Oferta systemu stypendialnego
Download
1 / 25

Naukowiec wg KE - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Koci ń ska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Pozna niu www.ppnt.poznan.pl/rpk. Naukowiec wg KE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naukowiec wg KE' - leal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Naukowiec wg ke

Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniuwww.ppnt.poznan.pl/rpk


Naukowiec wg ke

Naukowiec wg KE

Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia

wyższe i spełnia wymogi danego kraju do ubiegania się o stopień PhD.

Początkujący naukowiec (Early-stage researcher):

nie posiadatytułu doktora, ale ma do 4 lat doświadczenia (full-time equivalent) w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra,nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też z jakimiprzerwami i gdzie się ją realizowało.

Doświadczony naukowiec (Experienced researcher):

posiada stopień doktora

lub

posiada co najmniej 4 lata doświadczenia (full-time equivalent) w prowadzeniu

prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra


Zasada mobilno ci

Zasada mobilności

 • Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo -szkoleniowy. Wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat.

 • Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.


Og lne zasady

Ogólne zasady

 • Projekt realizuje instytucja/instytucje = Kontrakt z Komisją Europejską podpisała instytucja (na maks. 4 lata)

 • Instytucja jest zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów, a z wybranymi spośród nich do podpisania umowy

 • Pobyt szkoleniowy = stypendium może trwać od 3 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu, w ramach którego są przyjmowani stypendyści)

 • Kandydaci na stypendystów zgłaszają się do danej instytucji (realizującej projekt), a nie do Komisji Europejskiej


Dok d mo na wyjecha

Dokąd można wyjechać?

Do każdej instytucji z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny.

Rekrutację prowadzi tzw. host, czyli uczelnia, instytut badawczy itp.


Rodzaje stypendi w marie curie

Rodzaje stypendiów Marie Curie

 • Host driven actions:

  • - MC Research Training Networks (RTN)

  • - MC Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST)

  • MC Host Fellowships for Transfer of Knowledge (ToK)

  • MC Conferences and Training Courses (SCF)

 • Excellence promotion and recognition:

 • - MC Excellence Grants

 • - MC Excellence Awards

 • - MC Chairs


Early stage research training

EarlyStage Research Training

 • Szkolenie początkujących naukowców

 • Cel akcji:

 • wspieranie i rozwój działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych

 • program szkoleniowy obejmuje:

  • - prace naukowe, badania laboratoryjne

  • - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja

  • - Personal Career Development Plan

 • Uprawnieni stypendyści:

 • początkujący naukowiec

 • naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego

 • Projekty prowadzone przez:

 • single host -jedną instytucję / grupę instytucji z jednego kraju

 • multi-partner hosts- grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych

 • stypendium: od 3 do 36 miesięcy


Naukowiec wg ke

 • Marie Curie Early Stage Research Training

 • Szkolenie początkujących naukowców

 • Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 50 ogłoszeń o wolnych miejscach

 • http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/


Research training network

Research Training Network

Sieci badawczo – szkoleniowe

Cel akcji:

 • Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach

 • zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub

 • między-sektorowych projektów

 • opracowanie i realizacja programów szkoleniowych:

  • kursy i seminaria, także np.: na temat zarządzania nauką czy też

  • wykorzystywania wyników badań,

  • program opieki merytorycznej (programme for mentoring)

  • transfer wiedzy oraz rozwój kariery naukowców

  • - Personal Career Development Plan

 • Uprawnieni stypendyści:

 • początkujący naukowcy

 • doświadczeni naukowcy - tylko w przypadku konieczności transferu wiedzy

 • naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego

  stypendium: od 3 do 36 miesięcy


Naukowiec wg ke

 • Marie Curie Research Training Network

 • Sieci badawczo – szkoleniowe

 • Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 170ogłoszeń o wolnych miejscach

 • http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/


Marie curie excellence grants

Marie Curie Excellence Grants

Granty Marie Curie dla najlepszych

Cel akcji:

tworzenie i dalszy rozwój europejskich zespołów badawczych o wysokim potencjale naukowym, zwłaszcza zajmujących się najbardziej aktualną bądź interdyscyplinarną tematyką

wsparcie dla liderów zespołów – młodych i najzdolniejszych naukowców, tworzenie i dalszy rozwój europejskich zespołów badawczych.

Uprawnieni stypendyści:

osoby wybrane jako zespół mogą być każdej narodowości

można realizować projekt w kraju swojego pochodzenia

nie ma górnej granicy liczby członków zespołu ani ich doświadczenia naukowego

Projekty prowadzone przez:

lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego

lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze

okres trwania projektu: do 4 lat


Naukowiec wg ke

 • Marie Curie Excellence Grants

 • Granty Marie Curie dla najlepszych

 • Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 10ogłoszeń o wolnych miejscach

 • http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/


Marie curie conferences training courses

Marie Curie Conferences & Training Courses

 • Konferencje i kursy szkoleniowe

 • Cel akcji:

 • wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców

 • promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy

  Series of events (SCF) - Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

 • Co najmniej 4 w ciągu 4 lat

 • Różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły)

 • Mogą być różni organizatorzy i miejsca

 • Jednolity program szkoleniowy (spójność serii – tematyczna, metodyczna, organizacyjna)

  • Konferencje Marie Curie – aktualny temat, najnowsze osiągnięcia, czołowi naukowcy, kilka dni

  • Kursy szkoleniowe -1 do kilku tygodni, bardziej praktyczne


Marie curie conferences training courses1

Marie Curie Conferences & Training Courses

 • Konferencje i kursy szkoleniowe

 • Finansowani uczestnicy

 • Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń)

 • Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat)

 • Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów

 • Koszty uprawnionych uczestników

 • Rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień, współczynnik korekcyjny)

 • Rzeczywiste koszty podróży (limity)

 • Koszty wpisowego


Naukowiec wg ke

 • Series of events (SCF)

 • Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

 • Aktualnie w bazie znajdują się

  • 42 oferty SCF

 • http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/


Wiadczenia dla stypendysty

Świadczenia dla stypendysty

 • Wynagrodzenie

  • przeliczniki krajowe (correction coefficients)

  • opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne

  • wg. zasad danego kraju

 • Koszty podróży(travel allowance)

  • przyznawane raz na 12 miesięcy

  • kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją

 • Koszty relokacji(mobility allowance)

  • miesięczny dodatek 500 € (bez rodziny) lub 800 € (z rodziną)

  • podlega „correction coefficients”

  • może być opodatkowana

  • przyznawana stypendystom „wyjazdowym”

 • Koszty badań szkolenia, konferencje…

  • badania laboratoryjne – 500 € miesięcznie badania nie-laboratoryjne – 250 € miesięcznieJak wyjecha krok po kroku

Jak wyjechać? – krok po kroku

 • Odszukanie oferty w bazie http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

 • Kontakt z osobą z instytucji goszczącej

 • Poddanie się rekrutacji (dane formalne, CV i opis projektu, ocena)

 • Podpisanie umowy z hostem

 • Wyjazd

 • Kontakt z odpowiednim MoC (Mobility Information Centre)


Naukowiec wg ke

Gdzie znaleźć informacje?

Wyszukiwarka stypendiów

http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

Europejska strona o akcjach Marie Curie w 6.PR

http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions

Europejski portal mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/eracareers


Naukowiec wg ke

Gdzie znaleźć informacje?

Polska sieć Centrów Informacji dla Naukowców

http://www.eracareers-poland.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowyw Poznaniu

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie

http://mcfa.eu


Naukowiec wg ke

Dziękuję za uwagę

Ewa Kocińska

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

tel.: (61) 827 97 48, faks: (61) 827 97 41

e-mail: ek@ppnt.poznan.pl

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk