az rzelem klasszikus elm letei rzelmi defin ci k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az érzelem klasszikus elméletei Érzelmi definíciók PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az érzelem klasszikus elméletei Érzelmi definíciók

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Az érzelem klasszikus elméletei Érzelmi definíciók - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Az érzelem klasszikus elméletei Érzelmi definíciók. Általános pszichológia III. Tisljár Roland tisljar@gmail.com. Érzelem meghatározások (Oatley, Jenkins, 1996).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az érzelem klasszikus elméletei Érzelmi definíciók' - leanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az rzelem klasszikus elm letei rzelmi defin ci k

Az érzelem klasszikus elméleteiÉrzelmi definíciók

Általános pszichológia III.

Tisljár Roland

tisljar@gmail.com

rzelem meghat roz sok oatley jenkins 1996
Érzelem meghatározások(Oatley, Jenkins, 1996)
 • Az érzelmet általában az okozza, hogy a személy egy fontos dologgal (céllal) kapcsolatban tudatosan vagy tudattalanul relevánsnak értékel egy eseményt;
  • az érzelmet pozitívnak érzi, ha az esemény segíti;
  • és negatívnak, ha gátolja az ügy előrehaladását
 • Az érzelmet általában jellegzetes típusú mentális állapotként éljük át, amelyet néha testi változások, kifejezések és cselekvések kísérnek
az rzelmek klasszikus elm letei
Az érzelmek klasszikus elméletei
 • Arisztotelész - Az érzelmek kapcsolatban állnak a cselekvéssel, és a vélekedéseinkből származnak
 • Descartes - Valamennyi érzelem hat alapérzelemből áll össze
 • Darwin – az érzelmi kifejezések tanulmányozásának fontossága
 • James – az érzelmek a környezet ingereire adott testi változások észlelésének következményei
 • Freud – az érzelmek gyakran a tudat hatókörén kívül fejtik ki hatásukat
arisztotel sz
Arisztotelész
 • Az érzelmek kognitív alapúak
 • Az érzelmeket részekre lehet osztani
 • A kellemes-kellemetlen dimenzióban lehet őket meghatározni
 • Az érzelmekkel cselekvésvágy jár együtt
 • Az érzelmek befolyásolják ítéleteinket
  • A kiértékelés jelntősége
slide5
Poétika, Retorika
 • katharszisz
 • Az érzelmek kognitív kiértékelése,

valamint tisztább megértése

descartes
Descartes
 • Az érzelmek neurofiziológiai alapú tárgyalása
 • Hat alapérzelem:
  • csodálkozás, szeretet, gyűlölet, vágy, öröm, bánat
 • Az alapérzelmek kombinációi adják a további érzelmeket
 • A gondolkodó részben jelennek meg, de kapcsolatban állnak a testünkkel is
 • Az érzelmek megtörténnek velünk, de intenzitásukat és irányukat tudjuk befolyásolni
 • Alapvetően funkcionálisak, de néha lehetnek diszfunkcionálisak is
charles darwin
Charles Darwin
 • Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése (1872/1963)
 • Az érzelemkifejezések, mint az emberi faj evolúciójának lehetséges bizonyítékai
 • Az emberi viselkedés és más állatok viselkedésének folytonossága
 • Az elme fizikai alapjai
darwin vizsg latai
Darwin vizsgálatai
 • Érzelemkifejezések
  • Állatok
  • Emberek (felnőttek és gyerekek)
 • Normális és rendellenes
 • Kultúrközi vizsgálatok
  • Kérdőívezés
 • Festmények tanulmányozása, fényképezés
 • Az emberi arcokat nem a fiziognómia, hanem az érzelemkifejezések szempontjából mutatta meg
a darwin 1872 ltal t rgyalt rzelemkifejez sek a felhaszn lt mozg sszervek s a kifejezett rzelem
A Darwin (1872) által tárgyalt érzelemkifejezések, a felhasznált mozgásszervek és a kifejezett érzelem
darwin meg llap t sai
Darwin megállapításai
 • Az érzelemkifejezések olyan cselekvésmintázatok, amelyek a legcsekélyebb előnnyel sem járnak
  • Olyan szokásokból származnak, amelyek evolúciós múltunk során hasznosak voltak
  • Reflexszerű mechanizmusokon alapulnak
 • Evolúciós „kövületek”, hasonlóképp, mint testünk csökevényes szervei
 • Érzelmeink primitív minőséggel rendelkeznek
william james
William James
 • James-Lange elmélet
 • A közönséges érzelmek megmozgatnak
  • Pl.: remegés, izzadás
 • A testi tünetek hozzájárulnak az érzelmek észlelt intenzitásához
 • Az érzelmek a környezet ingereire adott testi változások észlelésének a következményei
cannon kritik ja a james lange elm lettel szemben 1927
Cannon kritikája a James-Lange elmélettel szemben (1927)
 • A zsigerek elkülönítése az idegrendszertől nem befolyásolja az érzelmi viselkedést
 • Azonos zsigeri változások különböző érzelmi állapothoz vezetnek
 • A zsigerek viszonylag érzéketlen struktúrák
 • A zsigeri változások túl lassúak
 • Az érzelmekre jellemző viszcerális változások mesterséges előidézése nem vált ki érzelmeket
 • Az érzelmi kifejezés szubkortikális központok működésének az eredménye
sigmund freud
Sigmund Freud
 • Az érzelmek gyakran érthetetlenek, nem funkcionálisak
 • Az elhárító mechanizmusok következtében sokszor nem lehetséges a tudatos hozzáférés
 • Az érzelmek ezért gyakran tünetek, vagy egyéb átalakított formában jelennek meg
  • Zavaró érzelmek
 • A stresszkeltő érzelmi helyzetekkel való adaptív megküzdés alapvető a pszichés egészség szempontjából
az rzelmek ki rt kel s alap megk zel t sei
Az érzelmek kiértékelés alapú megközelítései
 • Az érzelmek az események kiértékelésén alapulnak, az értékelésnek nem kell tudatosnak lennie (Arnold)
 • 1. Összetevő elmélet
  • A helyzeteket olyan epizódokként észleljük, amelyeket néhány összetevő alapján értékelünk.
   • Pl.: A boldogság olyan érzelem, amelyet kellemesség, alacsony erőfeszítés bizonyosság és magas fokú figyelem jellemez (Elsworth és Smith, 1988)
 • 2. Célrelevancia-elméletek
  • A cél szempontjából végzett kiértékelés a lényeges
   • Pl.: Oatley, Johnson-Laird, 1987; Lazarus, 1991
sszetev elm letek
Összetevő elméletek
 • Értékelő vonásokból állnak össze az érzelmek
  • Elsworth, Smith, 1988 vonásai:
 • kellemesség
 • várható erőfeszítés
 • figyelmi tevékenység
 • bizonyosság
 • emberi hatóerő
 • a helyzet irányítása
 • észlelt akadály
 • fontosság
 • bejósolhatóság
c lrelevancia elm letek
Célrelevancia elméletek
 • Az okokraösszpontosítanak (pl: Lazarus, 1991)
 • Cél-relevancia
  • Az érzelem csak akkor jelenik meg, ha az esemény valamely célunk vagy ügyünk szempontjából releváns
 • Célkongruencia vagy inkongruencia
  • A cél irányába való mozgás pozitív érzelmeket vált ki, a céltól való eltávolodás negatívakat
 • Az énbevonódás típusa az eseményben; annak értéke a személy számára;
  • Pl.: ha az esemény az önbecsülést érinti, akkor a büszkeség és a harag érzelmei aktiválódhatnak
frijda cselekv sk szs g elm lete
Frijda cselekvéskészség elmélete
 • Frijda (Frijda 1986; Mesquita és Frijda, 1992)széles körben elfogadott elképzelése szerint az érzelem a következő lépésekből áll:
 • kiértékelés →
 • kontextusértékelés →
 • cselekvési készség →
 • pszichológiai változás →
 • kifejezés →
 • cselekvés
a cselekv sk szs gre vonatkoz nbesz mol k j l bej solj k az rzelmi c mk ket frida
A cselekvéskészségre vonatkozó önbeszámolók jól bejósolják az érzelmi címkéket (Frida)
az rzelmek defin ci i 1 kleininga kleininga 1988
Az érzelmek definíciói 1.(Kleininga, Kleininga, 1988)
 • 1. Affektív definíciók
  • Szubjektív vonatkozások - izgatottság/lehangoltság, kellemesség/kellemetlenség
 • 2. Kognitív definíciók
  • Értékelési/címkézési folyamatok
 • 3. Külső emocionális ingerek
  • Inger → fiziológiai folyamatok → reakció
 • 4.Fiziológiai definíciók
  • Idegrendszeri meghatározások
 • 5.Emocionális/expresszív viselkedés
  • Megfigyelhető változások (arckifejezés, pirulás, hangképzés)
az rzelmek defin ci i 2 kleininga kleininga 1988
Az érzelmek definíciói 2.(Kleininga, Kleininga, 1988)
 • 6. Dezorganizáló meghatározások
  • Az érzelmek viselkedést zavaró hatását emelik ki
 • 7. Sokszempontos definíciók
  • Szubjektív élmény, fiziológiai komponens, kifejező viselkedés
 • 8. Korlátozó definíciók
  • Elhatárolódás más pszichológiai folyamatoktól (motiváció, kogníció)
 • 9. Motivációs definíciók
  • Az emóciók energizálják a motivációs rendszert