helyzetk p az up koroszt lyr l 2011 november 12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helyzetkép az UP korosztályról 2011. november 12. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helyzetkép az UP korosztályról 2011. november 12.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
leah-mcclain

Helyzetkép az UP korosztályról 2011. november 12. - PowerPoint PPT Presentation

168 Views
Download Presentation
Helyzetkép az UP korosztályról 2011. november 12.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helyzetkép az UP korosztályról 2011. november 12. A „válogatottságot előkészítő programok Elemzés az UP válogatottak szerepléséről Versenyrendszerünk

 2. A magasabb szintű felkészülést segítő programok A versenynaptárban szereplő versenyek mennyisége, minősége és a versenyhelyszínek megoszlása miatt szükség van olyan plusz programokra, amelyek segítik a szakvezetőket abban, hogy: • Reálisabb és összetettebb képet kapjanak a korosztály tehetségeiről • A kiválasztott válogatott kerettag fiatalokat összehozva, magasabb szintű felkészülést biztosítsanak számukra a korosztályos nemzetközi megmérettetésekre.

 3. Jelenlegi felépítettség

 4. Képességfelmérő tábor A Sport XXI égisze alatt négy évig működő program a 13-15 éves – kiemelkedő eredményeik alapján kiválasztott – atlétákat hívta össze évenként 1 alkalommal /ősszel/ egy több napos összetartás erejéig.

 5. Képességfelmérő tábor

 6. Képességfelmérő táborfelmérési számok

 7. Képességfelmérő tábortapasztalatok Vannak tehetségeink, de: • Kicsi a „mennyiségi merítés” lehetősége • Laza a kapcsolat az iskolai testnevelőkkel • Kevés a „csak gyerekekkel” foglalkozó szakemberek száma • Nagyok a fizikai különbségek a fiatalok között • Nagyok az edzettségbeli különbségek • Hiányosak az alapképességek • Nagy technikai hiányosságok is tapasztalhatók • Sokan csak az akceleráció miatti kiemelkedő eredmények miatt kerültek be a programba • A két felmérés közötti időszak „házi feladatainak” elhanyagolása nagy mértékű volt • Az egy találkozó évenként kevés • Az edzői közösség nem egy irányú gondolkodása is jellemző volt • Nem minden esetben tudatosul a képzést irányító edzőkben tanítványaik gyenge alapképzettsége

 8. Héraklész Bajnok Program • Az NSI hathatós anyagi hozzájárulása biztosítja a programba bekerült versenyzők magasabb szintű felkészülését az aktuális világversenyekre • Szakágankénti válogatott kerettagok tartoznak a programba 16-19 éves korig • Éves szinten közel 60 program áll rendelkezésre a fiatalok felmérésére, felkészítésére • A programban szereplő atléták kiemelt figyelmet kapnak

 9. Héraklész Bajnok Program /15-19 éves korosztály/ 9 szakág: Rövidtáv-gát /Kámán Ferenc/ Közép-hosszútáv /Németh Gyula/ Gyaloglás /Dr. Urbán Ákos/ Távolba ugrások /Kasperkievicz Gábor/ Magasba ugrások /Ecseki Tibor/ Gerelyhajítás /Paragi Ferenc/ Súly-diszkosz /Varga Sándor/ Kalapácsvetés /Németh Zsolt/ 7 próba /Bakai József/ felmérések edzőtáborok Nemzetközi versenyek Jelenlegi felépítettség

 10. Héraklész Bajnok Programelőnyök

 11. Héraklész Bajnok Programpénzelosztási rendszer • A szakági vezetők és az UP kapitány - az Edzőbizottság jóváhagyásával - úgy döntöttek, hogy 2010-től a rendelkezésre álló pénzeszközöket több szempont alapján osztják le a szakágak felé. Ezek a szempontok az alábbiak: • 40% alaptámogatás, amit minden szakág egyformán kap meg. • 40% eredményességi támogatás, amit az elmúlt 8 év világversenyeken (ifi VB, junior VB, junior EB) elért szakági eredményessége (1-8. hely) határoz meg. • Százalékos megoszlásban ez a következő: • sprint, gát 11,88 % • távfutás 20,28 % • súly, diszkosz 12,37 % • gerely 1,03 % • kalapács 44,67 % • távol, hármasugrás 1,03 % • magas-rúdugrás 5,15 % • 7 próba 3,09 % • Gyaloglás 0,89 % • 20% UP kapitányi keret, aminek a felhasználásáról az UP kapitány dönthet. • A fenti arányok jól tükrözik az elért eredményességet, és a sikeres szakágak felkészüléséhez arányaiban jóval több pénz fog jutni az elkövetkező időszakban. A gyengébben teljesített szakágak lehetőségei szűkebbek lesznek, amit vagy keretszűkítéssel, vagy a programok átalakításával lehet kompenzálni. • (2011-ben kb. 14 millió Ft állt rendelkezésre a Héraklész Bajnok Program számára)

 12. Héraklész Bajnok Program felmerülő problémák • Van pénz, de mégsem elég! • Több klub nem mindenben partner • Több edző nem engedi a programba tanítványát?! • Felkészültségbeli különbségek • A kevesebb pénz miatt néhány szakág minimális programokra képes csak • Az utazások anyagi nehézségei Mindezek ellenére ez a program biztosítja szinte az egyetlen lehetőséget a szervezett felkészüléshez!

 13. Képességfelmérő táborátalakításának okai Nem mindenben váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert: • Az évenkénti egy összetartás kevésnek bizonyult • Az anyagi háttér minden évben szűkebb lett • A felmérési eredmények által tapasztalt hiányosságok pótlása csak keveseknek sikerült • A felmérési feladatok egy része szubjektív méréssel nem a valós képet mutatta • Túl nagy létszámmal dolgoztunk • A várt fejlődések az alapképességek terén elmaradtak • Sok volt az évenkénti lemorzsolódás • Nem tudtunk az edzőknek felkészülési irányelveket biztosítani VÁLTOZTATNI KELL!

 14. Jelenlegi Utánpótlás versenyprogram

 15. Felkészülést segítő nemzetközi versenyek Hagyományos nemzetek közötti viadalok, amelyek jelenleg 3 korosztályban zajlanak évenként: • U16 - os viadal • U18 -as viadal • U20 -as viadal

 16. Nemzetek közötti viadalokelőnyök • Összemérhetjük tudásunkat a szomszédos országok atlétáival • Ösztönzőleg hat a fiatalokra a válogatottságba kerülés • Valós képet kaphatunk a felkészülésről • Nemzetközi tapasztalatok szerzése • Összetartó ereje van • Közelebbről megismerhetjük legjobbjainkat! • Szintteljesítési lehetőség • Véleménycsere lehetőség • Versenyrendezési tapasztalatok megszerzése - átadása

 17. Nemzetek közötti viadalokeredményeink Az elmúlt 5 évben korosztályos válogatottjaink szép eredményeket értek el a nemzetek közötti viadalok alkalmával. Résztvevő országok: • Csehország U16-U20 • Szlovákia U18-U16 • Szlovénia U16-U20 • Horvátország U16-U20

 18. Nemzetek közötti viadalokSerdülő korosztály Az elmúlt 5 évben mind a fiúknál, mind a lányoknál a legerősebb válogatottal mi rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy: • A 13-15 évesek szakági képzésünk jobb a szomszédainknál? • Több szakágban rendelkezünk ügyes atlétákkal? • Jó a kiválasztásunk? • Vagy „csak” hamarabb kezdjük el a speciális szakági képzést, mint az ellenfeleink?

 19. Nemzetek közötti viadalokIfjúsági korosztály A 16-17 éves korosztályban a lányoknál tartjuk vezető helyünket a viadalokon, a fiúknál viszont a csehek megelőztek bennünket. • Ez visszatükröződik az IFI VB-n elért helyezéseinkben is! • Persze ez függ az adott időszak kiemelkedő tehetségeitől is • Ebben a korosztályban még nem probléma a továbbtanulás, kevesebb a „lemorzsolódás” • A Bajnok Program pozitív hatása is érvényesül

 20. Nemzetek közötti viadalokJunior korosztály A 18-19 éves korosztályban a lányoknál még mindig mi vagyunk a legeredményesebbek, a fiúknál a csehek ebben a korosztályban is megelőztek bennünket. • Ez a korosztály a „vízválasztó” • Már nem olyan könnyű ütőképes csapatot kiválasztani • Sokszor a kiemelkedő atlétáink nem indulnak ezen a viadalon • Elég nehéz beilleszteni a versenyprogramba a viadalokat • A cseh juniorok már a „nyakunkon” vannak a lányoknál is. • Az érettségire felkészülés és az egyetemválasztás nagy elvonó tényező!

 21. Világversenyek Az utánpótlás korosztály megmérettetése nemzetközi szinten igen korán elkezdődik. Az Ifi Olimpia bevezetésével (2010) már akár 15 éves kortól magas szintű eredmények szükségesek ahhoz, hogy valaki felvehesse a versenyt Európa, vagy a világ hasonló (?) korú atlétáival. Ez természetesen ahhoz vezethet, hogy a túl korai szakosodással hamarabb kell „csúcson” lenni, pedig az UP korosztály eredeti célja a felnőtt kori atlétikára való előképzése lenne! Ez a fiatalkori „eredménykényszer” ennek nem igazán kedvez!

 22. Világversenyek • Az adott év világversenyei meghatározóak sportágunk elismerésében, mint a NSI, mint a MOB felől. Ezért kiemelt a MASZ számára is a jó szereplés.

 23. Világversenyekszakági eredményesség Magasan a legeredményesebb szakágunk a kalapácsvetés, mert: • Megvan a folytonosság minőségi felkészítésben • Néhány klubban igazi műhelymunka folyik • Összehangolt, közös központi felkészülés van • Teljes alázat a sport iránt • Következetes, magas szintű edzői tevékenység • Edzői együttgondolkodás (néhány kivétellel)

 24. Nemzetközi versenyek Azok a külföldi hagyományos versenyek, amelyekre meghívást kapunk, vagy az anyagi lehetőségeinkhez mérten el tudjuk utaztatni a legjobbjainkat. Több okból fontosak ezek a megmérettetések: • Nemzetközi tapasztalatszerzés • A versenyforma ellenőrzése • Eredmények összehasonlítása • A potenciális ellenfelek megismerése • Szakmai tapasztalatok szerzése • Szintteljesítési lehetőség stb.

 25. Nemzetközi versenyek A mellékelt ábrán azok a kiemelt külföldi versenyek szerepelnek, amelyekre /kisebb-nagyobb létszámban/ több éve elvisszük az utánpótlás korosztályt. A Bajnok programban résztvevő atléták a válogatásnál előnyt élveznek, de nagyobb létszámú csapat esetén lehetőség van a „második vonalnak” is nemzetközi szinten versenyezni.

 26. Hazai versenyprogramGyermek korcsoport • A jelenlegi versenyrendszerünkben a legkevesebb versenyt a legfontosabb korosztálynak (gyermek) rendezzük. • 2 országos jellegű verseny van egész évben! (fedett, szabadtéri gyermek CSB) KEVÉS! • A 10-12 éves korú gyerekek közül kellene minél többet az atlétika pályára csábítani. • Atlétikus jellegű, játékos versenyekre lenne szükség. • Csapatversenyek formájában a városi jellegűtől a régiós versenyekig. • Képességfejlesztésre ösztönző csapatversenyeket kell előtérbe helyezni. • Cél: a piramis aljára kerüljön a gyermekek versenyeztetése!

 27. Hazai versenyprogramSerdülő korcsoport A serdülő korosztály versenyrendszere elfogadható, bár kevés. • A régiós csapatversenyek számát növelni kell • Általában több csapatverseny kellene ennek a korosztálynak • A 13-14 éves korosztály atlétikai versenyeit nem minden esetben versenyszám centrikusan kellene megrendezni. • Alapképességeket mérő csapatversenyforma kialakítása kellene. • Az iskolai testnevelés „atlétika gyenge” képzése is az edzőkre hárul • Szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni az oktatási intézményekkel, azok versenyrendszerével

 28. Hazai versenyprogramIfi, junior korcsoport Ebben a korosztályban már elkezdődik a komoly szakági felkészítés az adott év világversenyeire. Versenyrendszerünk minden olyan versenyformát tartalmaz, ami a felkészülést elősegíti. A hazai versenyprogram fedett pályán szűkösebb, de szabadtéren igen sok lehetőség van versenyezni, és a bajnoki rendszer is teljes palettát nyújt a versenyzőknek. Ez a korosztály már komolyan beleszól (sajnos) a felnőtt bajnokságok helyezéseibe is, sőt nélkülük igen szűkös lenne a felnőtt mezőny!

 29. Összegzés Sportágunk királynői mivolta megkérdőjelezhetetlen! Legalább is nekünk, akik azért dolgozunk, hogy szeretett sportágunk a felszínen tudjon maradni annak ellenére, hogy ez egyre nehezebb a mai körülmények között. Sokszor rajtunk kívülálló okok miatt nem nő az anyagi elismertségünk, de ha tevékenyen együtt teszünk azért, hogy minél több fiatalt csábítsunk le a pályáinkra, akkor sokszor fogunk még látni mosolygó atlétákat a győzelmi dobogón , vagy körülötte. Ehhez pedig nagyon sok kicsi atlétapalántát kell gyűjtenünk! Remélem a konferencia hasznos lesz e tekintetben is!