bizantija vizantija x xv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIZANTIJA / VIZANTIJA (X-XV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIZANTIJA / VIZANTIJA (X-XV)

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

BIZANTIJA / VIZANTIJA (X-XV) - PowerPoint PPT Presentation

leane
352 Views
Download Presentation

BIZANTIJA / VIZANTIJA (X-XV)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIZANTIJA / VIZANTIJA (X-XV)

 2. pitanja • Koja država je nosila ime Bizant? • Kada je Bizant bio na vrhuncu moći? • Šta je to ikonoborstvo? • Koji su neprijatelji Bizanta tokom (VII-X vijek)? • Kako se naziva feudalni sistem u Bizantu?

 3. Vrhunac moći Bizantije Vasilije II (976-1025.) • Carstvo Vasilija II Bugaroubice • (uništio Samuilovo carstvo) • Carstvo prostiralo se od jermenskih planina do Jadrana i od Eufrata do Dunava • prvi put poslije naseljavanja Slovena Bizantija je zavladala cijelim Balkanom • Pokrštavanje Rusa iz Carigrada (988,)

 4. Dinastija Komnin(1081.-1185.) • Komnini su bili predstavnici vojnog plemstva • Vojna služba bila je jedini unosan zanat,sve se žrtvovalo vojsci. • Stanovništvo se nalazilo u teškoj bijedi. • posljednje teritorije u južnoj Italiji osvojili Normani • normani uspijevaju zauzeti drugi najvažniji grad Solun(1185.)

 5. Prevlast na moru preuzele italijanske gradske republike • Za nezavisnost se izborili I krunu iz Rima dobili Hrvatska (1076.)I Zeta(1077.) • Ugarska postaje glavni suparnik Bizantije na Balkanu nakon osvajanja Hrvatske(1102.) • Turci Sedžluci nakon bitke kod Mancikerta (1071.) osvojili teritorije po Maloj Aziji. • -1090./1091 Carigrad opsjedali Pečenzi i Sedžluci

 6. Manojlo Komnin(1143.-1180.) • Najmoćniji car iz dinastije Komnin • Obnavlja moć na Balkanu • U ratu (1154.-1164.) porazio Ugarsku • Na Balkanu postavlja svoje vazaleStefan Nemanja i ban Kulin

 7. Pronija • imanje dodjeljivano vojnicima na doživotno uživanje uz obavezu vršenja vojne službe • Pronijar je bio bizantiski vitez, kojeg su u pohodima pratili zavisni seljaci sa imanja • ubrzana feudalizacija bizantiskog društva

 8. Krstaški pohodi • Težnja papstva za proširenje uticaja na hrišćanski Istok • Želja zapadnih hrišćana da se oslobodi Sveta zemlja od nevjernika • Nepovjerenje Bizantijaca prema krstašima prisutno je bilo od samog početka pohoda • Osnivanje latinskih krstaških državica na tlu Bizantije • Borba Bizantije i krstaša oko teritorija. • Pad Carigrada 1204,

 9. Krstaške državica na tlu Bizanta

 10. Paleolozi(1259. – 1453.) • oslobađanje Carigrada od Latina (1261.) Mihajlo VIII Paleolog – obnova Carstva • privremeno crkveno potčinjenje Rimu na saborima u Lionu (1274.) i Firenci (1439.) • Širenje kulturnog uticaja Bizantije u Srbiji sa srpskim osvajanjima bizantiskih teritorija • Građanski ratovi oko prijestola 20-ih i 40-ih godina XIV stoljeća

 11. Pad Bizanta • Sredinom XIV stoljeća potisnuta na kopnu od Turaka i Srba, a na moru od Đenovljana i Mlečana • pad Carigrada pod Turke (1453.) Mehmed II • Konstantin XI (1449,-1453.) posljedni car Bizantije

 12. AJA SOFIJA