50 na rynku pracy
Download
Skip this Video
Download Presentation
50+ na rynku pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

50+ na rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE. 50+ na rynku pracy. Micha ł Myck. Zarys prezentacji. 50-64: s tan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE stan zdrowia i kategorie zatrudnienia c o robią zdrowe osoby 50-64 ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '50+ na rynku pracy' - leann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zarys prezentacji
Zarys prezentacji
 • 50-64: stan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE
  • stan zdrowia i kategorie zatrudnienia
  • co robią zdrowe osoby 50-64?
 • Stabilność zatrudnienia i “dynamika” rynku pracy po 1990 roku w Polsce i Czechach.
 • Charakterystyka miejsc pracy i jakości pracy
  • deklaracje chęci odejścia na emeryturę
 • Wnioski
stan zdrowia 50 64 i status na rynku pracy
Stan zdrowia, 50-64 i status na rynku pracy:

Odsetek osób w wieku 50-64 deklarujących 3 lub więcej dolegliwości

zdrowie i praca 50 64
Zdrowie i praca, 50-64:

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny

zdrowie i praca 50 641
Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny

zdrowie i praca 50 642
Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny

zdrowie i praca 50 64 m czy ni
Zdrowie i praca, 50-64, mężczyźni:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny

zdrowie i praca 50 64 kobiety
Zdrowie i praca, 50-64, kobiety:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny

cechy i ocena miejsca pracy
Cechy i ocena miejsca pracy
 • Stabilność zatrudnienia i doświadczenia okresu transformacji
 • Różnice w rodzaju zatrudnienia i wykonywanej pracy
 • Ocena jakości zatrudnienia
 • Deklaracje chęci przejścia na emeryturę
cechy miejsca pracy
Cechy miejsca pracy:

Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?

ocena jako ci pracy
Ocena jakości pracy
 • Stosunek respondentów do dziesięciu stwierdzeń dot. jakości pracy:
  • Biorąc wszystko pod uwagę, jestem zadowolony/a ze swojej pracy (Overall)
  • Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (Not PD)
  • Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą (Not under TP)
  • Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę (Freedom at work)
  • Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności (Develop skills)
  • Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach (Support)
  • Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję (Recognition)
  • Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, wysokość moich zarobków jest odpowiednia (Adequate salary)
  • Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego] są niewielkie (Good AP)
  • Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka (High JS)
ch odej cia na emerytur1
Chęć odejścia na emeryturę

Odsetek pracujących osób w wieku 50-64 wyrażających chęć odejścia na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”

>60% - Hiszpania, Polska

50-60% - Austria, Francja, Grecja, Włochy

35-49% - Czechy, Holandia, Niemcy

<35% - Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria

ch odej cia na emerytur2
Chęć odejścia na emeryturę
 • Ogólnie: edukacja i dobry stan zdrowia orazpozytywna ocena jakości pracy bardzo silnie (negatywnie) skorelowanez chęcią odejścia na emeryturę.
 • Dla Polski: negatywnie skorelowana z:
  • edukacją
  • dobrym stanem zdrowia
  • wiekiem
  • jakością pracy:
   • “odpowiednie” wsparcie w trudnych sytuacjach
   • możliwości rozwoju zawodowego
   • “odpowiednią” wysokościązarobków
wnioski
Wnioski
 • Niski poziom aktywności zawodowej 50-64 w Polsce w porównaniu z Czechami i pozostałymi krajami EU;
 • Zły stan zdrowia emerytów w wieku 50-64;
 • Bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób zdrowych 50-64 (51% mężczyźni, 22% kobiety)
 • Wśród osób pracujących w Polsce relatywnie niski odsetek osób zatrudnionych na czas nieokreślony (71%) i niska ocena jakości pracy.
 • Jakość pracy silnie skorelowana z chęcią odejścia na emeryturę.
 • Ponad 60% pracujących w Polsce chce odejść na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”.
ad