Elektronisk kamprapport Ved oppsatt dommer fra krets - PowerPoint PPT Presentation

elektronisk kamprapport ved oppsatt dommer fra krets n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronisk kamprapport Ved oppsatt dommer fra krets PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronisk kamprapport Ved oppsatt dommer fra krets

play fullscreen
1 / 4
Elektronisk kamprapport Ved oppsatt dommer fra krets
87 Views
Download Presentation
lea
Download Presentation

Elektronisk kamprapport Ved oppsatt dommer fra krets

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronisk kamprapportVed oppsatt dommer fra krets

  2. Oppgaver før, under og etter kamp Norges Fotballforbund | www.fotball.no Side 2

  3. Oppgaver før, under og etter kamp Norges Fotballforbund | www.fotball.no Side 3

  4. Datakvalitet på fotball.no Norges Fotballforbund | www.fotball.no Side 4