politick ideologie 3
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politické ideologie 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Politické ideologie 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

VY\_32\_INOVACE\_29-16. Politické ideologie 3. fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus. Fašismus. z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů r asistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politické ideologie 3' - layne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick ideologie 3
VY_32_INOVACE_29-16

Politické ideologie 3

fašismus

nacismus

rasismus

anarchie

darwinismus

fa ismus
Fašismus
 • z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů
 • rasistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády
 • v praxi se projevoval agresivní politikou, útočnými válkami, genocidou, terorismem
 • podporu získává napříč sociálním složením společnosti
 • vhodná doba pro podporu - období krize politiky
 • Španělsko – frankismus (horní vrstva)
 • Německo – hitlerismus (střední vrstva)
 • Argentina – peronismus (nižší vrstva)
fa ismus v voj
Fašismus - vývoj
 • vznik především v Itálii po 1.sv.válce
 • teoretické prameny fašismu
  • koncepce absolutní vlády (Hobbes, Machiavelli)
  • organicismus (Aristoteles, Hegel)
   • jednotlivý orgán může plnit svou funkci jen v rámci organismu, celek je nadřazen části
  • Friedrich Nietzsche (vůle k moci, nadčlověk)
  • Teorie elit
   • VilfredoPareto
   • GaetanoMosca
fa ismus v voj1
Fašismus - vývoj
 • Teorie elit
  • vznik na přelomu 19. a 20. století
  • představa o rozdělení společnosti
   • vyšší vrstva – elita – vládne
   • nižší vrstva – masa – je ovládána
  • dění ve společnosti – dění v elitě
  • VilfredoPareto – rozvrstvení společnosti -sociální kužel – na vrcholu stojí elita (ti, kteří jsou ve vrcholných pozicích)
  • dějiny - koloběh elit
fa ismus v voj2
Fašismus - vývoj
 • „záměrně iracionální ideologie“
  • chybí snaha o racionální vysvětlení
  • teoretikové se opírali o pudy, mýty, rasové předsudky, věhlasnost Římské říše
 • Italský fašismus
  • Mario Palmieri
  • GiovaniGentile 1875-1944)
  • Benito Mussolini (1883-1945), zakladatel italské fašistické strany
 • Německý fašismus
  • Ernst Huber
  • Adolf Hitler (1889-1945)
adolf hitler
Adolf Hitler
 • Dílo: „Mein Kampf“
     • politický traktát
     • zdůrazňuje rasovou čistotu, vyjadřuje obavu z židovského nebezpečí
     • staví se jednoznačně proti demokracii, komunismu
 • Fašismus reprezentován Hitlerem způsobil smrt miliónů lidí!!!
nacismus
nacismus
 • Nacionální socialismus
  • oficiální ideologie v Německu v letech 1935-45
  • ideologie, politický směr, základní hodnotou je národ – jeho zvyky, tradice, mýty, jazyk, literatura
  • národ má nadřazenou pozici nad všemi ostatními hodnotami
  • Cíl: prosazení zájmů vlastního národa, cílovou skupinou je nespokojená masa
  • myšlenky národního socialismu jsou obohaceny prvkem rasové nadřazenosti
  • stojí proti liberalismu, demokracii
rasismus
rasismus
 • Z arabštiny ras – hlava
 • ideologie o nerovnosti lidských plemen, podle které tyto nerovnosti spočívají v biologických (rasových) rozdílech
 • důsledek – utlačování rasy nebo i její likvidace
 • osudovost rasismu – člověk nemůže změnit své fyzické znaky
 • Joseph A.de Gobinau(1816-1882)
  • francouzský filosof, diplomat
  • Dílo: Rozprava o nerovnosti lidských ras
   • dělení ras na bílou, žlutou, černou, které se liší fyzicky i v inteligenci
rasismus1
Rasismus
 • Houston S.Chamberlain (1885-1927)
  • Dílo: Základy 19.století
   • svérázně se zmiňuje o „biologicky hodnotnějších rasách“
 • Adolf Hitler (1889-1945)
  • odsuzoval Židy
  • r.1935 tzv. Norimberské zákony o ochraně německé cti a krve
  • r.1941 „konečné řešení“ židovské otázky – holocaust – genocida (vyvraždění) 6 miliónů Židů
soci ln darwinismus
Sociální darwinismus
 • patří mezi rasistické a nacionalistické teorie
 • „použití“ Darwinovy teorie evolučního vývoje na společnost
 • silnější druhy přežívají, slabší uhynou – příroda (aplikace ve společnosti)
 • vývoj společnosti je možné urychlit určením a následným zlikvidováním slabší rasy
 • rok 1951 !!!
  • dokument UNESCO (vypracován genetiky a antropology)
  • všichni lidé patří ke stejnému druhu „homo sapiens“
odstran n rasismu
Odstranění rasismu
 • r.1965 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (přijalo VS OSN)
 • 21.březen – Mezinárodní den boje proti rasismu
 • JAR – apartheid – oddělení ras
     • 90. léta minulého století postupné odstraňování
     • Nelson Mandela – vězněn 26 let
 • Martin Luther King
  • černošský kazatel, bojoval za práva černošských obyvatel, zavražděn v r.1968
  • NC míru v r.1964
anarchismus
anarchismus
 • z řečtiny anarchia – bezvládí
 • ideologie, která odmítá jakoukoli formu politické autority, právní řád i státní moc
 • stát „brání“ v dosažení maximálních svobod
 • kritika kapitalismu
 • Individualistický proud
  • Max Stirner (1806-1856)
   • německý filosof, zastánce egoismu
 • Kolektivistický proud
  • společné vlastnictví, spolupráce
  • Michail Bakunin (1814-1876)
  • Petr Kropotkin (1842-1921)
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Monika Brzá

Zdroj obrazového materiálu:

KLIPARTY MS OFFICE

ad