Euripides Medea 1 e epeisodion - PowerPoint PPT Presentation

leane
euripides medea 1 e epeisodion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euripides Medea 1 e epeisodion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euripides Medea 1 e epeisodion

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Euripides Medea 1 e epeisodion
121 Views
Download Presentation

Euripides Medea 1 e epeisodion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EuripidesMedea1eepeisodion

 2. Twee onderdelen: Eerst inhoud doornemen per tekst. Daarna het Grieks met behulp van vragen. inhoud

 3. Medea houdt een betoog tegen het koor waarin ze de koorleden vraagt haar niet als arrogant en onverschillige burger te beschouwen. Want Medea zegt zelf ook een ontzettende hekel te hebben aan mensen die een oordeel over iemand vellen zonder die persoon te kennen. Vooroordelen (215-224)

 4. Medea is door het feit dat Jason haar heeft verraden, te gronde gericht. Ze verlangt te sterven. Jason heeft zich als slechtste van alle mannen gedragen, doordat hij zijn woord gebroken heeft. Vrouwen zijn van alle schepsels het meest ongelukkig, want ze moeten een man kopen, zonder van te voren te weten of het een goede of slechte man is. Vrouwen kunnen niet bij hun man weggaan, noch kunnen ze hem afwijzen. Vrouwen in het nadeel (225-240_

 5. Vrouwen zijn opgesloten in hun huis, ook als het met het huwelijk slecht gaat. Terwijl mannen het huis kunnen verlaten en met vrienden tijd doorbrengen. Veel liever zou Medea drie keer ten strijde trekken dan één keer een kind baren. De man in het voordeel (241-251)

 6. Medea is eenzaam, heeft geen huis en is door haar man slecht behandeld, ook heeft ze geen plek waar ze heen kan vluchten. Medea vraagt het koor om, als ze een manier heeft gevonden om Jason te kwetsen, daarover te zwijgen. Het koor stemt daarmee in, en kondigt Kreon aan die het toneel op komt. Hoewel mannen fysiek veel sterker zijn dan vrouwen, is geen mens gevaarlijker dan een vrouw op zoek naar wraak Een belofte (252-270)

 7. Kreon: Medea moet het land verlaten, hij is bang voor Medea, ze heeft dreigementen geuit, heeft de naam die uit te kunnen voeren, en een motief.Medea: Ze wordt al haar hele leven achtervolgt door die naam, heeft geen probleem met Kreon, maar is boos op Jason. Een hardvochtig bevel(271-315)

 8. Kreon is niet overtuigd, hij draagt Medea op zo snel mogelijk het land te verlaten. Stichomythie volgt: korte zinnen opeenvolgend van verschillende acteurs. Kreon is overgehaald Medea nog een dag te gunnen, want hij denkt dat ze in die tijd toch niet haar kwade plannen uit kan voeren. Koor heeft medelijden met Medea. Compromis(316-363)

 9. Medea legt uit dat ze Kreon gemanipuleerd heeft zodat ze tijd kreeg haar plan uit te voeren, ze zal de koning, Creüsa/glauke en Jason doden. Als ze een manier vindt om te vluchten zal ze hen met vergif ombrengen, als ze geen manier vindt om te vluchten zal ze vuur of een zwaard gebruiken. Het plan(364-385)

 10. Ze zal nog wachten op een vluchtplek tot het moment dat ze verbannen wordt, als ze die dan nog niet heeft gevonden zal ze een zwaard grijpen en hen vermoorden, ongeacht of ze daar zelf ook het loodje bij legt. En dan?(386-394)

 11. Niemand zal Medea ongestraft kunnen beledigen. Ze zal het huwelijk voor Iason en Glauke ongelukkig maken, en daar al haar kennis voor aanwenden. Ze mag zich niet laten beledigen en gezichtsverlies lijden. Ze moet wraak nemen. Aansporing(395-409)

 12. Oude normen en waarden draaien om, en worden verbroken. Het koor toont medelijden met Medea, vanwege de situatie waarin zij zich bevindt. Eerste stasimon(410-445)

 13. Regel 215: welk verwijt wil Medea voorkomen? Regel 227-240: waarom zijn vrouwen volgens Medea het slechtst af? Regel 282: Kreon is bang voor Medea, hij geeft hier drie redenen voor, geef die, en ook hoe Medea daar op reageert. Regel 355: geeft precies de denkfout van Kreon weer, welke fout is dat? Regel 357: wat is het verschil tussen de reactie van het koor en de reactie van Medea op het besluit van Kreon? Regel 289: welk stijlfiguur staat er in deze zin? En wat is de functie? Vragen