slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A KÁT szerkezet átalakítás hatásai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A KÁT szerkezet átalakítás hatásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A KÁT szerkezet átalakítás hatásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCS Dr. Grabner Péter elnökhelyettes grabnerp @ eh.gov.hu. A KÁT szerkezet átalakítás hatásai. Az átalakítás motivációja:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A KÁT szerkezet átalakítás hatásai' - lazaro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCSDr. Grabner Péterelnökhelyettesgrabnerp@eh.gov.hu

a k t szerkezet talak t s hat sai
A KÁT szerkezet átalakítás hatásai
 • Az átalakítás motivációja:
  • A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatási rendszerének nem megfelelő működése (a kapcsolt termelés haszna nem, vagy nem megfelelő mértékben kerül átadásra a távhő felhasználók részére)
  • A távhő árak országos szórása, az árképzés inkonzisztenciája és ezek negatív társadalmi hatásai
  • A VET 2009. évi módosításai nem kezelték a fenti problémákat!
 • Az átalakítás módja:
  • 2011. július 1-jétől a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők kötelező áramátvétele megszűnt.
  • A távhő árak szabályozásának módja megváltozott (a részletezett módon) és hatósági termelői hőár került bevezetésre
 • Az átalakítás hatásai:
  • A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők a hatósági hőáraik függvényében újratervezik az üzletmenetüket
  • A KÁT mérlegkör működési jellemzői megváltoznak
  • A távhő árszabályozásának erőteljes hatása van a távhőszolgáltatók gazdasági pozícióira
mit s hogyan kellene kellett volna el rni a t vh rak szab lyoz s val
Mit és hogyan kellene (kellett volna) elérni a távhő árak szabályozásával?
 • Célkitűzések:
  • Távhőtermelés és –szolgáltatás elismert költségszerkezeteinek egységesítése
  • Tarifa szerkezet és rendszer országos egységesítése
  • Önkormányzati igények alapján, lehetőleg a helyi vetítési alapok megtartása
  • Befagyasztott, vagy inflációval korrigált árak mellett, a szükséges központi támogatási érték és allokációs módszer meghatározása, forrásbiztosítás
  • Kapcsolt hő és villamosenergia-termelés életben tartása
  • Távhőszolgáltatás életben tartása a leválási szándék elhárításával
  • 2011 – 2012 fűtési szezonban ne legyen távhő áremelkedés a lakosság és a külön kezelt intézmények körében (legfeljebb inflációs korrekció)
 • Eszközök (EU szabályozás betartásával):
  • Tszt módosítása
  • Miniszteri tarifa és támogatási rendeletek
slide4

A távhő ár-előkészítés jogalkotási előzményei

 • Önkormányzatok távhőár moratóriuma 2010. évben
 • 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) – KÁT kiváltása
  • 147. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetéséről
  • 148. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj mértékéről (1,20 Ft/kWh -A „kapcsolt szerkezetátalakításra” fizetett díjból származó összes bevétel ~41 - 42 Mrd Ft)
  • 171. § a kapcsolt termelők KÁT támogatásának 2011. június 30-ával való megszüntetéséről
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt)
  • 57/D. §-a a távhő árrendelet megalkotásáról – rendeleti tarifaszabályozás
  • 59/A. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 223. §-ával megállapított, e törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a 2011. március 31-én alkalmazott árakat kell alkalmazni. – távhő ármoratórium
rel k sz t s a 2011 vi ny ri adatszolg ltat s alapj n
Árelőkészítés a 2011. évi nyári adatszolgáltatás alapján
 • Indokolt költségek meghatározása minden erőműre külön.
 • A hő- és villamosenergia-értékesítés együttes kezelése.  A villamosenergia-értékesítés árbevétele csökkenti a hő árbevételen keresztül térítendő költségeket.
 • Paraméterek (közel végleges állapotban):
  • Villamosenergia-ár: 18 Ft/kWh.
  • Gázár: 2935 Ft/GJ.
  • Elismert megtérülés: bruttó eszközértékre vetített 2% (megtérülteknél) ill. 4,5% (meg nem térülteknél).
  • A bruttó eszközérték figyelembe vétele miatt az értékcsökkenés figyelmen kívül hagyása.
  • 3408 Ft/GJ-os ársapka (helyettesítő kazán indokolt költsége) alkalmazása a megtérült erőművek esetében. (Legkisebb költség elvének érvényesítése a távhőszolgáltatásban.)
 • Kapcsolt támogatás (terv): a meg nem térült erőművektől lakossági ellátás érdekében vásárolt hő után.
t vh rszab lyoz s 2011 okt ber 1 j t l
Távhő árszabályozás 2011. október 1-jétől
 • A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
  • Új távhőtermelői árak
  • A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a 2011. március 31-i szinten és struktúrában
 • A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

Jogcímei:

  • A meg nem térült kapcsolt termelőktől történő hővásárlás után
  • A lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után (Cél: fedezet biztosítása az indokoltnak tekintett költségek és az árbevétel közötti különbségre)
rel k sz t s a 2011 december 1 t l hat lyos rv ltoz shoz 1
Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (1)
 • A felülvizsgálat háttere:
  • Világpiaci változások (gázár, HUF/USD keresztárfolyam).
  • Jelzések a távhőszolgáltatók és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők részéről.
  • Esetenként ellentmondó adatok a nyári adatszolgáltatásban.
 • A (korrekciós) árelőkészítés területei:
  • Gázszerződések bekérése és feldolgozása az összes érintett termelő és szolgáltató vonatkozásában.
  • 19 város (szolgáltató, értékesítő, értékesítőnek értékesítő) részletes vizsgálata új adatbekérés (eredmény lebontás, főkönyvi kivonat)alkalmazásával.
  • Benchmark árak meghatározása a – megtérült és meg nem térült – kapcsolt erőművek vonatkozásában az MKET által, a Hivatal kérésére összegyűjtött adatok felhasználásával.
rel k sz t s a 2011 december 1 t l hat lyos rv ltoz shoz 2
Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (2)
 • A földgáz beszerzés költsége (RHD-val) rendkívül eltérő az egyes társaságok esetében (210 HUF/USD árfolyam mellett):
  • Termelői árak: minimális: 2739 Ft/GJ; maximális: 4247 Ft/GJ; átlagos: 3412 Ft/G; szórás: 299 Ft/GJ.
  • Termelői és szolgáltatói árak mediánja: 3456 Ft/GJ
 • Paraméterek:
  • A 3456 Ft/GJ-os érték költség plafon a vizsgált társaságok esetében, és benchmark költség a benchmarkolt társaságok esetében.
  • Villamosenergia-ár: 19,5 Ft/kWh
  • Megtérülés számítás: változatlan
 • Benchmark eredmények:
  • Gázmotort helyettesítő kazán költsége: 3998 Ft/GJ
  • Meg nem térült kapcsolt termelő ára: 5224 Ft/GJ
  • Megtérült kapcsolt termelő ára: 4950 Ft/GJ
 • Kifizethető támogatás a szabályozási időszakban: ~ 41 Mrd Ft (fix paraméter)
slide9

További korrekciók (hangolás)

2012. január 1.

 • Az inflációval megegyező végfogyasztói áremelés lehetőségének megteremtése a teljes szektorban
  • A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a 2011. március 31-i szinthez képest 4,2%-kal nőttek
  • A távhőszolgáltatási támogatások ezzel összhangban csökkentek

2012. február 1. és május 1.

 • Korrekció néhány városban a problémát később észlelő és jelző távhőszolgáltatók / távhőtermelők esetében, egyedi költség felülvizsgálatok eredményeképpen
slide10

Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (1)

 • A távhőszolgáltatóka támogatást a MAVIR-tól igénylik papír alapon, csatolva a szükséges bizonylatokat (számlák, nyilatkozatok), a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig
 • A MEH utólagos ellenőrzést végez, melynek kiinduló pontja:
    • A MAVIR által továbbított fenti dokumentumok
    • A távhőszolgáltatók és távhőtermelők elektronikus havi adatszolgáltatása (MEH Adattár)
slide11

Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (2)

Jellemző anomáliák:

 • A fajlagos támogatási értékek eltévesztése részben a rendeleti változások kapcsán (november hónapra vonatkozó decemberi igénylés!)
 • Volumen értékek tévesztése, részben a kapcsolt termelőtől átvett hő korrekciós tényezőjének nem megfelelő alkalmazása miatt

Eddig kiadott kapcsolódó határozatok:

 • Jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére kötelezés: 19 db
 • MAVIR kötelezése további támogatás kifizetésére: 4 db

Folyamatban lévő eljárások: 13 db

slide12

Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (3)

Határozatok (október-december időszak feldolgozva):

 • Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 416 MFt (Ebből 360MFt a novemberi igénylés anomáliái miatt)
 • A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 17 MFt

Folyamatban lévő eljárások (január hónap feldolgozása):

 • Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 11 MFt
 • A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 58 MFt
slide13

Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (1)

A MEH ajánlása a távhőszolgáltatók és távhőtermelők földgáz beszerzésére vonatkozóan

 • Az alapvető cél a szektor földgáz költségeinek minél alacsonyabb szinten tartása a következő módon:
 • Hirdetményi úton közzétett vagy minimum 5 kereskedő meghívásával lebonyolított nyílt pályáztatás;
 • Ajánlatkérés spot árazású gáz „bekeverésével”, melynek arányára minimum érték előírása;
 • Árlejtéses verseny.
 • További cél az egyéb szerződéses feltételek definiálása, alapvetően a kisebb érdekérvényesítő képességgel bíró szereplők „védelme” érdekében:
 • Minimum TOP sáv megadása;
 • Fizetés időzítése, gyakorisága;
 • Devizaárfolyam figyelembe vételének módja.
slide14

Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (2)

Részletes adatszolgáltatás a 2011-es évre vonatkozóan

 • A költségek és eszközök felosztása távhőrendszerekre, távhőtermelési telephelyekre és azokon belül különböző technológiákra
 • Bevételek kategorizálása ügyfélszegmensenként
 • „Beépített” kontrollok:
 • Az összesítő táblázatok mindösszesen blokkja az auditált beszámoló eredménykimutatásában és mérlegében (tárgyi eszközök és immateriális javak) szereplő értékeket kell, hogy eredményül adja
 • A táblázatokban több helyen átlagok, vagy fajlagosok számítására is sor kerül, melyek realitásának ellenőrzése segíti a helyes kitöltést
 • Adatszolgáltatási felület: MEH Adattár illetve néhány összetett struktúrájú szolgáltató/termelő (számos távhőrendszer és/vagy telephely) esetében Excel

Cél:

 • Az azonos vagy hasonló rendszerek/technológiák összehasonlításának megteremtése  csoportok képzése  benchmark értékek meghatározása  a benchmarkok alkalmazása az árakra vonatkozó javaslat elkészítésekor
slide15

Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (3)

Bottom-up modellezés

 • A gázmotorok és földgáztüzelésű kazánok – mint legtipikusabb alkalmazott technológiák esetében – a karbantartási és üzemeltetési költségek (anyagjellegű és személyi) részletes számbavétele a karbantartási tervek (1000, 2000, …, 30000, stb. órás karbantartások) és az üzemeltetési naplók alapján

Részletes egyedi vizsgálatok

 • Az indokolt költségek megállapításához, helyszíni ellenőrzést is tartalmazó vizsgálatok lefolytatása

MATÁSZSZ benchmark tanulmány

slide16

A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (1)

Földgáz költsége

 • A Hivatal fel fogja dolgozni az összes földgáz beszerzési szerződést.
 • Kérdés: mekkora lesz a szórás a beszerzési árakban?

Értékcsökkenés

 • Indokolt költség? (Megtérült vs. Meg nem térült beruházás)
 • Mértéke? (Benchmark vs. Tényérték)

Tőkeköltség

 • Eszközérték? (Benchmark vs. Tényérték)
 • Alapja? (Bruttó érték vs. Nettó érték)
 • Mértéke (%) ?
 • Annuitás alkalmazása? ( Értékcsökkenés és tőkeköltség összegének hosszabb távon azonos összegben történő figyelembe vétele.)
slide17

A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (2)

Megújuló beruházások (biomassza, geotermia)

 • Nincs meghirdetett megújuló támogatási rendszer (a készülő METÁR is a villamosenergia-termelésre fókuszál).
 • Ugyanakkor a hatósági hőár implicit módon támogatást tartalmaz(hat).

A legfontosabb eldöntendő kérdések e körben:

 • Mi az elfogadható megtérülési idő?
 • Mi legyen a megtérülési ráta?
k sz n m a figyelm ket dr grabner p ter eln khelyettes grabnerp @ eh gov hu www eh gov hu

Köszönöm a figyelmüket!Dr. Grabner Péterelnökhelyettesgrabnerp@eh.gov.huwww.eh.gov.hu