Zemkopības ministrijas
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Nodokļu likumdošana lauksaimniekiem Polijā. Tēmas. Nodokļu pamatlikmes Polijā un Latvijā; Iedzīvotāju ienākuma nodoklis; Uzņēmumu ienākuma nodoklis; Īpašuma nodoklis; Valsts sociālās apdrošināšanas nodokļi un sociālās apdrošināšanas sistēma lauksaimniekiem; Pievienotās vērtības nodoklis;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lazaro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nodok u likumdo ana lauksaimniekiem polij

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības

atbalsta departaments

Nodokļu likumdošana lauksaimniekiem Polijā


T mas
Tēmas

Nodokļu pamatlikmes Polijā un Latvijā;

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

Uzņēmumu ienākuma nodoklis;

Īpašuma nodoklis;

Valsts sociālās apdrošināšanas nodokļi un sociālās apdrošināšanas sistēma lauksaimniekiem;

Pievienotās vērtības nodoklis;

Piemērs - kopējā nodokļu sloga aprēķins lauksaimniekiem.Iedz vot ju ien kuma nodoklis 1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (1)

IIN nav jāmaksā par ieņēmumiem no tradicionālās lauksaimnieciskās darbības –

darbība, kur pašu darbības rezultātā rodas neapstrādāti (dabīgi) augu vai dzīvnieku izcelsmes produkti augkopības vai lopkopības nozarē, ieskaitot sēklu ražošanu, stādu audzēšanu, audzējamā vai pavairojamā materiāla audzēšanu, lauka, siltumnīcās līdz 25 m2 un plastmasas tuneļos audzētu dārzeņu ražošanu, dekoratīvo augu audzēšanu, kultivēto sēņu, augļu, dzīvnieku vaislas materiāla, mājputnu un lauksaimniecisko insektu ražošanu, rūpniecisko lopkopību un zivju audzēšanu, kā arī darbības, kuru ietvaros iepirkto augu un dzīvnieku minimālais turēšanas periods, kura laikā notiek to bioloģiskā augšana, sasniedz vismaz:

1 mēnesi – augiem;

16 dienas – zosu un pīļu augstas intensitātes nobarošanas gadījumā;

6 nedēļas – kaujamiem mājputniem;

2 mēneši – citiem dzīvniekiem, sākot no iegādes datuma.


Iedz vot ju ien kuma nodoklis 2

IIN apliekamajā ienākumā netiek iekļautas valsts atbalsta un ES atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai!!!

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (2)

IIN ir jāmaksā par ieņēmumiem no netradicionālās lauksaimnieciskās darbības –

darbība, kas ietver augu audzēšanu siltumnīcās, kas lielākas par 25m2 un apsildāmos plastmasas tuneļos, sēņu un to micēliju audzēšanu, augu audzēšanu “in vitro”, kaujamo un dējējvistu iegūšanu un audzēšanu, mājputnu inkubatorus, kažokādu dzīvnieku un laboratorijas dzīvnieku iegūšanu un audzēšanu, slieku, entomofāgu un zīdtārpiņu audzēšanu, biškopību, kā arī citu dzīvnieku iegūšanu un audzēšanu ārpus lauksaimnieciskā uzņēmuma.


Iedz vot ju ien kuma nodoklis 3

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (3) atbalsta un ES atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai!!!

*85 000 PLN – 14 025 LVL


Uz mumu ien kuma nodoklis

Latvijā UIN maksātājiem tiek piemērota 10 LVL UIN atlaide par katru apstrādāto lauksaimniecības zemes ha!!!

Uzņēmumu ienākuma nodoklis


Pa uma nodoklis

Īpašuma nodoklis atlaide par katru apstrādāto lauksaimniecības zemes ha!!!


Lauksaimniec bas nodoklis pa uma nodoklis zemei

Vidējais lauksaimniecības nodoklis – 33Ls/ha, Latvijā vid. NĪN - 8Ls/ha!!!

Lauksaimniecības nodoklis – īpašuma nodoklis zemei


Me saimniec bas nodoklis pa uma nodoklis me a zem m

Vidējais mežsaimniecības nodoklis – 6Ls/ha, Latvijā NĪN – 2Ls/ha !!!

Mežsaimniecības nodoklis – īpašuma nodoklis meža zemēmTransporta nodoklis

Transporta nodoklis NĪN – 2Ls/ha !!!
Pievienot s v rt bas nodoklis

PVN kompensācija, kuru valsts maksā l/s produkcijas pārstrādātājam, kas paredzēta l/s produkcijas ražotājam Polijā ir 7%, Latvijā -14%!!!

Pievienotās vērtības nodoklisSecin jumi no darba viz tes polij

Secinājumi no darba vizītes Polijā: lauksaimniekam

Tradicionālās lauksaimniecības veicējiem nav jāmaksā ne IIN, ne arī UIN;

Lauksaimniekiem (fiziskām personām), kuri darbojas tradicionālajā lauksaimniecībā ir jāveic ieņēmumu un izdevumu uzskaite, kas nepieciešama, lai saņemtu valsts un ES atbalsta investīcijtipa maksājumus, un to pārbauda LAD. Grāmatvedības uzskaite, lai atskaitītos VIDam nav jāveic.

Īpašuma nodokļi tiek ieskaitīti tās pašvaldības budžetā, kurā atrodas vai ir reģistrēts īpašums. Latvijā NĪN maksājums tiek piesaistīts nekustamā īpašuma īpašnieka deklarētajai dzīvesvietai;

Polijas Ministru prezidents ir uzdevis Finanšu ministrijai mainīt esošo nodokļu politiku lauksaimniekiem un izstrādāt jaunu nodokļu politiku lauksaimniekiem. Līdz ar to ir paredzams, ka nodokļu slogs lauksaimniekiem Polijā varētu pieaugt.


Nodok u likumdo ana lauksaimniekiem polij

Zemkopības ministrijas lauksaimniekam

Lauku attīstības

atbalsta departaments

Paldies par uzmanību

un

veiksmīgu dienu!