biblioteka zasob w informacyjnych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biblioteka zasobów informacyjnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Biblioteka zasobów informacyjnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Biblioteka zasobów informacyjnych. Kraków, 27 czerwca 2008 r. Czym jest Biblioteka Obserwatorium?. Biblioteka Obserwatorium jest narzędziem internetowym, za pomocą którego gromadzone są informacje o publikacjach na temat rynku pracy i edukacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biblioteka zasobów informacyjnych' - leal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biblioteka zasob w informacyjnych

Biblioteka zasobów informacyjnych

Kraków, 27 czerwca 2008 r.

czym jest biblioteka obserwatorium
Czym jest Biblioteka Obserwatorium?

Biblioteka Obserwatorium jest narzędziem internetowym, za pomocą którego gromadzone są informacje o publikacjach na temat rynku pracy i edukacji.

Większość opracowań opisanych w Bibliotece jest dostępna bezpośrednio w internecie.

po co mi biblioteka
Po co mi Biblioteka?

Biblioteka Obserwatorium może być pomocna:

 • jako źródło danych i informacji potrzebnych do przygotowania prezentacji i opracowań (analiz, syntez);
 • gdy potrzebna jest weryfikacja danych i informa-cji, które projektodawcy podają w uzasadnieniu wniosków o dofinansowanie (KOP).
co mo na znale w bibliotece obserwatorium
Co można znaleźć w Bibliotece Obserwatorium?
 • W Bibliotece gromadzone są informacje o rapor-tach z badań, analizach, podręcznikach, materia-łach pokonferencyjnych, artykułach itp., opubli-kowanych po 1 stycznia 2004 roku. Informacje obejmują m.in. autora, tytuł, wydawcę, datę wy-dania, krótki opis opracowania i odnośnik.
 • W Bibliotece umieszczane są przede wszystkim publikacje dotyczące Polski i województwa mało-polskiego.
zakres tematyczny zasob w
Zakres tematyczny zasobów

Biblioteka gromadzi opracowania dotyczące rynku pracy i edukacji. Zasoby porządkowane są według trzech ob-szarów:

 • podażpracy (edukacja, zatrudnienie, bezrobocie i wy-kluczenie społeczne);
 • popyt na pracę (przedsiębiorczość i gospodarka);
 • polityka rynku pracy (działania na rzecz rynku pracy, polityka rynku pracy w kontekście polityki regionalnej).
czego nie ma w bibliotece obserwatorium
Czego nie ma w Bibliotece Obserwatorium?
 • danych pierwotnych i ich zestawień → Bank Danych Regionalnych, serwis OKE i MPiPS;
 • informacji o opracowaniach wydanych wyłącznie drukiem → Euroteka.
wyszukiwanie proste o czym warto pami ta
Wyszukiwanie proste - o czym warto pamiętać?
 • wyszukiwarka przeszukuje pola „Tytuł”, „Autor" i „Wydawca”;
 • wyszukiwarka traktuje każde wpisane słowo oddzielnie.
jak skutecznie przeszukiwa bibliotek
Jak skutecznie przeszukiwać Bibliotekę?

Wyszukiwarka nie uwzględnia form fleksyjnych wpisanych słów.

Zatem:

 • w pole „Szukaj” należy wpisywać rdzeń poje-dynczego słowa kluczowego, według które-go poszukiwany jest zasób;
 • w szukaniu zaawansowanym warto zaznaczyć opcję „Szukaj również w opisach”.
wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia odnalezienie publikacji:

 • wydanych w określonym przedziale czasowym (Data opublikowania);
 • dostępnych bezpośrednio (do ściągnięcia z internetu) lub tylko w formie drukowanej (Dostępność);
 • dotyczących określonego obszaru geograficznego: województwo małopolskie, Polska, Europa itd. (Zakres geograficzny)
 • należących do żądanego rodzaju: raport z badań, analiza/ekspertyza, artykuł (Rodzaj zasobu informa-cyjnego);
 • dotyczących określonej tematyki (Zakres tematyczny).
wyszukiwanie wed ug zakresu tematycznego
Wyszukiwanie według zakresu tematycznego

Poszczególne pozycje w zakresie tematycznym wyjaśnione są w „Słowniczku interpretacyjnym”.

(Biblioteka → Szukaj publikacji → Nie znalazłeś interesującej Cię publikacji?)

wyszukiwanie wed ug zakresu tematycznego1
Wyszukiwanie według zakresu tematycznego

Warto pamiętać, że:

 • cudzoziemcy na rynku pracy – Formy zatrudnienia;
 • kobiety na rynku pracy – Integracja społeczna i równość szans;
 • niepełnosprawni – Integracja społeczna i równość szans;
 • mniejszości etniczne i narodowe – Integracja społeczna i równość szans;
 • sektor NGO – Infrastruktura instytucjonalna rynku pracy;
 • fundusze strukturalne (w tym PO KL) – Instrumenty finansowe polityki regionalnej.
slide12
SQL

Ze względu na specyfikę języka SQL, wyszukiwanie i przeglądanie zasobów Biblioteki może wymagać odświeżania strony. W przypadku otrzymania komunikatu „Strona wygasła", należy wcisnąć klawisz „OK”.

gdzie znale bibliotek
Gdzie znaleźć Bibliotekę?

www.obserwatorium.malopolska.pl

slide14
Dziękuję za uwagę

Agata Chrześcijanektel. wew. 861

e-mail: [email protected]

ad