melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa. Vesa Viljanen Johtava ääniasiantuntija Fyysikko, FM Promethor Oy. Näse 4.4..2013. Kokemus tuulivoimaäänestä. ( Työterveyslaitos 20 vuotta, työpaikkojen fysikaaliset tekijät, työpaikkamelu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa' - leah-buckley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa

Melun huomioiminen tuulivoimaloiden sijoittamisessa

Vesa Viljanen

Johtava ääniasiantuntija

Fyysikko, FM

Promethor Oy

Näse 4.4..2013

kokemus tuulivoima nest
Kokemus tuulivoimaäänestä

( Työterveyslaitos 20 vuotta, työpaikkojen fysikaaliset tekijät, työpaikkamelu)

Promethor Oy 1996 lähtien, rakennusakustiikka, ympäristömelu, meluratkaisut

Tuulivoimalan melumittaus vuonna 1995, Ahvenanmaa

Tuulivoimaloiden meluselvityksiä 2005 –

Loviisan tuulivoimaloiden meluarvioinnit 2007 maakuntaliittoon ja kaavoitusta varten (tilaajana asukas)

Melumallinnuksien laatimista 2008 -

Haminan Petkeleen melututkimus 2010 – 2012. Loppuraportti marraskuu 2012

(Muuta: Loviisan kaupunginvaltuutettu 2009-2012, tekn ltk jäsen, (Fortumin tuulivoimahanke lopetettiin 8/2012 melun takia))

kuuleminen
Kuuleminen

Ihminen kuulee aivoillaan

Kuulo on aina läsnä

Kuulo on varoitusjärjestelmä

Kuulolla on A-suodatus

Keho resonanssissa matalille taajuuksille

Äänihavaintoja tehdessämme äänisignaalit yhdistyvät aivoissa aiempiin kokemuksiimme ja näin syntyy mielleyhtymä

Kuulohavainnon syntymiseen vaikuttaa myös näköaisti

tuulivoimala nien h iritsevyys 2 3
Tuulivoimalaäänien häiritsevyys (2/3)

Tuulivoimaloiden äänien häiritsevyys on tullut esille isojen (yli 2 MW) voimaloiden yhteydessä.

Myös vanhat pienempitehoiset ovat tuottaneet häiritsevää ääntä

Häiritsevät äänet tulevat esille, kun tuulen nopeus ylittää 9 m/s (tuulivoimala käy nimellistehollaan)

tuulivoimala nien h iritsevyys 3 3
Tuulivoimalaäänien häiritsevyys (3/3)

Matalataajuinen (f < 200 Hz) ja ajallisesti vaihtuva ääni koetaan yleensä erityisen häiritseväksi.

Tuulivoimaloissa esiintyy tällaista matalataajuista ääntä (ks. seuraavat mittausesimerkit)

Matalataajuinen ääni (f < 200 Hz) vaimenee vähän etäisyyden kasvaessa

Ulkoseinän ilmaääneneristävyys vähäinen matalille taajuuksille (f < 200 Hz)

esimerkkej tuulivoimalan nispektreist petkele
Esimerkkejä tuulivoimalan äänispektreistä, Petkele

Häiritsevyyden syy

 maksimikierros

esimerkkej nispektreist m kel nkangas
Esimerkkejä äänispektreistä, Mäkelänkangas

 Mäkelänkankaan ”erikoisuus”

Häiritsevyyden syy

slide11

Terssikaistan f = 125 Hz äänitasoja sisätiloissa (Petkele)

Asunto, 1.1 km

Labratila, 0.6 km

Asunto, 1.1 km

Asumisterveysohjeen ohjearvo 36 dB (STM 2003)

Labratila, 0.6 km

slide12

Testi: Voimalan pysäyttämisen vaikutus

  • Tuulivoimala (Petkele, etäisyys mittauspisteestä noin yksi kilometri) pysäytettiin, tuulen nopeus = 14 – 18 m/s
  • Yöaika. Muutos oli koettavissa ”helpotuksen” tunteena
  • Kuvassa (loppuraportti kuva 28) on esitetty pysäytyksen vaikutus A-äänitasoon ja taajuuskaistan f = 125 Hz äänenpaineeseen
johtop t ksi h iritsevyydest
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ HÄIRITSEVYYDESTÄ

Haminan (Petkele) meluselvityksen perusteella oleellinen häiritsevyyden aiheuttaja on terssikaistalla f = 125 Hz esille tuleva ääni.

Tuulen nopeus vähintään 9 m/s (voimala käy nimellisteholla n. 3 MW)

Sisätiloissa tämä ylittää Asumisterveysohjeessa annetun pienitaajuisen melun ohjearvon (125 Hz / 36 dB) noin 1 km:n etäisyydellä asuintalossa

keskeisi kysymyksi
Keskeisiä kysymyksiä:

Eri tuulivoimaloiden äänivertailu: Ovatko kaikki nimellisteholtaan samanlaiset voimalat äänituotoltaan samanlaisia?

Tuulivoimaloiden tehokasvun myötä todennäköisesti matalataajuiset (f = 80 – 125 Hz) äänet voimistuvat, jollei löydetä vaimennustoimenpiteitä (?)

alustavia vaimentamismahdollisuuksia
Alustavia vaimentamismahdollisuuksia

Selvitetään nykyisten voimaloiden todelliset äänitiedot yli 9 m/s tuulenvoimakkuudella.

 Näin saadaan nykyinen äänitilanne hallintaan ja päästään kiinni ratkaisuihin. Tärinävaimentimet !

Hankitaan hiljaisempia tuulivoimaloita

Mitoitetaan etäisyydet tarkoituksenmukaisesti

ymp rist melu ymp rist ministeri
YMPÄRISTÖMELU (Ympäristöministeriö)

Teollisuudessa ja liikenteessä sovelletaan Valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 annettuja ohjearvoja LAeqklo7-22 (päiväarvo) = 55 dB, yöarvo 50/45 dB

(otettu käyttöön myös tuulivoimaloille, yritykset)

--------------------------------------------------------------------------

Tuulivoimalarakentamisen suunnittelu (YM 4/2012) antaa suunnittelun suositusarvot päiväarvo 45 dB, yöarvo 40 dB, loma-asutus 35 dB. (LAeq = keskiäänitaso)

Pienitaajuudet (alle 200 Hz,sisämelu) huomioidaan kuten asumisterveysohjeessa on esitetty

sis melu sosiaali ja terveysministeri
Sisämelu (Sosiaali-ja terveysministeriö)

Pienitaajuisen melun suurimmat sallitut terssikaistaiset ohjearvot ( Sos.terv. Ministeriö ohje 1, 2003)

Kaista/Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Leq,1h/dB 56 49 44 42 40 38 36 34 32

ruotsissa k ytett vi ohjearvoja
Ruotsissa käytettäviä ohjearvoja

Ruotsissa on voimassa omat ohjearvot tuulivoimamelulle asuin- ja lomakiinteistöalueille. Asuinkiinteistölle se on 40 dB (A) ja lomakiinteistöille 35 dB(A).

Pienitaajuiselle melulle on voimassa ohje, jossa melua on tutkittava tarkemmin, jos meluherkässä kohteessa C- ja A-painotettujen äänenvoimakkuuksien ero on suurempi kuin 15 dB tai yhtäsuuri (LpC- LpA vähintään 15 dB)

Nämä Ruotsin arvot vastaavat melko hyvin Ympäristöministeriön ohjearvoja (raportti YM 4/2012)

n sen tuulivoimalamelun huomioiminen perusteista valitukseen luonnos
Näsen tuulivoimalamelun huomioiminen Perusteista valitukseen, Luonnos !

Selvitetään alueelle tehdyt melumallinnukset

Edellytetään alueelle tulevien voimaloiden tyyppien äänipäästöt tersseittäin (IEC 61400-11 uusi 2012, ed 3). Standardi edellyttää taajuuskaistojen (oktaaveittain) esittämistä. Onko tätä tietoa ilmoitettu ja käytetty ?

Tuulivoimaloiden summamelun arvioiminen

Edellytetään nimellisteholla mitattuja meluarvoja

Sisämeluarviot tule esittää

yhteenveto
Yhteenveto

Ennen kuin on saatu luotettavat melutakuutiedot taajuuksittain tyyppikohtaisesti rakennettavista tuulivoimaloiden mallinnuksista, tulisi Näseen suunnitteilla olevat tuulivoimalat sijoittaa 1,5 km etäisyydelle asuinkiinteistöistä ja 2 km loma-asunnoista melusta annettujen ohjearvojen täyttymiseksi

slide23

Kysymyksiä ja keskustelua

Vesa Viljanen

Johtava ääniasiantuntija

Promethor Oy

Puh. 040 500 7380

vesa.viljanen@promethor .fi

www.promethor.fi