„NATURA PRIETENA MEA” - PowerPoint PPT Presentation

leander-thady
natura prietena mea n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„NATURA PRIETENA MEA” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„NATURA PRIETENA MEA”

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
„NATURA PRIETENA MEA”
1059 Views
Download Presentation

„NATURA PRIETENA MEA”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „NATURA PRIETENA MEA” SĂ PROTEJĂM NATURA

  2. Ce trebuie să ştim? • noţiunile de mediu, deşeuri, poluare; • protejareamediuluiînconjurător; • prevenireasauatenuareadistrugerii mediului; • exprimareaopiniilor; • mesaje cu conţinut ecologist; • activişiconştienţila activităţilepropuse.

  3. PĂDURE AER APĂ PLANTE PĂMÂNT NATURĂ PEŞTI ANIMALE PĂSĂRI

  4. Să privim cu atenţie!

  5. NATURA POLUATĂ

  6. RECUNOAŞTEŢI ?

  7. Vă rog, nu mă distrugeţi!!! Protejaţi-mă!!!