paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Arkkitehtuurityöryhmä Lassi Lehto. Sisältö. Johdanto Käyttöskenaariot Palvelukomponentit Arkkitehtuurinäkökulmat Organisatorinen näkökulma Sisältönäkökulma Toiminnallisuusnäkökulma Toteutussuunnittelun näkökulma Toteutusteknologian näkökulma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paikkatietopalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Paikkatietopalvelujenkokonaisarkkitehtuuri

Arkkitehtuurityöryhmä

Lassi Lehto

sis lt
Sisältö
 • Johdanto
 • Käyttöskenaariot
 • Palvelukomponentit
 • Arkkitehtuurinäkökulmat
  • Organisatorinen näkökulma
  • Sisältönäkökulma
  • Toiminnallisuusnäkökulma
  • Toteutussuunnittelun näkökulma
  • Toteutusteknologian näkökulma
 • Yhteenveto
johdanto
Johdanto
 • Web Services -konsepti erilaisten kansalais-palvelujen pohjana
 • Verkkopohjainen SDI
  • Komponentit
 • Paikkatietostrategian K2
  • Paikkatietopalvelujen tilan säännöllinen selvittäminen
k ytt skenaariot
Käyttöskenaariot
 • Kansalaiskäyttö
  • Asuinpaikan vaihto
 • Ammattikäyttö
  • Kaavavalmistelu kunnan raja-alueella
palvelukomponentit
Palvelukomponentit
 • Käyttösovellukset (Paikkatietostrategiasta)
  • kartta- ja paikkatietopalvelut
  • reitti- ja navigointipalvelut
  • palvelupiste- ja neuvontapalvelut
  • paikannuspalvelut
 • Peruspaikkatietopalvelut
  • sisältöpalvelut
  • prosessointipalvelut
  • analysointipalvelut
  • tukipalvelut
  • kokoavat palvelut
sis lt palvelut
Sisältöpalvelut
 • maastokarttapalvelu
 • teemakarttapalvelu
 • ilmakuvapalvelu
 • paikkatiedon aineistopalvelu
prosessointipalvelut
Prosessointipalvelut
 • koordinaatistonmuunnospalvelu
 • tietomallimuunnospalvelu
 • formaattimuunnospalvelu
 • kuvainformaation oikaisupalvelu
 • yleistyspalvelu
analysointipalvelut
Analysointipalvelut
 • reitinoptimointipalvelu
 • geokoodaus- ja käänteinen geokoodauspalvelu
 • näkyvyysanalyysipalvelu
 • kuva-analyysipalvelu (histogrammi yms.)
 • topologia-analyysipalvelu (naapuruus yms.)
tukipalvelut
Tukipalvelut
 • metatietopalvelu
  • aineistot
  • palvelut
 • koordinaattijärjestelmien hakemistopalvelu
 • kohdeluetteloiden hakemistopalvelu
 • esitystapaluetteloiden hakemistopalvelu
 • käsitehakemistopalvelu
 • paikannimihakemistopalvelu
 • osoitehakemistopalvelu
kokoavat palvelut
Kokoavat palvelut
 • paikkatietoportaali
 • paikkatietolainaamo
 • integroiva katselupalvelu
iso 19119 palvelutaksonomia

ISO 19119

human interaction

model / information mg

workflow / task mg

processing / spatial

processing / thematic

processing / temporal

processing / metadata

communication

TIPY

käyttösovellukset

sisältö-, tuki-, kokoavat palvelut

koordinaatistonmuunnos-, kuvainformaation oikaisu-, yleistys-, analysointipalvelut

tietomallimuunnospalvelu

formaattimuunnospalvelu

ISO 19119 palvelutaksonomia
arkkitehtuurin k kulmat
Arkkitehtuurinäkökulmat

Paikkatietostrategia,

INSPIRE

Organisatorinen

Palvelukomponentit,

kokonaisarkkitehtuuri

Suppea luettelo

Tietosisältö

Toiminnallisuus

Toteutussuunnittelu

Standardoidut

palvelurajapinnat

Toteutusteknologia

Open Source

toteutuksia

organisatorinen inspire
Organisatorinen, INSPIRE
 • Luku IV, Verkkopalvelut (neuvosto 11/2005)
  • hakupalvelut (discovery)
  • katselupalvelut (view)
  • aineistopalvelut (download)
  • muunnospalvelut (transformation)
  • muut (invocation)
sis lt n k kulma
Sisältönäkökulma
 • Paikantavat tiedot
 • Yleiset maastotiedot
 • Keskeiset teemakohtaiset tiedot
 • Tilasto- ja rekisteritiedot
toiminnallisuusn k kulma
Toiminnallisuusnäkökulma

Paikka- ja teemalähtöinen prosessi

toiminnallisuusn k kulma1
Toiminnallisuusnäkökulma

Paikkalähtöinen prosessi

toiminnallisuusn k kulma2
Toiminnallisuusnäkökulma

Teemalähtöinen prosessi 1

toiminnallisuusn k kulma3
Toiminnallisuusnäkökulma

Teemalähtöinen prosessi 2

slide20

Käyttäjän sovellus

Sovellus

Käyttäjän palvelu

Haku

Esitys

Prosess.

Sisältö

Metatietopalvelu

Visualisointipalvelu

Kohdeluettelo-

hakemisto

Selailupalvelu

Esitystapa-

hakemisto

Paikannimihakemisto

Käsitehakemisto

Osoitehakemisto

Muunnospalvelu

koordinaatisto

Muunnospalvelu

tietomalli

Aineistopalvelu

Karttapalvelu

toteutussuunnittelun n k kulma
Toteutussuunnittelun näkökulma
 • Rajapintastandardeja
  • Web Map Service (WMS)
  • Web Feature Service (WFS)
  • Web Coverage Service (WCS)
  • Web Map Context Documents (WMC)
  • Web Coordinate Transformation Service (WCTS)
  • Catalog Services – Web (CSW)
  • File Transfer Protocol (FTP/SFTP)
  • Electronic Business Registry Information Model (ebRIM)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
toteutusteknologian n k kulma
Toteutusteknologian näkökulma
 • Open Source toteutuksia
  • OGC -palvelut
  • Asiakasohjelmat
  • Spatiaaliset kirjastot
  • Spatiaaliset tietokantalaajennukset
  • Spatiaalinen rasteriprosessointi
  • Relaatiotietokannat
  • XML-tietokannat
  • SOAP –kirjastot
  • Sovelluspalvelimet
  • Web Palvelimet
yhteenveto
Yhteenveto
 • Palveluosiot
  • sovellus: kaupalliset toimijat, integrointi
  • haku: julkishallinto, hakemistopalvelut
  • esitys: kaupalliset toimijat, visualisoinnin muunneltavuus
  • prosessointi: julkishallinto, muunnospalvelut
  • sisältö: tiedontuottajat, rajapintojen standardointi
 • Hakemistot
  • aineistojen ja palvelujen metatiedot
  • kohdeluettelot, kohdeluokkakuvaukset
  • kuvaustekniikkatiedot, koordinaattijärjestelmät
  • käsitteet, ontologiat