Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jaskyňa Driny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny

260 Views Download Presentation
Download Presentation

Jaskyňa Driny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jaskyňa Driny

 2. Die Höhlen auf unserem Gebiet Jaskyne na našom území

 3. DRINY

 4. Wie komme ich zur Höhle? Ako sa tam dostanem?

 5. Die Höhle Driny befindet sich im Smolenice-Karstgebiet im Naturschutzgebiet Karpaten südwestlich von Smolenice, in der Nähe des Erholungszentrums Jahodnik. Malerisch und freundlich ist die Landschaft um die Kleinen Karpaten. Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase v chránenej krajinnej oblasti ,,Malé Karpaty“, juhozápadne od Smoleníc, v blízkosti rekreačného centra Jahodník. Malebná a priateľská je krajina v oblasti Malých Karpát.

 6. Was werde ich dort sehen ? Čo tam uvidím?

 7. Die Höhle Driny ist die enizige zugängliche Höhle der Kleinen Karpaten. In der Höhle findet man typische Stalagmiten und Stalaktiten verschiedener Grössen und Farben, am längsten ist ein 2,2m hoher Stalagmit. Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou Malých Karpát. V jaskyni sa nachádzajú typické stalagmity a stalaktity rôznych veľkostí a farieb, najdlhší je 2,2m vysoký stalagmit.

 8. Befinden sich dort auch die Seen? Sú tam aj jazierka?

 9. Die Hőhle verschönern schneeweisse Sinterseen, deren Boden kleine Sinterkugeln, sog. Höhlenperlen bedecken. Jaskyňu zdobia sintrové snehobiele jazierka, ktorých dná pokrývajú malé sintrové guľôčky tzv. jaskynné perly.

 10. Und was macht dort ein Elefant? A čo tam robí slon?

 11. Das Symbol der Höhle ist ein Kartgebilde, das an Elefantenohren erinnert. Symbolom jaskyne je kvapľový útvar pripomínajúci slonie uši.

 12. Driny wurde 1929 von J. Banic und J. Vajsabel entdeckt und 1934 für Besucher zugänglich gemacht. Jaskyňu objavili v roku 1929 J. Banič a J.Vajsabel a od roku 1934 bola sprístupnená pre návštevníkov. ?

 13. Zaujímavé je, že v tejto jaskyni žijú netopiere. Interessant ist, dass in dieser Höhle die Fledermäuse leben. Sag, wie es dir die Höhle gefallen hat? Povedz, ako sa ti jaskyňa páčila?

 14. „Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOKRATES.“ „Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor, produkt nereprezentuje názory Európskej komisie a Komisia nezodpovedá za použitie informácií obsiahnutých v produkte.“