånsk Simning med ös i Styrelsen har under hösten 2010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott.

  3. Skånsk Simning med ös i Organisation Ledare Verksamheterna Ekonomi

  4. Skånsk Simning med ös i • Del 2 Syfte; Undersöka i vilken riktning och på vilket sätt föreningarna vill att Skåne Sim och skånsk simidrott ska utvecklas.

  5. Skånsk Simning med ös i • Projektansvarig Olle Möller, SK Triton 1. Enkät, skickas ut digitalt den 20 mars. Sista svars dag 17 april

  6. Skånsk Simning med ös i 2. Zon träffar 26/4 Malmö 28/4 Sjöbo 3/5 Kristianstad 5/5 Helsingborg Gärna 2-3/klubb Kom till en plats nära dig, eller när det passar.

  7. Skånsk Simning med ös i 3. Ordförande konferens (ordf, sekr & kassör) Lördag 14 maj 2011 Plats ? Program; Bla presentation och diskussion runt inkomna svar.

  8. Simallting 26-27 augusti 2011 Plats ? 4 Programlinjer • Administratörer/Ledare • Simtränare • Simlärare • Funktionärer

  9. Simallting 26-27 augusti 2011 Klara idag; Therese Ahlshammar Johan Wallberg Henrik Forsberg, SSF Pär Holmqvist, Kvikk Kent Hamberg, Sim Team Anders Höglund, SSF Lena Andersson-Stenqvist, HS