Dane informacyjne
Download
1 / 125

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica ID grupy: 97_68_p_g2 Opiekun: Emilia Mendak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „ Jak wykorzystać informatykę w planowaniu kariery zawodowej ? ” Semestr/rok szkolny: Semestr V, 2011/2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - leda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

  Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica

 • ID grupy: 97_68_p_g2

 • Opiekun: Emilia Mendak

 • Kompetencja: Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy: „ Jak wykorzystać informatykę w planowaniu kariery zawodowej ? ”

 • Semestr/rok szkolny: Semestr V, 2011/2012


Nasze asy
Nasze ASY…

Nasze ASY:

•       Angelika

•       Marta

•       Weronika

•       Łukasz

•       Martyna

•       Dawid

•       Mateusz

•       Karol

•       Adrian

•       Patryk

Opiekun: Emilia Mendak


Spis tre ci
Spis treści

I. Wstęp

 • Uzasadnienie wyboru tematu

 • Cele projektu

 • Podział zadań w zespole

  II. Planowanie kariery zawodowej

 • Co to jest kariera zawodowa?

 • Etapy kariery zawodowej

 • Co to znaczy planować karierę zawodową?

 • Etapy planowania kariery zawodowej

 • Kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej?

 • Narzędzia planowania kariery zawodowej

  III. Wykorzystanie Internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • Poznanie świata zawodów

 • Informacje o sytuacji na rynku pracy

 • Testy on-line

 • E-poradniki

 • Multimedia: filmy instruktażowe w Internecie

 • Profile na portalach społecznościowych

 • Powiązania wyników testów z wyborem dalszej ścieżki kształcenia

  IV. System szkolnictwa wyższego w Polsce

  V. Wyszukiwanie uczelni w Internecie

  VI. Rynek edukacyjny (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w Poznaniu

  VII. Podsumowanie

  VIII. Bibliografia


Dane informacyjne

"Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie - żaden wiatr nie jest dobry„

SENEKA

… a zatem planujmy naszą karierę!


I wst p
I. wstęp wiatr nie jest dobry„


I 1 uzasadnienie wyboru tematu
I. 1. Uzasadnienie wyboru tematu wiatr nie jest dobry„

 • Jesteśmy uczniami klasy III Technikum Ekonomiczno – Administracyjnego. Już za rok staniemy przed ważnym życiowym wyborem – wyborem dalszej ścieżki kariery. Częściowego wyboru dokonaliśmy już w momencie przyjścia do technikum, ale teraz będzie ten czas, kiedy można podjąć kolejne decyzje.

 • Opracowanie tematu „Wykorzystanie informatyki w planowaniu swojej kariery zawodowej” pomoże podjąć tę decyzję w sposób bardziej świadomy i przemyślany…

 • W naszej pracy skupiliśmy się na jednej dziedzinie informatyki – Internecie, ponieważ właśnie on, wg nas, daje największe możliwości korzystania z informacji.


I 2 cele projektu
I. 2. Cele projektu wiatr nie jest dobry„

Realizując projekt pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat:

 • celowego wykorzystania narzędzi Internetu;

 • struktury rynku pracy;

 • struktury rynku edukacyjnego;


I 2 cele projektu cd
I. 2. Cele projektu cd. wiatr nie jest dobry„

Realizując projekt rozwinęliśmy umiejętności:

 • wyszukiwania i analizowania danych o rynku pracy oraz rynku edukacyjnym;

 • kreowania kariery;

 • wykorzystywania narzędzi internetowych;

  Nauczyliśmy się także:

 • podejmować decyzje grupowe;

 • wyrażać własne opinie i słuchać opinii innych osób;

 • dyskutować i argumentować;


I 3 podzia zada w zespole
I. 3. Podział zadań w zespole wiatr nie jest dobry„

Nad projektem pracowaliśmy w grupach roboczych, dzieląc pomiędzy siebie zadania:

Grupa 1 – 2 os

 • Opracowanie części teoretycznej dotyczącej kariery i jej planowania

  Grupa 2 – 4 os

 • opracowanie analizy dostępnych narzędzi informatycznych i internetowych wspomagających planowanie kariery zawodowej ;

 • opracowanie wariantów użycia narzędzi informatycznych

  Grupa 3 – 2 os

 • opracowanie dokumentacji o potencjalnych drogach kariery ( dostępnych kierunków studiów, specjalizacjach, profilach zawodowych );

 • Opracowanie zależności i powiązań.

  Grupa 4 – 2 os

 • opracowanie dokumentacji o profilach zainteresowań uczniów;

 • wykonanie mapy powiązań uczeń-droga kariery.


Ii planowanie kariery zawodowej
II. Planowanie kariery zawodowej wiatr nie jest dobry„


Dane informacyjne

 • Świat i otaczająca nas rzeczywistość zmieniają się każdego dnia. Aby za tymi zmianami nadążyć i radzić sobie z nimi, musimy zbudować plan dotyczący całego naszego życia i przebiegu własnej kariery. Nie dotyczy on tylko tego wycinka czasowego, w którym poświęcimy się pracy zawodowej - musimy zrozumieć, że kariera to niemal całe nasze życie - i to prywatne, i to zawodowe, uwarunkowane rozlicznymi determinantami, kształtującymi otaczający nas świat.

 • Planowanie kariery zawodowej dotyczy każdego z nas, jest nieodzowną i bardzo ważną częścią naszego życia. Złe zaplanowanie własnej kariery zawodowej może przynieść w przyszłości niechciane skutki. Internet towarzyszy nam praktycznie przez całe życie, z nim możemy spędzać wolny czas, poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, znaleźć informację o szkołach, ich profilach a także testy pomagające nam w zaplanowaniu kariery zawodowej.


Dane informacyjne

Planowanie kariery zawodowej powinniśmy rozpocząć dopiero po zapoznaniu się z odpowiedziami na następujące pytania:

 • Co to jest kariera zawodowa?

 • Jakie są etapy kariery zawodowej?

 • Co to znaczy planować karierę zawodową?

 • Jakie są etapy planowania kariery zawodowej?

 • Kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej?

 • Za pomocą jakich narzędzi planujemy karierę ?


Ii 1 co to jest kariera zawodowa
II. 1. Co to jest kariera zawodowa? po zapoznaniu się

 • Kariera zawodowa (ang. career) to ścieżka rozwoju zawodowego oraz realizowanie w jej ciągu coraz to nowych celów, stawianie wyzwań, osiąganie pozytywnych rezultatów własnych przedsięwzięć.


Ii 1 co to jest kariera zawodowa cd
II. 1. Co to jest kariera zawodowa? – cd. po zapoznaniu się

Kariera zawodowa wiąże się z korzyściami materialnymi lub psychologicznymi.

Do materialnych zaliczamy:- wysokie zarobki- zdobycie kwalifikacji i doświadczenia

Do psychologicznych zaliczamy :- satysfakcję- poczucie spełnienia- zdobycie szacunku i uznania


Ii 2 etapy kariery zawodowej
II. 2. Etapy kariery zawodowej po zapoznaniu się

Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła bardzo gwałtowana zmiana w rozumieniu i postrzeganiu życia zawodowego ludzi. Obowiązywał wcześniej model społeczno-zawodowy, którego trzema składowymi i niezmiennymi składnikami były:

 • etap przedzawodowy(uczenie się, zdobywanie zawodu),

 • etap zawodowy (działalność zawodowa, praca – przez cały czas w jednym zawodzie, w jednym miejscu),

 • etap postzawodowy(wycofanie z pracy, przejście na emeryturę).

  Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i wystąpieniem szeregu czynników ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych, nastąpiła również zmiana obowiązującego schematu. Poprzedni model kariery został zastąpiony modelem opartym na rozumieniu życia zawodowego w aspekcie planowania i realizowania KARIERY ZAWODOWEJ.

  Przejawem tej zmiany było min.:

 • rozszerzenie ścieżki zawodowej (niekoniecznie wykonywanie jednego zawodu do końca życia),

 • brak typowego etapu przygotowania do zawodu (zawód można właściwie zdobyć w każdej chwili -> edukacja ustawiczna),

 • wydłużenie czasu edukacji szkolnej (kiedyś praca od 15-16 roku życia; obecnie w tym wieku kończy się dopiero gimnazjum).

  Charakterystyczne jest, więc dążenie do tego, aby okres nauki był jak najbardziej otwarty, by człowiek w tym czasie jak najwięcej się nauczył (z różnych dziedzin życia), zdobył jak najwięcej doświadczeń, które będą mu przydatne w pracy (działalności zawodowej), aby zdobył jak najwięcej umiejętności.


Ii 2 etapy kariery zawodowej1
II. 2. Etapy kariery zawodowej po zapoznaniu się

 • Poszukiwania (do 25 roku życia) - jest to czas kształtowania się wyobrażenia o wyglądzie naszej kariery zawodowej i wyboru przyszłego zawodu. Na nasze decyzje bardzo silny wpływ ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu. W tym czasie rozstrzyga się również to, jaką ścieżkę kształcenia wybierzemy.

 • Ustanowienie (25-35 lat) - jest to okres podejmowania pierwszej pracy i konfrontacji naszych wyobrażeń z rzeczywistością, która często kończy się niezadowoleniem. Dlatego w tym etapie następuje często zmiana obranej ścieżki zawodowej. Charakterystyczną cechą tego etapu jest również duży stopień zaangażowania w wykonywaną pracę, wynikający bądź z chęci dalszego awansu bądź utrzymaniu dopiero co zdobytego stanowiska.

 • Środkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie następuje ocena dotychczasowej kariery i stopień osiągnięcia założonych celów. Najczęściej związane jest to z poważnym zwrotem w życiu zawodowym. Może on być zarówno negatywny (załamanie związane z brakiem osiągnięcia wymarzonego stanowiska) jak i pozytywny (zwiększenie wysiłków w celu osiągnięcia tego, co chcemy).

 • Późna kariera (50-65 lat) - w tym okresie następuje przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym pracownikom. Występuje potrzeba bycia poważanym i cenionym przez innych. Jednocześnie etap ten wiąże się z rozpoczęciem poszukiwania nowych zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu związanego z przygotowaniem do przejścia na emeryturę.

 • Schyłek (powyżej 65 lat) - jest to etap zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę.


Ii 3 co to znaczy planowa karier zawodow
II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? po zapoznaniu się

Zaplanować karierę zawodową, to znaczy ustalić:

 • kierunki działań (wizja, cele)

 • zadania szczegółowe prowadzące do realizacji celu


A wyznaczanie celu

II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? po zapoznaniu się

a. Wyznaczanie celu

 • Cel, który sobie obraliśmy musi spełniać kilka warunków:- musi być dla nas atrakcyjny- musi wiązać się z określonymi korzyściami-musi być osiągalny (co nie oznacza, że łatwy)-musi się zgadzać z naszymi wartościami, potrzebami i możliwościami

Jest wyjściowym i zarazem kluczowym etapem planowania. Od celu zależy jakie działania będziemy podejmować


B okre lenie zada prowadz cych do celu

II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd. po zapoznaniu się

B. Określenie zadań prowadzących do celu

 • Skuteczną metodą w układaniu takiego planu jest przyjrzenie się procesowi osiągania go od końca, z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo- skutkowego.

 • Przy założeniu, że znajdujemy się w okresie końcowym szkoły średniej to należy podjąć kilka ważnych decyzji odnośnie swojej przyszłości ( przykład na następnym slajdzie).


B okre lenie zada prowadz cych do celu1

II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd. po zapoznaniu się

B. Określenie zadań prowadzących do celu

 • PRZYKŁADCel: chcę zostać księgową światowej korporacji międzynarodowej Zadania do wykonania:

 • - ustalić, czy mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu (testy)

 • zdobyć wymagane kwalifikacje i doświadczenie

 • nauczyć się skutecznej autoprezentacji

 • przekonać potencjalnych pracodawców, że to właśnie mnie chcą zatrudnić - przedstawić im interesujące CV oraz dobrze się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej


Dane informacyjne

II. 3. Co to znaczy planować karierę zawodową? – cd. po zapoznaniu się

B. Określenie zadań prowadzących do celu

 • PRZYKŁAD - CD.

 • Zadania do wykonania – cd.:

 • - zdobyć jak najwięcej informacji o firmach, które mogłyby mnie interesować (poznać wymagania)

 • - wziąć udział w dodatkowych szkoleniach oraz zdobyć doświadczenie na stanowiskach niższego szczebla.

 • - zadbać o dobrą znajomość języka, zdobyć certyfikaty


Ii 4 etapy planowania kariery zawodowej
II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej po zapoznaniu się

 • Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej składa się z kilku etapów:

 • a. Poznania siebie (czynniki wewnętrzne),

 • b. Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne),

 • c. Konfrontacji tych dwóch czynników,

 • d. Właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu (grupy zawodów).


A poznanie samego siebie

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej po zapoznaniu się

a. Poznanie samego siebie

 • Tworząc strategię planowania, należy zacząć od szczerej refleksji nad swoją osobą. Analiza samego siebie umożliwi wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z pragnieniami i przekonaniami.

 • USTALAMY CEL… Należy ustalić co chcielibyśmy osiągnąć w życiu, kim chcielibyśmy być, co jest dla najważniejszą rzeczą, którą chcielibyśmy robić w przyszłości, jaki jest nasz wymarzony zawód, jak widzimy siebie za 5/10/20 lat

 • OKREŚLAMY WARTOŚCI….. określmy to, co jest dla nas najważniejsze, jakie wartości wyznajemy, jakimi zasadami kierujemy się w życiu, z czego nie moglibyśmy zrezygnować, co cenimy w szczególności

 • USTALAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA…. Co lubimy robić, dlaczego te rzeczy nas pasjonują, jakiego typu sytuacje i zadania motywują nas do działania, w jakim środowisku czujemy się najlepiej

 • IDENTYFIKUJEMY UMIEJĘTNOŚCI …..w czym jesteśmy dobrzy, jak pracujemy w zespole, czy mamy zdolności przywódcze, czy umiemy efektywnie rozwiązywać problemy, czy łatwo dostosowujemy się do zmian, czy jesteś my elastyczni, czy łatwo nawiązujemy kontakty, czy potrafimy pracować w stresie itp.

 • OKREŚLAMY KOMPETENCJE … jakie wykształcenie posiadamy i w jakiej dziedzinie, jakie programy komputerowe obsługujemy, jakie języki obce znamy i w jakim stopniu, czy posiadamy jakieś certyfikaty potwierdzające umiejętności

 • USTALAMY NASZE ŚRODOWISKO PRACY … czy wolimy pracować w domu czy poza nim, czy chcielibyśmy mieć kontakt z klientami czy raczej nie, czy łatwiej osiągamy cele pracując samodzielnie czy w zespole, czy wolimy podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialnymi czy wolisz, gdy inni je podejmują , co nas motywuje do pracy, czy jesteśmy gotowi podróżować, czy lubimy ryzyko itp.  


B poznanie zawod w
B. Poznanie zawodów po zapoznaniu się

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

 • Klasyfikacji zawodów jest wiele. Najbardziej popularne na świecie są dwie z nich:

 • Klasyfikacja opracowana przez Departament Pracy USA, zgodnie, z którą zawody dzielą się na trzy grupy, w zależności od tego, czego dotyczą:

  • - zawody dotyczące danych (informacji),

  • - zawody dotyczące ludzi,

  • - zawody dotyczące przedmiotów, rzeczy.

 • Klasyfikacja Johna L. Hollanda, której autor wyróżnia 6 typów środowisk zawodowych odpowiadających 6 typom osobowości. Osobę chcącą wybrać zawód najpierw poddaje się diagnozie, by poznać swój dominujący typ osobowości, a następnie za pomocą specjalnego "Przewodnika po zawodach" znaleźć zawody, których kod odpowiada kodowi uzyskanemu przez tą osobę w teście.

 • Zarówno do jednej, jak i do drugiej klasyfikacji istnieją narzędzia – testy, diagnozujące predyspozycje do wykonywania zawodu z danej grupy.


B poznanie zawod w1
B. Poznanie zawodów po zapoznaniu się

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

Istnieje też nasza rodzima, polska "Klasyfikacja zawodów i specjalności". Struktura tej klasyfikacji grupuje 1636 zawodów w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej złożone grupy średnie duże i wielkie. Z klasyfikacją tą można się zapoznać na stronie: www.praca.gov.pl (Menu -> Klasyfikacja zawodów).

Ważne jest zapoznanie się z ww. klasyfikacją oraz poznanie nazw obowiązujących na rynku pracy zawodów ale znacznie ważniejsze jest, zaznajomienie się z cechami charakterystycznymi interesujących nas zawodów. Unikniemy w ten sposób niewłaściwych wyborów w sytuacji, gdy np. dany zawód podoba nam się tylko, dlatego, znamy go z ulubionego serialu.

Istnieją odpowiednie przewodniki po zawodach zawierające wszelkie informacje na ich temat. Opisy te przedstawiają:

 • nazwę zawodu,

 • zadania i czynności,

 • środowisko pracy,

 • wymagania psychologiczne,

 • wymagania fizyczne i zdrowotne,

 • warunki podjęcia pracy w zawodzie,

 • możliwości awansu,

 • możliwości zatrudnienia oraz płace,

 • zawody pokrewne,

 • ścieżki kształcenia,

 • literaturę.


C poznanie cie ek kszta cenia
c. Poznanie po zapoznaniu się ścieżek kształcenia

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

 • Ważne jest w planowaniu kariery, aby poznać zarówno nasz system oświaty i specyfikę poszczególnych szczebli kształcenia, jak i  lokalną sieć szkół głównie ponadgimnazjalnych oraz interesujących nas uczelni wyższych.

 • Można tu korzystać z lokalnych Targów Edukacyjnych oraz ze specjalnych informatorów, jak np. "Informator dla maturzysty", zawierający opisy polskich uczelni wyższych, zasady rekrutacji, itp.


D poznanie tendencji na rynku pracy
D. Poznanie tendencji na rynku pracy po zapoznaniu się

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

Rynek pracy to specyficzna sfera rzeczywistości, na której dochodzi do spotkania osoby, która sprzedaje i która kupuje pracę, czyli pracodawcy i pracownika; praca jest tu towarem.

Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć:

 • czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie tę pracę dostaniemy, co może się wiązać z wyjazdem);

 • jakie zawody są zanikające;

 • jakie zawody są zawodami przyszłości;

 • jaki jest nasz lokalny rynek pracy.


Ii 5 kto nam mo e pom c w planowaniu kariery zawodowej
II. 5. kto nam może pomóc w planowaniu kariery zawodowej? po zapoznaniu się

 • Orientacją i poradnictwem zawodowym w Polsce zajmują się specjaliści zatrudnieni w placówkach podległych dwóm resortom: edukacji i pracy.

Są to między innymi:- poradnie psychologiczno- pedagogiczne- specjalistyczne poradnie zawodoznawcze- centra informacji i planowania kariery zawodowej- akademickie biura kariery- mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy- powiatowe urzędy pracy

- doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach


Ii 6 narz dzia planowania kariery zawodowej
II. 6. Narzędzia planowania kariery zawodowej po zapoznaniu się

W planowaniu kariery zawodowej możemy wykorzystać:

 • Warsztaty organizowane przez instytucje doradcze

 • Indywidualne rozmowy doradcze z doradcą zawodowym

 • Projekty edukacyjne związane z doradztwem zawodowym

 • Zasoby Internetu związane ze światem zawodów oraz rynkiem pracy

 • Poradniki (także w wersji elektronicznej w Internecie)

 • Szeroką gamę testów on-line

 • Portale społecznościowe

 • Multimedia: filmy instruktażowe w Internecie

 • I in.

  W dalszej części omówimy tylko te narzędzia, z których można skorzystać za pomocą Internetu


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej
III. Wykorzystanie po zapoznaniu się internetuw planowaniu kariery zawodowej


Dane informacyjne

TROCHĘ HISTORII … po zapoznaniu się

 • W latach 40. XX wieku nastąpił burzliwy rozwój elektroniki, a przede wszystkim informatyki, przez wielu uważany za większy krok w dziejach ludzkości niż księżycowy spacer amerykańskich kosmonautów. To właśnie dzięki tej dziedzinie nauki możemy dziś łatwiej zaplanować naszą karierę zawodową, co jest bardzo potrzebne, gdyż statystycznie przeciętny człowiek w dzisiejszych czasach zmienia wykonywany zawód 7 razy w swoim życiu.


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej1
III. Wykorzystanie po zapoznaniu się internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 1. Poznanie świata zawodów

W zasobach internetowych można zapoznać się z klasyfikacją zawodów. Strony te zawierają także:

 • Opis zawodu

 • Zadania zawodowe

 • Informacje dodatkowe

 • Uczelnie/szkoły policealne, na których można ten zawód zdobyć


Przyk ad strony zawieraj cej opisy zawod w www maturzysty info
przykład strony zawierającej opisy zawodów po zapoznaniu się www.maturzysty.info


Dane informacyjne

przykład strony zawierającej opisy zawodów po zapoznaniu się www.maturzysty.info

Elementy opisu zawodu

POLECAMY !!!


Przyk ad strony zawieraj cej klasyfikacj zawod w
Przykład strony zawierającej klasyfikację zawodów po zapoznaniu się

 • http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej2
III. Wykorzystanie po zapoznaniu się internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 2. informacje o sytuacji na rynku pracy

 • Informacje o rynku pracy w danym regionie Polski najlepiej zaczerpnąć ze stron Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Dla Poznania są to strony:

 • www.pup.poznan.pl

 • www.wup.poznan.pl

 • Na tych stronach znajdziemy statystyki związane z lokalnym rynkiem pracy oraz opracowania pozwalające ustalić zawody deficytowe i nadwyżkowe, co należy wziąć pod uwagę podczas planowania swojej


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie po zapoznaniu się internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 3. testy on-line

 • W Internecie funkcjonuje wiele portali oferujących zarówno testy predyspozycji zawodowych jak i testy samopoznania (asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole i in.) pozwalających zaplanować swoją karierę zawodową.

 • Prezentujemy wybrane portale związane z tą tematyką, prowadzone przez specjalistów z psychologii, doradztwa zawodowego i HR.

 • Należy jednak pamiętać, że w pełni standaryzowane testy mają tylko wyszkoleni doradcy zawodowi

 • Niektóre z testów dostępnych w Internecie są odpłatne, ale jest to odpłatność symboliczna (przelew 3 zł, SMS 3,69 zł)


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie po zapoznaniu się internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 3. testy on-line

 • W dalszej części prezentujemy kilka przykładowych portali na których można wykonać testy on-line.

 • Są to:

 • www.kluczdokariery.pl

 • www.psychologia.net.pl

 • http://www.maturzysty.info/kariera/zawody/holland

 • www.kariera.pl

 • www.edulandia.pl

 • www.ohpdlaszkoly.pl

 • www.dreamfundation.pl


Profesjonalne e doradztwo zawodowe
Profesjonalne e-doradztwo zawodowe po zapoznaniu się

 • Ten innowacyjny portal powstał w ramach projektu pt. „Stworzenie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego”. Idea i cele projektu zostały uznane i docenione przez ekspertów PARP-u, co zaowocowało przyznaniem projektowi dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem strony jest nowa forma doradztwa zawodowego – poradnictwa kariery w formie e-usługi. 

 • Misją KluczDoKariery.pl jest „wspieranie ludzi w planowaniu i podejmowaniu właściwych oraz świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacji i kariery”.

 • Wizja KluczDoKariery.pl to: „dostarczanie ludziom informacji o ich indywidualnych preferencjach i predyspozycjach zawodowych poprzez ogólnodostępne (poprzez Internet) kwestionariusze jak również udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach edukacyjnych”


Dane informacyjne

Portal oferuje przygotowane po zapoznaniu się przez profesjonalistów kwestionariusze badawcze, jednak w wynikach nie ma suchych informacji dotyczących danej osoby.

Opierając się na wynikach z trzech obszarów stosowanych w doradztwie zawodowym: poznawczym, wychowawczym i szkoleniowym:

 • system pokazuje zawody, które najbardziej odpowiadają predyspozycjom osoby wypełniającej test

 • wskazuje kierunki kształcenia, które w połączeniu z bazą informują dokładnie, na jakie uczelnie i kierunki powinno się złożyć swoje dokumenty.


Testy on line www kluczdokariery pl
Testy on- po zapoznaniu się linewww.kluczdokariery.pl

POLECAMY !!!


Testy on line portal www psychologia net pl
Testy on- po zapoznaniu się line Portal www.psychologia.net.pl

Autorami portalu są psycholodzy, psychoterapeuci coache, nauczyciele akademiccy, trenerzy biznesu

Portal zawiera testy z wielu dziedzin psychologii

a także:

 • Kwestionariusz orientacji życiowej

 • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

 • Test umiejętności wyzwalania inicjatywy


Testy on line www psychologia net pl
Testy on- po zapoznaniu się line: www.psychologia.net.pl


Testy on line http www maturzysty info kariera
Testy on- po zapoznaniu się linehttp://www.maturzysty.info/kariera


Testy on line www kariera pl
Testy on- po zapoznaniu się linewww.kariera.pl


Testy on line www edulandia pl
Testy on- po zapoznaniu się linewww.edulandia.pl

 • Dostępne testy on-line:

 • Jakie miejsce pracy będzie dla Ciebie najlepsze?Czy jesteś kreatywny?Czy jesteś typem przywódcy?Czy jesteś asertywny?Czy potrafisz zarządzać czasem?Czy praca jest Twoim żywiołem?


Testy on line www edulandia pl1
Testy on- po zapoznaniu się linewww.edulandia.pl


Testy on line www dreamfundation pl
Testy on- po zapoznaniu się linewww.dreamfundation.pl


Testy on line www ohpdlaszkoly pl
Testy on- po zapoznaniu się linewww.ohpdlaszkoly.pl

 • Poniżej znajdują się informacje o testach, które pomagają w określeniu własnych potrzeb zawodowych i ułatwiają przygotowania do procesu rekrutacji, czy wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.1. Praca indywidualna - Praca zespołowa2. Ryzyko - Bezpieczeństwo3. Spontaniczne działanie – Działanie zaplanowane4. Ogół - Szczegół  


Ipk on line www ohpdlaszkoly pl
IPK po zapoznaniu się on-linewww.ohpdlaszkoly.pl


Iii 4 jak wykorzysta wyniki test w on line do wyboru zawodu
III.4 po zapoznaniu się . Jak wykorzystać wyniki testów on-line do wyboru zawodu?

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • Uczniowie z naszego zespołu wypełnili kilka testów na zaprezentowanych portalach.

 • W dalszej części prezentujemy przykładowe interpretacje wyników, które uzyskali….


Kwestionariusz zainteresowa zawodowych nasze wyniki
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych po zapoznaniu się nasze wyniki

 • Na stronie internetowej www.psychologia.net.pl wypełniliśmy Test Zainteresowań Zawodowych

 • Przedstawiamy wyniki dwóch przykładowych uczniów oraz na ich podstawie zaproponujemy dalszą ścieżkę kariery

 • WSTĘP DO ODPOWIEDZI:

 • Poniżej przedstawiono pięć skal, odpowiadających pięciu rodzajom aktywności: kierowniczej, społecznej, metodycznej, innowacyjnej i przedmiotowej. W każdej z nich można uzyskać wynik od 0 do 10 pkt. Zwróć największą uwagę na jedną lub dwie skale, w których osiągnąłeś najwyższe wyniki. Oznaczają one typ preferowanej przez Ciebie aktywności. Najniższy wynik oznacza aktywność, którą interesujesz się najmniej. Zastanów się, jakimi zawodami wiążą się preferowane przez Ciebie rodzaje aktywności.Weź pod uwagę, że większość zawodów wymaga kombinacji różnych rodzajów aktywności. Na przykład dentysta pracuje z "techniką" (aktywność przedmiotowa), ale także z ludźmi (aktywność społeczna).


Dane informacyjne

 • Wyniki ucznia 1 po zapoznaniu się

 • Aktywność kierownicza - Twój wynik: 8 pkt.

 • Osoby takie lubią podejmować się funkcji kierowniczych i mieć kontrolę. Chętnie podejmują się odpowiedzialności za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.

 • Aktywność społeczna - Twój wynik: 8 pkt.

 • Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają im w rozwiązywaniu problemów. Lubią pracować i współpracować z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.

 • Aktywność metodyczna - Twój wynik: 3 pkt.

 • Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrolą innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.Aktywność innowacyjna - Twój wynik: 6 pkt.

 • Osoby innowacyjne lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.

 • Aktywność przedmiotowa - Twój wynik: 4 pkt.

 • Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują za pomocą narzędzi, maszyn, czy urządzeń technicznych. Lubią naprawiać lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń.


Dane informacyjne

 • Wyniki ucznia 2 po zapoznaniu się

 • Aktywność kierownicza - Twój wynik: 5 pkt.

 • Osoby takie lubią podejmować się funkcji kierowniczych i mieć kontrolę. Chętnie podejmują się odpowiedzialności za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.

 • Aktywność społeczna - Twój wynik: 4 pkt.

 • Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają im w rozwiązywaniu problemów. Lubią pracować i współpracować z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.

 • Aktywność metodyczna - Twój wynik: 7 pkt.

 • Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrolą innych według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.Aktywność innowacyjna - Twój wynik: 6 pkt.

 • Osoby innowacyjne lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty ścisłe. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.

 • Aktywność przedmiotowa - Twój wynik: 8 pkt.

 • Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują za pomocą narzędzi, maszyn, czy urządzeń technicznych. Lubią naprawiać lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń.


Odpowiedzi do wybranych test w zawodowych
Odpowiedzi do Wybranych testów zawodowych po zapoznaniu się

 • U ucznia 1 dominuje aktywność kierownicza i społeczna. Uczeń ten powinien wybrać kierunki związane z zarządzaniem, kierunki socjalne, pedagogiczne.

 • U ucznia 2 dominują sfery: metodyczna i przedmiotowa.

 • Jaką dalszą ścieżkę kariery uczeń powinien wybrać? Proponujemy kierunki techniczne – zarówno szkołę policealną jak i studia.


Interpretacja wynik w wype nionego testu na stronie www maturzysty info
Interpretacja wyników wypełnionego testu na stronie po zapoznaniu się www.maturzysty.info


Na tej stronie mo na odszuka zawody pasuj ce do kodu hollanda kt ry uzyskali my w testach
Na tej stronie można odszukać zawody pasujące do „kodu” Hollanda, który uzyskaliśmy w testach

POLECAMY !!!


Dane informacyjne

POLECAMY !!!


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie oraz rekomendowane stanowiska pracy.internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • W Internecie można tez znaleźć szeroką gamę poradników elektronicznych dotyczących planowania kariery. Zawierają one zarówno wskazówki teoretyczne, jak i testy samopoznania, które można wydrukować.

 • E-poradniki znajdują się zazwyczaj na stronach związanych z poszukiwaniem pracy, np. www.pracuj.pl

III. 5. E-poradniki


Przyk adowy e poradnik na www pracuj pl
Przykładowy e-poradnik na www.pracuj.pl oraz rekomendowane stanowiska pracy.


Inne e poradniki zwi zane z planowaniem kariery
Inne e-poradniki oraz rekomendowane stanowiska pracy.związane z planowaniem kariery

 • http://poznajswiat.ecorys.pl/downloads/PDF/absolwent_na_rynku_pracy_poradnik_dla_ucznia_i_nauczyciela_-_eksport.pdf

 • http://poznajswiat.ecorys.pl/downloads/PDF/przewodnik_edukacyjny_dla_ucznia.pdf


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie oraz rekomendowane stanowiska pracy.internetu w planowaniu kariery zawodowej

III.6. multimedia: filmy instruktażowe


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie oraz rekomendowane stanowiska pracy.internetu w planowaniu kariery zawodowej

III.7. Profile na portalach społecznościowych

 • Planując karierę zawodową powinieneś zadbać także o swój wizerunek w Internecie na profilach społecznościowych typu Nasza Klasa, Facebook. Według badań, przeprowadzonych przez CareerBuilder w 2009 roku w USA, ponad 45% pracodawców bada aktywność potencjalnych kandydatów w popularnych serwisach społecznościowych. 35% z nich odrzuca kandydatury właśnie na podstawie informacji tam znalezionych - powodem mogą być kontrowersyjne zdjęcia, niepochlebne wypowiedzi o poprzednich pracodawcach i współpracownikach, nieprawdziwe informacje dotyczące kwalifikacji albo ubogie zdolności komunikacyjne.

 • Pracodawcy przyznali także, że zaglądają także na prywatne blogi (10%) oraz sprawdzają wpisy kandydatów na portalu Twitter (7%).

 • Nie inaczej dzieje się w Polsce. Pracodawcy, rekruterzy i headhunterzy zbierają informacje o kandydatach, śledząc ich obecność w serwisach społecznościowych.


Planuj karier buduj swoj mark w sieci
Planuj karierę oraz rekomendowane stanowiska pracy. – Buduj swoją markę w sieci…

Aby zaprezentować się w sieci można:

 • stworzyć własną stronę internetową, prezentującą dorobek zawodowy,

 • pisać bloga o aktualnych wydarzeniach z branży, ich odniesieniach do życia społecznego i politycznego, własnych odczuciach z nimi związanych,

 • prezentować swoje osiągnięcia specjalistom z tej samej dziedziny w serwisach branżowych, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi,

 • dołączyć do portalu społecznościowego profesjonalistów z różnych grup zawodowych,

 • brać dział w dyskusjach na forach internetowych, dzielić się z innymi swoimi refleksjami,

 • komentować artykuły, oceniać produkty, wykazując się przygotowaniem merytorycznym.

  Praktycznym zabiegiem jest umieszczanie w CV - szczególnie tym wysyłanym drogą elektroniczną - informacji o miejscach, w których można znaleźć w Internecie cenne z punktu widzenia zawodowego informacje na własny temat.

   Bywa i tak, że to, co ma przynieść korzyści, powoduje szkody, które trudno naprawić

  .Budowanie marki kandydata w sieci, to proces często długotrwały, wymagający konsekwencji, spójności wysyłanych komunikatów, odpowiedniego doboru grupy docelowej i środków przekazu. Ważna jest tu intuicja, wyczucie tego, co jest w branży dobrze widziane. Przed rozpoczęciem konstruowania bloga, czy strony internetowej, należy zastanowić się, na jakich umiejętnościach i cechach może zależeć potencjalnym pracodawcom, jakie są wymogi stanowiska, co sprzyja efektywnemu wykonywaniu obowiązków w danej pracy, jakie są priorytety firm. Mając taką wiedzę łatwiej jest dobrać informacje, styl wypowiedzi, szatę graficzną. Nie da się oczywiście czytać w myślach pracodawców i przewidzieć, czego dokładnie oczekują, ale nawet ogólny zarys wymagań może pomóc odpowiednio sformułować przekazy. Warto poszukać w sobie tego, co może okazać się ciekawe i przydatne dla rekrutera.


Iv rynek szkolnictwa wy szego w polsce w polsce
IV. Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce oraz rekomendowane stanowiska pracy. w Polsce


Mo liwo ci kariery po uko czeniu szko y ponadgimnazjalnej
Możliwości kariery po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej

Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej mamy do wyboru 4 możliwości:

 • Studia

 • Szkoła policealna

 • Studia i praca

 • Szkoła policealna i praca


System studi w w polsce
System studiów w Polsce ponadgimnazjalnej

Ze względu na czas trwania:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia I stopnia

 • Studia II stopnia

 • Studia III stopnia - Studia podyplomowe

  Ze względu na organizację zajęć

 • Stacjonarne

 • Niestacjonarne


System studi w charakterystyka
System studiów - charakterystyka ponadgimnazjalnej

 • Jednolite studia magisterskie

 • Na takich kierunkach jak: aktorstwo, analityka medyczna, farmacja, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, weterynaria musimy wybrać jednolite studia magisterskie.

 • Nauka na nich trwa od dziewięciu do dwunastu semestrów (od 4,5 do 6 lat). Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia I stopnia

Na pozostałych kierunkach czekają nas studia I stopnia: licencjackie lub inżynierskie. Nauka na nich trwa od sześciu do ośmiu semestrów (3-4 lata). Tytułem potwierdzającym ich ukończenie, w zależności od ich rodzaju, jest tytuł licencjata bądź inżyniera.Po ukończeniu studiów I stopnia możemy rozpocząć naukę na SUM-ie, czyli studiach uzupełniających magisterskich


Dane informacyjne

 • Studia II stopnia ponadgimnazjalnej

 • Studiowanie na SUM-ie może (ale nie musi) oznaczać poszerzenie wiedzy, którą zdobyliśmy już podczas studiów I stopnia. Tytuł magistra możemy zdobyć także w innej dziedzinie. Warto jednak wiedzieć, że kolejny kierunek studiów musi być przynajmniej częściowo zbliżony tematycznie do kierunku ukończonych studiów.Przeważnie warunkiem dostania się na studia II stopnia jest przejście rekrutacji, podczas której brana jest pod uwagę ocena na dyplomie licencjackim i średnia ze studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje również rozmowa kwalifikacyjna.Czas trwania SUM-u to cztery semestry (2 lata), kończy się z uzyskaniem tytułu magistra.


Dane informacyjne

 • Studia podyplomowe ponadgimnazjalnej

 • Na studiach podyplomowych może próbować sił każdy, kto ukończył jednolite studia magisterskie. Teoretycznie można pójść na dowolny kierunek. Uczelnie rozpoczynają nabór już w czerwcu. Z reguły decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna (najczęściej sprawdza ona predyspozycje kandydata). Przykra wiadomość jest taka, że w przeważającej większości są to studia płatne. Kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej i otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Nie przyznaje się żadnego tytułu naukowego. Czas trwania studiów - zazwyczaj od 2 do 3 semestrów.


Studia stacjonarne
Studia stacjonarne ponadgimnazjalnej

 • Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – system studiów, w którym zajęcia odbywają się tylko od poniedziałku do piątku. W przeciwieństwie do innych systemów studiowania, na uczelniach państwowych są bezpłatne.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne (dawn. zaoczne) – system studiów, w którym zajęcia odbywają się w systemie zjazdów trwających od piątkowego popołudnia do niedzieli.

STUDIA WIECZOROWE

Studia wieczorowe – system studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych.Wyszukiwarka studi w wg przedmiot w maturalnych
Wyszukiwarka studiów wg przedmiotów maturalnych ponadgimnazjalnej

 • http://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164

POLECAMY !!!


Wyszukiwarka studi w wg grup tematycznych www maturzysta dlastudenta pl zawody
Wyszukiwarka studiów wg grup tematycznych ponadgimnazjalnejwww.maturzysta.dlastudenta.pl/zawody

 • Ten portal daje możliwość wyboru studiów z grup tematycznych, podobnych do wyników uzyskanych w testach predyspozycji

POLECAMY !!!


Wyszukiwanie w internecie szk policealnych www maturzysta dlastudenta pl zawody
Wyszukiwanie w Internecie szkół policealnych ponadgimnazjalnejwww.maturzysta.dlastudenta.pl/zawody


Vi rynek edukacyjny w poznaniu kr tki przegl d najwa niejszych uczelni wy szych
VI. Rynek edukacyjny w poznaniu ponadgimnazjalnejKrótki przegląd najważniejszych uczelni wyższych

 • Informacje o wybranych uczelniach wyższych najlepiej zaczerpnąć z ich stron internetowych.

 • W dalszej części prezentujemy kierunki na wybranych uczelniach (studia I stopnia)


Dane informacyjne

 • Uczelnie publiczne w Poznaniu: ponadgimnazjalnej

 • Uniwersytet im. A Mickiewicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny

 • Uniwersytet Przyrodniczy

 • Uniwersytet Medyczny

 • Uniwersytet Artystyczny

 • Politechnika Poznańska

 • Akademia Wychowania Fizycznego

 • Akademia Muzyczna


Dane informacyjne

 • Uczelnie niepubliczne w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • -Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii -Wyższa Szkoła Bankowa -Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości -Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania -Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa -Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu-Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania-Wyższa Szkoła Handlu i Usług-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości-Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii-Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego-Wyższa Szkoła Logistyki-Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa-Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji-Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych -Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" -Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody-Arcybiskupie Seminarium Duchowne w -Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa ChrystusowegoUniwersytet ekonomiczny w poznaniu1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Specjalności kierunku Ekonomia:- biznes w gospodarce i administracji- ekonomia globalna i menedżerska- ekonomiczno-socjologiczna- zasoby ludzkie w organizacji- polityka i gospodarka żywnościowa- publicystyka ekonomiczna i public relations- strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji- strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej- Economics and Finance of Business In Global Economy

 • Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria:- analityka gospodarcza- elektroniczny biznes- informatyka w gospodarce i administracji- inżynieria finansowa


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:- bankowość- finanse, audyt i podatki- rachunkowość i skarbowość- ubezpieczenia gospodarcze- zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

 • Specjalności kierunku Polityka społeczna:-finanse i zarządzanie usługami społecznymi- komunikacja społeczna

 • Kierunek: Prawno ekonomiczny (studia jednolite magisterskie)


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu3
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Specjalności kierunku Gospodarka turystyczna:- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym- zarządzanie turystyką regionie

 •  Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:- biznes międzynarodowy- logistyka międzynarodowa- studia europejskie- International Business

 • Specjalności kierunku Towaroznawstwo:- ekologia produktów- menedżer produktu- zarządzanie jakością- kształtowanie jakości produktów przemysłowych- kształtowanie jakości produktów spożywczych- menedżer produktów kosmetycznych ( tylko studia 6-semestralne)- Quality of Products


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu4
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:- analiza rynku usług finansowych- finanse i rachunkowość przedsiębiorstw- finanse samorządów terytorialnych- inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

 • Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna:- administracja i gospodarka samorządowa- rozwój miast i regionów


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu5
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Specjalności kierunku Zarządzanie:- handel i marketing- komunikacja w biznesie- konsulting gospodarczy- logistyka krajowa i międzynarodowa- organizacja i zarządzanie w biznesie- przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej- przedsiębiorczość w małej i średniej firmie- zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami- zarządzanie produkcją- zarządzanie przedsiębiorstwami- zarządzanie usługami- zarządzanie zasobami ludzkimi- Business Management*


Politechnika pozna ska
Politechnika Poznańska ponadgimnazjalnej


Politechnika pozna ska1
Politechnika Poznańska ponadgimnazjalnej

 • Kierunki studiów:


Politechnika pozna ska2
Politechnika Poznańska ponadgimnazjalnej

 • Kierunki studiów – cd.:


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Wieniawskiego 161-712 Poznań

 • www.amu.edu.pl


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu1
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów:

 • administracjaakustyka:- protetyka słuchu- protetyka słuchu i ochrona przed hałasem- reżyseria dźwięku

 • archeologiaastronomia:- astronomia i zastosowania sztucznych satelitów- astronomia z informatyką


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu2
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów -cd:

 • biofizyka:-biofizyka molekularna- fizyka medyczna- optyka okularowa

 • biologia:- bioinformatyka- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody- nauczanie biologii i przyrody biotechnologiabiotechnologia


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów- cd:

 • chemia:- chemia biologiczna- chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- chemia kosmetyczna- chemia materiałowa- chemia podstawowa- chemia środowiska- chemia z zastosowaniami informatyki- synteza i analiza chemiczna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu4
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów- cd.:

 • dziennikarstwo i komunikacja społecznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychetnologiaeuropeistykafilologia:- angielska - arabistyka - bałtologia - filologia litewska - etnolingwistyka- bułgarska - chorwacka i serbska - duńska, grupa z językiem angielskim


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu5
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów- cd:

 • filologia:- duńska, grupa z językiem niemieckim- germańska - hiszpańska- klasyczna - klasyczna i polska - koreańska- niderlandzka - nowogrecka- polska jako obca romańska - rosyjska - rosyjska z filologią angielską - rosyjska z filologią ukraińską - rosyjska z lingwistyką stosowaną - rumuńska


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu6
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów – cd:

 • filologia:- serbska i chorwacka - słowiańska i polska - szwedzka, grupa z językiem angielskim - szwedzka, grupa z językiem niemieckim - włoska- filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska - filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamsko-tajska - hebraistyka - indologia - japonistyka - językoznawstwo i nauka o informacji


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu7
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów:

 • filologia:- lingwistyka stosowana - nauczanie języka angielskiego - nauczanie języka francuskiego- nauczanie języka niemieckiego- sinologia - studia śródziemnomorskie - turkologia - ugrofinistyka - filologia węgierska

 • filologia polska:filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu8
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów -cd:

 • filozofia:- komunikacja społeczna- życie publiczne

 • fizyka: - fizyka ogólna- informatyka stosowana- nanotechnologia

 • geografia:- geoinformacja- kształtowanie środowiska przyrodnicze


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu9
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów – cd:

 • Geologia:- gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi

 • gospodarka przestrzenna:- rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

 • historia:- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją- kultura polityczna- specjalność nauczycielska- socjoekonomika

 • historia sztuki:- europejska turystyka kulturowa


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu10
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów -cd:

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformatyka kognitywistykakomunikacja europejska:- bałkanistyka- bałkanistyka, zajęcia w języku angielski- medioznawstwo

 • kulturoznawstwomalarstwomatematykamiędzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne (MISH)muzykologiaochrona dóbr kultury


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu11
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponadgimnazjalnejw Poznaniu

 • Kierunki studiów – cd:

 • ochrona środowiska:- hydrobiologia i ochrona wódpedagogika:- doradztwo zawodowe i personalne- edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- opiekuńczo-wychowawcza- promocja zdrowia i socjoterapia- resocjalizacja- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu12
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów- cd:

 • pedagogika specjalna:- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • politologiapraca socjalnaprawopsychologiasocjologiastosunki międzynarodowe teologia:- dialog społeczny- kapłańska- katechetyczno-pastoralna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu13
Uniwersytet im. Adama ponadgimnazjalnejMickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiów -cd:

 • turystyka i rekreacja wiedza o teatrzewschodoznawstwo zarządzanie


Wy sza szko a umiej tno ci spo ecznych w poznaniu
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Kierunki studiów: - zarządzanie- dziennikarstwo i komunikacja społeczna- ochrona prawa dóbr kultury- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo- prawo, stosunki międzynarodowe

 • Adres:

 • ul. Głogowska 26 60-734 Poznań Poznań

 • www.wsus.poznan.pl


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Adres:

 • ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań

 • www.wsb.net.pl


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu1
Wyższa Szkoła ponadgimnazjalnejbezpieczeństwa w Poznaniu


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu2
Wyższa ponadgimnazjalnejSzkoła bezpieczeństwa w Poznaniu


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu3
Wyższa Szkoła ponadgimnazjalnejbezpieczeństwa w Poznaniu


Pozna ska wy sza szko a biznesu
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu ponadgimnazjalnej

 • Adres:

 • ul. Niedziałkowskiego 18 61-579 Poznań

 • Uczelnia prywatna

 • www.pwsb.pl


Pozna ska wy sza szko a biznesu1
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu ponadgimnazjalnej

Kierunek: Zarządzaniew języku polskim i angielskim

Specjalizacje do wyboru:Zarządzanie międzynarodowe Logistyka w przedsiębiorstwie Psychologia zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w hotelarstwie E-biznes Informatyczne systemy w zarządzaniu Grafika i multimedia Zarządzanie nieruchomościami Interkulturowa komunikacja Menedżer kultury Agrobiznes

Kierunek: Filologia angielska

Specjalizacje do wyboru:

 • lingwistyka menedżerska

 • specjalność translatorska

 • filologia angielska z drugim językiem do wyboru

  Kierunek: Pedagogika


Wy sza szko a logistyki w poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Adres:

 • ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań

 • www.wsl.com.pl


Wy sza szko a logistyki w poznaniu1
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ponadgimnazjalnej

 • Kierunki i specjalności

 • Kierunek Zarządzanie:Inwestycje i nieruchomości logistyczneZarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwachZarządzanie jakością Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • Kierunek Logistyka:Logistyka produkcjiLogistyka handlu i dystrybucjiEurologistyka

 • Kierunek Ekonomia:Ekonomika transportu


Wy sza szko a komunikacji i zarz dzania w poznaniu
Wyższa Szkoła Komunikacji i ponadgimnazjalnejZarządzaniaw Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Różana 17a 61-577 Poznań

 • www.wskiz.edu.pl
Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

 • Adres:

 • ul. 28 Czerwca 1956 r, 213-215 61-485 Poznań

 • www.wspia.pl


Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu1
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

 • Pedagogika (studia licencjackie, uzupełniające magisterskie)specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

 • -Doradztwo personalno ? zawodowe

 • -Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i hospicyjna

 • -Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Pedagogika (studia licencjackie uzupełniające magisterskie)specjalności: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • -Edukacja prozdrowotna

 • -Pedagogika społeczna

 • -Doradca zawodowy-konsultant

 • -Zarządzanie oświatą

 • -Edukacja europejska


Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu2
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Prawo (studia jednolite magisterskie)Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie)specjalności:

-Biznes międzynarodowy-Międzynarodowe transakcje gospodarcze-Fundusze i projekty unijne

Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie)Filologia (studia licencjackie)Kosmetologia (studia licencjackie)Fizjoterapia (studia licencjackie)Ratownictwo Medyczne (studia licencjackie)Wychowanie Fizyczne (studia licencjackie)

 • Administracja (studia licencjackie)specjalności:

  -Administracja w Wymiarze Sprawiedliwości-Administracja publiczna-Bezpieczeństwo i porządek publiczny-Administracja publiczna w gospodarce-Administracja oświatowa-Administracja skarbowa-Administracja w służbie zdrowia-Detektywistyka-Europejska współpraca w administracji publicznej-Ochrona osób i mienia


Wy sza szko a bankowa w poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznaniu

 • Adres:

 • al. Niepodległości 2 61-874 Poznań

 • www.wsb.poznan.pl


Wy sza szko a bankowa w poznaniu1
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznaniu

Studia I stopnia

Logistyka NOWOŚĆ

Dyplom inżyniera:

Logistyka i Spedycja Międzynarodowa - NOWOŚĆ

Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach NOWOŚĆ

Dyplom licencjata:

Logistyka Handlu i Dystrybucji NOWOŚĆ

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw NOWOŚĆ

Stosunki Międzynarodowe

Biznes Międzynarodowy

Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe

International Business

Media i Komunikacja Społeczna

Public Relations w Biznesie Międzynarodowym

Administracja

 • Administracja Podatkowa

 • Administracja i Finanse Samorządowe NOWOŚĆ

 • Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe NOWOŚĆ

  Finanse i Rachunkowość

 • Analityk Rynku Finansowego NOWOŚĆ

 • Bankowość i Usługi Finansowe

 • Doradztwo Podatkowe

 • Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

  Informatyka i Ekonometria

 • Biznes Elektroniczny

 • Grafika i Multimedia

 • Internetowe Technologie Programistyczne

 • Zintegrowane Systemy Informatyczne


Wy sza szko a bankowa w poznaniu2
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznaniu

 • Zarządzanie:

 • -Biznes w Firmach Rodzinnych NOWOŚĆ

 • -Gospodarka Nieruchomościami

 • -International Business

 • -Logistyka w Biznesie

 • -Media i Komunikacja Społeczna NOWOŚĆ

 • -Psychologia w Zarządzaniu

 • -Strategie i Techniki Sprzedaży

 • -Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • -Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Vii podsumowanie
VII. podsumowanie Poznaniu

 • Planowanie kariery jest czynnością wymagającą dłuższej chwili skupienia, autorefleksji, wyobraźni i umiejętności przewidzenia pewnych sytuacji. Praca zawodowa jest obok życia rodzinnego najważniejszą i najbardziej pochłaniającą czas sferą życia. Dlatego też decyzje jej dotyczące powinny być dobrze przemyślane i wnikliwie przeanalizowane.

 • W podejmowaniu tych decyzji warto skorzystać z zasobów Internetu, który oferuje szerokie możliwości poznania samego siebie, własnych predyspozycji zawodowych, świata zawodów, wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 • Warto jednak korzystać z tych zasobów w sposób rozważny – wyszukujmy tylko te strony, których autorami są specjaliści, wtedy bowiem mamy gwarancję, że testy, które wypełnimy dają gwarancję prawdziwego obrazu naszej osoby.

 • Pamiętajmy, że Internet nie zastąpi rozmowy z profesjonalnym doradcą zawodowym, ale może nas wspomóc w wyborze szkoły oferując pełen przegląd oferty edukacyjnej.


Viii bibliografia
VIII. Bibliografia Poznaniu

 • „ Europejskie drogowskazy- wybrane elementy doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce” Ewa Studzińska

 • „Metody pracy z młodzieżą w nowoczesnym poradnictwie kariery”, Warszawa 2005, Praca zbiorowa

 • „Planer kariery- mój wybór- moja przyszłość ! „ Wojciech Kreft, Włodzimierz Trzeciak

 • „ Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej „ KOWEZiU, Warszawa 2002, Anna Paszkowska- Rogacz

 • „Informator dla maturzystów 2011” Wyd. pesrspektywy

 • http://www.bk.pw.edu.pl/poradnik.php?id=5

 • http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_planowanie_kariery.pdf

 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Kariera

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kariera

 • http://www.studia.net/

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia


Vii bibliografia
VII. Bibliografia Poznaniu

 • http://www.bk.pw.edu.pl/poradnik.php?id=5

 • http://www.kluczdokariery.pl/testy

 • http://www.pracuj.pl/e-pracodawcy/

 • http://www.traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php

 • http://www.ohpdlaszkoly.pl/testy.php?idkg=225

 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Kariera

 • www.psychologia.net.pl

 • www.kariera.pl

 • Strony www uczelni wyższych