Download
libercem na kole 2009 9 ro n k cykloj zdy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIBERCEM NA KOLE 2009 9.ročník cyklojízdy PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIBERCEM NA KOLE 2009 9.ročník cyklojízdy

LIBERCEM NA KOLE 2009 9.ročník cyklojízdy

72 Views Download Presentation
Download Presentation

LIBERCEM NA KOLE 2009 9.ročník cyklojízdy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIBERCEM NA KOLE 20099.ročník cyklojízdy I letos jsme se jeli podívat, co nabízí krajské město Liberec občanům a návštěvníkům, kteří jezdí po Liberci na kole. Projeli jsme obvyklou trasu, která vede místy, kudy na kole cyklisté jezdí. Seznámili jsme účastníky s realizovanými a připravovanými úpravami pro cyklisty (cyklostezka Husova, cyklostezka Sokolská, Barvířská). Při jednotlivých zastávkách a na závěr jsme umožnili účastníkům jízdy zhodnotit potleskem nebo pískáním práci liberecké radnice a dalších správců komunikací za uplynulý rok ve prospěch zlepšování podmínek pro cyklisty ve městě Liberci. Závěrečné celkové hodnocení nedopadlo dobře. Netleskal nikdo.

 2. V civilizovaném světě je možnost využívat jízdní kolo jako dopravní prostředek standardem. Města budují cyklistickou infrastrukturu (cyklostezky) a vytvářejí tím podmínky pro dopravně bezpečnou jízdu na kole. Cyklistická doprava je preferována před automobilovou dopravou, ochota občanů jezdit na kole místo autem je ze strany měst vítána a podporována. Je škoda, že tomu tak zatím není v Liberci. Špatná situace byla zaviněna tím, že město Liberec v předchozích letech nebudovalo ve městě cyklostezky ani jiné úpravy pro cyklisty a ve zpracovaných projektech dopravních staveb nebyla cyklistická doprava zohledněna. Občanům a návštěvníkům města Liberce nezbývá než věřit, že změna, která v současné době nastává, se co nejdříve promítne také do reality.

 3. LIBERCEM NA KOLE 2009 Fotbalový stadion FC Slovan chceme řešení uzavírání stezky v době zápasů. Oceníme zadání studie řešení křižovatky Sokolská. CYKLOSTEZKA HUSOVA ULICE Oceníme společnou práci Libereckého kraje a Města Liberec.V 17.30 hod. slavnostně přestřihnou pásku zástupci města a kraje. Sokolská Sraz u radnice, start v 16.30 h.Akci zaštítil pan Milan Šír, náměstek primátora města. Felberova ul. - požadujeme dořešení úprav pro pohyb cyklistů v křižovatce Jungmannova ulice chceme dopravní ostrůvek a napojení Františkova Husova přehrada Jablonecká cyklostezka NISA Chceme legalizaci pohybu cyklistů v centru města. Areál Zelené srdce Liberce není napojen na centrum města a neobsahuje potřebné úpravy dle generelu cyklistické dopravy v Liberci. Fügnerova Liberecký kraj - U Nisy chceme realizaci stezky Nisa Na bídě Babylon – kongresové centrum konec cyklojízdy, zhodnocení. Pokračuje program o cyklistické dopravě pořádaný Libereckým krajem. Občerstvení zdarma. Pro účastníky jízdy cyklomapy Libereckého kraje zdarma. areál býv. Textilany LEGENDA: trasa jízdy tematické zastávky Kudy máme po rekonstrukci terminálu Fügnerova jezdit? Chceme realizaci stezky Lipová – Klicperova.

 4. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Před radnicí nám příjemnou jízdu městem popřáli náměstci primátora města Liberce, pan Milan Šír (ČSSD), který akci zaštítil a Ing. Ondřej Červinka (ODS), který jel s námi městem na kole. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 5. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Před začátkem jízdy u radnice – bylo nás letos opravdu hodně. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 6. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Stále voláme po cyklostezce Sokolská. Z technických důvodů (inženýrské sítě) je volání zatím marné. Pokusíme se magistrátu pomoci najít vhodné řešení problému. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 7. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Na cestě městem se sešli Ing. Ondřej Červinka (ODS), Zuzana Kocumová (USZ) a Jiří Šolc (SOS),kteří jsou zastupiteli města Liberce. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 8. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Situace v Barvířské ulici je nyní pro cyklisty velmi nepříjemné. Přestože se jedná o mezinárodní cyklotrasu, není značena objížďka a do centra se dostáváme obtížně. Uvidíme za rok. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 9. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Problém s průjezdem terminálu po rekonstrukci ještě výrazně zhoršila dlažba z lomového kamene- velké kostky s ostrými hranami. Při projektu zjevně nikdo na cyklisty nemyslel. A co s tím ? úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 10. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Pohled na realizovanou úpravu komunikace. Byli řešeni pěší, tramvaj, motorová vozidla ale na cyklisty se zde zapomnělo. Upozorníme na problém a schůdné řešení se, doufejme, najde. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 11. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Ve spolupráci města Liberce a Libereckého kraje byla realizována cyklostezka Husova. Pásku přestřihli za Liberecký kraj náměstek hejtmana Martin Sepp a náměstek primátora města Liberce Milan Šír. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 12. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Cyklostezka Husova – děkujeme. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 13. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Vzorně se o malé i velké účastníky starali strážníci Městské policie. Děkujeme. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 14. TÝDEN BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH V LIBERECKÉM KRAJI 2009 Ing.Jiří Rutkovský Ing. Jaroslav Martínek Ing. Stanislava Jakešová Martin Sepp Milan Šír Ing. Iveta MoravcováCyklisté Liberecka ministerstvo dopravy ČR vedoucí odboru dopravy náměstek hejtmana náměstek primátora odbor dopravy LKobčanské sdružení koordinátor cyklistické dopravy Libereckého kraje Libereckého kraje města Liberce cyklokoordinátorka Cyklojízdu jsme pořádali v rámci programu Týden bezpečnosti na silnicích v Libereckém kraji, který pořádal Liberecký kraj. Věříme, že jsme touto akcí přispěli i my ke zvýšení bezpečnosti v Libereckém kraji a to zejména cyklistů v Liberci.Při semináři o cyklistické dopravě jsme byli seznámeni s připravovaným projektem cyklostezky Nisa a dalšími projekty. Pan náměstek Martin Sepp přislíbil výraznou podporu Libereckého kraje rozvoji cyklistické dopravy, pan náměstek Milan Šír přislíbil spolupráci města Liberce s Libereckým krajem. Za rok při cyklojízdě uvidíme, jak spolupráce města a kraje a společné projekty pokročí. A buď zapískáme (stejně jako jsme museli letos) nebo raději zatleskáme. úterý 22.9.2009 – Babylon - kongresové centrum Pořadatel: Liberecký kraj

 15. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy V Liberci 22.9.2009 Výzva občanů • radě města a zastupitelům města Liberce • radě kraje a zastupitelům Libereckého kraje Vážení radní, vážení zastupitelé, • my, níže podepsaní občané Vás vyzýváme k řešení problémů cyklistické dopravy v Liberci a jeho okolí. Požadujeme: • Zajištění dopravně bezpečné cesty pro cyklisty na území města Liberce, které umožní bezpečný průjezd na kole městem i cesty do okolí města Liberce. • Pravidelné vyčleňování finančních prostředků z rozpočtu města Liberce a Libereckého kraje na zlepšení podmínek pro cyklisty a to zejména z hlediska bezpečnosti dopravy. • Důsledné zohledňování v potřebné míře potřeb cyklistické dopravy při projektech dopravních staveb.

 16. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Sportovkyně tělem i duší a zároveň zastupitelka města Liberce, Zuzana Kocumová (USZ). Osobně se zajímá o problémy cyklistů v Liberci a pomáhá nám tyto problémy řešit. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 17. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Pozvání odboru dopravy Libereckého kraje přijal, a na kole jel též Ing. Jaroslav Martínek,koordinátor cyklistické dopravy v České republice (Ministerstvo dopravy ČR). úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 18. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Obvykle jezdíme sami a nikdo si nás na silnici nevšimne. Při společné jízdě jsme ale vidět byli . úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 19. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy Letos jelo městem 196 cyklistů, z toho 10 v přívěsných vozících nebo na sedačkách….. úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 20. LIBERCEM NA KOLE 2009 – 9.ročník propagační jízdy ……. a jeden cyklista řekněme v kolokřesle (nebo na kologauči?). úterý 22.9.2009 Pořadatel: Cyklisté Liberecka – občanské sdružení

 21. Pojeďte za rok s námi, abyste mohli posuzovat práci liberecké radnice a správců komunikací i Vy. LIBERCEM NA KOLE 2010 společná jízda občanů a zastupitelů městem Liberec. www.cykliste.cz

 22. AKCE BYLA REALIZOVÁNA ZA PODPORY: DĚKUJEME.