Download
bore da shwmai 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bore da / Shwmai (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bore da / Shwmai (1)

Bore da / Shwmai (1)

401 Views Download Presentation
Download Presentation

Bore da / Shwmai (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dw i’n hoffi gwisgo ---. Dw i ddim yn hoffi ---. Fy hoff fwyd ydy ---. Fy hoff dydd ydy ---. Dw i’n hoffi tîm pêl droed --. I like wearing ---. I don’t like ---. My favourite food is ---. My favourite day is ---. I like --- football team. Bore da / Shwmai (1) --- ydw i. Mae llygaid --- ’da fi. Mae gwallt --- ’da fi. Dw i’n --- oed. Dw i’n byw yn ---. Enw fy ffrindiau ydy ---. I’m ---. I’ve got --- eyes. I’ve got --- hair. I am --- years old. I live in ---. My friends names are ---.

 2. Bore da / Shwmai (1) du brownmelyn cochglasgwyrdd saith wyth naw deg hir byr crys blows sgert trowsus ffrog siwmper crys-T siaced esgidiau cot sgarff het menig siorts teisen brechdanau biscedi creision losin hufen îasglodion siocled sudd oren pop llaeth Pepsi Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul

 3. --- ydw i. Mae llygaid --- ’da fi. Mae gwallt --- --- ’da fi. Dw i’n hoffi gwisgo --- a ---. Enw fy ffrindiau ydy ---. Dw i’n --- oed. Dw i’n byw yn --- yng Ngh----. Dw i’n hoffi tîm pêl droed --. Dw i ddim yn hoffi ---. Fy hoff fwyd ydy --- a ---. Fy hoff dydd ydy --- achos rwy’n gwylio ---. Fy hoff mis ydy --- achos ---. Fy hoff tymor ydy -- achos -- I’m ---. I’ve got --- eyes. I’ve got --- --- hair. I like wearing --- and ---. My friends names are ---. I am --- years old. I live in --- in W----. I like --- football team. I don’t like ---. My favourite food is --- and ---. My favourite day is --- because --- I watch. My favourite month is --- because -- My favourite season is -- because -- Bore da / Shwmai (2)

 4. Bore da / Shwmai (2) du brownmelyn cochglasgwyrdd llwyd saith wyth naw ddeg un ar ddeg crys jins sgert trowsus siwmper het cot crys-T esgidiau sgarff blows cap ffrog gwisg ysgol siaced menig siorts gwisg ffansi hir byr cyrliog anniben syth bara brechdanau teisen cawl caws cig creision ffa pob hufen îalosin mefus sglodion siocled sudd oren Pepsi te coffi dŵr wy Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr Gwanwyn Haf Hydref Gaeaf

 5. Mae hi’n bwrw glaw / braf heddiw --- ydw i. Rwy’n --- oed. Dw i’n byw yn --- ger --- rhwng --. Mae --- brawd ‘da fi. Mae e’n --- oed. Mae --- chwaer ‘da fi. Mae hi’n --- oed. Rwy’n hoffi ---. (chwaraeon / bwyd / cerddoriaeth / pynciau ysgol etc) Dw i ddim yn hoffi ---. Rwy’n gallu ---. Dw i ddim yn gallu ---. Rwy eisiau ---. Mae’n gas ‘da fi ---. Mae’n well ‘da fi ---. Rwy’n hoffi / mwynhau / rwy’n dwlu ar. It’s raining today. (or fine etc) I’m ---. I’m --- years old I live in ---- by --- between ---. I’ve got --- brother. He is --- years old. I’ve got a sister. She’s --- years old. I like --- sports or games / food / music / school subjects etc I don’t like --- I can --- I can’t --- I want to --- I hate --- I prefer --- I like / enjoy / I’m mad about Bore da / Shwmai (3)

 6. Chwilair - Bwyd (1) Wordsearch - Food brechdanau bisgedi pop teisen llaeth coffi siocled creision sudd oren te

 7. Chwilair - Bwyd (1) Wordsearch - Food brechdanau bisgedi pop teisen llaeth coffi siocled creision sudd oren te

 8. Chwilair - Bwyd (2) Wordsearch - Food brechdanau bisgedi sudd oren creision te pop coffi teisen siocled wy pitsa cyri salad tatws moron sglodion cig pasta llaeth

 9. Chwilair – Rhannau’r corff(1)Wordsearch – Body parts clustiau trwyn llaw ceg llygaid breichiau coesau traed cefn pen ôl

 10. Chwilair – Rhannau’r corff (1)Wordsearch – Body parts clustiau trwyn llaw ceg llygaid breichiau coesau traed cefn pen ôl

 11. Helo, sut wyt ti? Iawn, diolch Beth ydy dy enw di? Lisa ydw i (Lisa ydy fy enw i.) Faint ydy dy oed di? Naw. (Rwy’n naw oed.) Wyt ti’n hoffi …? Dw i’n hoffi … Beth wyt ti’n hoffi? (fwyta / wisgo) Dw i’n hoffi (creision, sanau gwyn) Hello, how are you? Fine thanks What is your name? I’m Lisa (Lisa is my name.) How old are you? Nine. (I’m nine years old) Do you like …? I like to … What do you like to? (eat / wear) I like (crisps / white socks) Sgwrs fach