Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba - PowerPoint PPT Presentation

bevezet s a m r stechnik ba s jelfeldolgoz sba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba

play fullscreen
1 / 51
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
159 Views
Download Presentation
leane
Download Presentation

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba Tihanyi Attila 2007. április 17.

 2. ALAPOK • Töltés • 1 elektron töltése 1,602·10-19 C • 1 C (coulomb) = 6,24·1018 elemi elektromos töltés. • Áram I=Q/t • Feszültség • Munka W=QU=I t U • Teljesítmény P=W/t=U I

 3. Ideális feszültséggenerátor • Minden körülmény esetén pontosan U feszültséget produkál • Zero belső ellenállás • Végetlen nagy teljesítmény leadására kéres

 4. Ideális áramgenerátor • Minden körülmény esetén pontosan I áramot produkál • Végtelen belső ellenállás • Végetlen nagy teljesítmény leadására kéres

 5. Valóságos feszültséggenerátor • Ug <> Uki • Rg > 0 • Imax = Ug/Rg

 6. Thevenin tétel A Thevenin tétel szerint bármely aktív kétpólus helyettesíthető egy valóságos feszültséggenerátorral. Az ilyen helyettesítő áramkört Thevenin helyettesítő képnek nevezzük. A Thevenin helyettesítő kép elemeit úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk a helyettesítendő kétpólus üres járási feszültségét és eredő belső ellenállását, e két adat adja a helyettesítő kép feszültséggenerátorának forrásfeszültségét és belső ellenállását

 7. Valóságos áramgenerátor • Iki <> I • Rg < végtelen • Umax=I Rg

 8. Norton tétel A Norton tétel szerint bármely aktív kétpólus helyettesíthető egy valóságos áramgenerátorral. Az ilyen helyettesítő áramkört Norton helyettesítő képnek nevezzük. A Norton helyettesítő kép elemeit úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk a helyettesítendő kétpólus rövidzárási áramát és eredő belső ellenállását, e két adat adja a helyettesítő kép áramgenerátorának forrásáramát és belső ellenállását.

 9. Ellenállások

 10. Ellenállások kapcsolásai • Ellenállások soros kapcsolása • Ellenállások párhuzamos kapcsolása

 11. Kapacitás

 12. Kapacitások kapcsolásai • Kapacitások soros kapcsolása • Kapacitások párhuzamos kapcsolása • Egyenáramon szakadás

 13. Induktivitás

 14. Induktivitások kapcsolásai • Induktivitások soros kapcsolása • Induktivitások párhuzamos kapcsolása • Egyenáramon rövidzár

 15. RLC eredő Mintapéldák

 16. Munkapont 1Kohm 400V 260V

 17. PN átmenetek modellezése I • Dióda • LED U 1,7-2,5V 0,65V

 18. PN átmenetek modellezése • Zener Uz U I

 19. Dióda munkapont I [mA] Valódi karakterisztika Maximális áram Munkapont Munkaegyenes Im[mA] U [V] Um[V] Maximális feszültség

 20. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Ud=0,65V • Ellenálláson eső feszültség Um-Ud azaz 350mV • Körben folyó áram 350mV/1Kohm=350uA 1Kohm Um=1V Ud

 21. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Ud=0,65V • Ellenállásokon eső feszültség 350mV azaz 175mV mindkét ellenálláson • Körben folyó áram 175mV/500ohm=350uA 500ohm Um=1V Ud 500ohm

 22. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Ud=0,65V • Ellenálláson eső feszültség = 350mV • Körben folyó áram = 350uA • IR2= Ud/R2 = 650uA 1Kohm Um=1V Ud 1Kohm

 23. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Ud=2,00V • Ellenálláson eső feszültség Um-Ud azaz -1V • A körben folyó áram == 0! 1Kohm Um=1V Ud

 24. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Uz=2,7V • Ellenálláson eső feszültség Um-Ud azaz 1,3V • Körben folyó áram 1,3V/1Kohm=1,3mA 1Kohm Um=4V Uz

 25. Hurok törvény • U=U1+U2

 26. Csomóponti törvény • I=I1+I2+I3

 27. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Uz=2,7V • Ellenálláson eső feszültség 1,3V • Körben folyó áram I=1,3V/1Kohm=13mA • IR2=2,7V/10Kohm=270uA • IZ=I - IR2 = 12,73mA 100ohm Um=4V Uz 10Kohm

 28. Munkapont számítás • Feltételezzük, hogy Uz=2,7V • Ellenálláson eső feszültség 1,3V • Körben folyó áram I=1,3V/200ohm=6,5mA • IR2=2,7V/10Kohm=270uA • IZ=I - IR2 = 6,23mA 200ohm Um=4V Uz 10Kohm

 29. Egyszerű munkapont Mintapéldák

 30. Négypólusok I2 I1 NP U1 U2 Passzív és aktív négypólusok

 31. Négypólusok I2 I1 NP U2 U1 Passzív és aktív négypólusok Bemeneti impedancia Xb=U1/I1 Kiemeneti impedancia Xk=U2/I2 Meredekség m=U2/U1 Áramerősítési tényező β=I2/I1

 32. Négypólusok jellemzés • U1=Z11*I1 + Z12*I2 • U2=Z21*I1 + Z22*I2 • I1=Y11*U1 - Y12*U2 • I2=-Y21*U1 + Y22*U2 • U1 = H11*I1 + H12*U2 • I2 = -H21*I1 + H22*U2

 33. Áram vezérelt áramgenerátor

 34. Bipoláris tranzisztor I2 I1 • Bemenet PN átmenet • Kimenet áramgenerátor U1 U2

 35. Földelt emitteres paraméterek Áramot nem mérünk! Négypólus

 36. Mérőkapcsolás • Ib=(Ubb-Ub)/22Kohm • Ic=(Ucc-Uc)/150ohm • Ábrázolandó • Ic(Uce) Ib=konstans esetén

 37. Bipoláris tranzisztor mérés Ic Munkaegyenes Munkapont Ib3 Ib Ic3 Munkapont Ib2 Ic2 Munkapont Ib1 Ic1 Um3 Um2 Um1 Uce

 38. Bipoláris tranzisztor mérés Munkaegyenes Ic Munkapont Ib3 Ic3 Munkapont Ib2 Ib Ic2 Munkapont Ib1 Ic1 Um3 Um2 Um1 Uce

 39. Feszültségvezérelt áramgenerátor

 40. MOS tranzisztor I2 I1 • Bemenet szakadás • Kimenet áramgenerátor U1 U2

 41. Mérőkapcsolás • Áramot nem mérünk! • Ugg = Ug !!! • Id =(UDD-Ud)150ohm • Ábrázolandó • Id(Uds) Ugs konstans esetén

 42. Mos tranzisztor • Telítéses üzemmód • Trióda üzemmód

 43. MOS tranzisztor mérés Id Munkaegyenes Munkapont Ib3 Ug Id3 Munkapont Ib2 Id2 Munkapont Ib1 Id1 Um3 Um2 Um1 Uds

 44. MOS tranzisztor mérés Munkaegyenes Id Munkapont Ib3 Id3 Munkapont Ib2 Ug Id2 Munkapont Ib1 Id1 Um3 Um2 Um1 Uds

 45. Optocsatoló I2 I1 • Bemenet LED PN átmenet • Kimenet áramgenerátor U1 U2

 46. Optocsatoló • Áramot nem mérünk

 47. Mérőkapcsolás • Id = (Uopt1-Uin)/680ohm • Ic = (Uopt2-Uout)/2,4Kohm • Ábrázolandó • Ic(Uout) Id=konstans esetén

 48. Optocsatoló mérés Ic Munkaegyenes Munkapont Ib3 Id Ic3 Munkapont Ib2 Ic2 Munkapont Ib1 Ic1 Um3 Um2 Um1 Uce

 49. Optócsatoló mérés Munkaegyenes Ic Munkapont Ib3 Ic3 Munkapont Ib2 Id Ic2 Munkapont Ib1 Ic1 Um3 Um2 Um1 Uce