la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc. Pere Oller i Figueras Grup d’Enginyeria Geològica i Risc. Allaus. La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc. La cartografia d’allaus com a base de gestió del territori

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc' - lawson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc

La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc

Pere Oller i Figueras

Grup d’Enginyeria Geològica i Risc. Allaus

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc1
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La cartografia d’allaus com a base de gestió del territori
 • La cartografia de perillositat aplicada a la prevenció del risc

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc2
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • 1986: inici del projecte de Risc d’Allaus al Pirineu Català (Servei Geològic de Catalunya, SGC i Universitat de Barcelona, UB)
   • 2 línies principals de treball:
    • Predicció temporal
    • Predicció espacial

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc3
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La predicció espacial
  • Mapa de Localització Probable de Zones d’Allaus (MLPZA)
  • Basat en la Carte de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) francesa
  • Mapa de susceptibilitat
  • Cartografia sistemàtica de tot el Pirineu de Catalunya
  • Escala 1:25.000
  • Ús intern

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc4
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La predicció espacial
  • Metodologia
   • Criteri d’expert
    • Trets geomorfològics
    • Indicis de vegetació
   • Enquesta, observació hivernal d’allaus
  • Base de dades
   • Zones d’allaus
   • Enquesta
   • Observació d’allaus

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc5
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc6
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • 1995 SGC queda adscrit a l’ICC
 • Canvi metodològic i tecnològic en l’elaboració de les cartografies
  • El Mapa de Zones d’Allaus
  • La Base de Dades d’Allaus de Catalunya

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc7
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • El Mapa de Zones d’Allaus
   • Evolució del MLPZA
   • Basat en la mateixa metodologia
   • Escala de sortida 1:25.000
   • Cartografia sobre base topogràfica digital 1:5.000 de l’ICC
   • Els mapes es publiquen

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc8
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc9
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • MZA. Llegenda

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc10
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • MZA. Pla de Cartografies

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc11
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • MZA. Àrea cartografiada

51%

30%

La superfície de Catalunya susceptible de ser afectada per allaus és un 3,9%

10%

11%

37%

7%

4%

1%

4%

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc12
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • MZA. Utilitat
  • Eina bàsica per a la planificació territorial:
   • Localització de punts problemàtics
   • Gestió global del territori

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc13
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • MZA. Limitacions
  • No és un mapa de perillositat: no indica ni magnitud ni freqüència
  • Si:
   • No hi ha indicis
   • No hi ha testimonis
   • Hi ha indicis i/o testimonis però els darrers episodis d’allaus han estat de petita magnitud

Aleshores... la determinació dels límits de les zones d’allaus és menys precisa

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc14
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La Base de dades d’allaus de Catalunya (BDAC)
  • Recull de la informació disponible sobre aquest procés als Pirineus de Catalunya
  • Gràcies a: Xarxa d’observadors SMC-ICC, Conselh Generau d’Aran, Servei Meteorològic de Catalunya, Bombers de la Generalitat, Pompiers d’Aran i persones desinteressades.
 • Part descriptiva
 • Dades de zones d’allaus
 • Dades de l’enquesta
 • Dades de seguiment de l’activitat hivernal
 • Fotografies
 • altres
 • Part gràfica
 • Zones d’allaus
 • Enquesta
 • Episodis d’allaus

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc15
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • BDAC. Exemple de la base gràfica
  • Vall de Núria

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc16
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • BDAC. Exemple de la base gràfica
  • Barranc de Lloriga (Vallferrera)

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc17
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • BDAC. Base descriptiva

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc18
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La cartografia d’allaus com a base de gestió del territori
 • La cartografia de perillositat aplicada a la prevenció del risc

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc19
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La determinació del risc
  • Definició de risc: R = v x p
  • El ràpid augment de la vulnerabilitat a la zona Pirinenca implica una cada vegada més precisa delimitació de les zones on es localitza el perill i, a la vegada, quantificar aquesta perillositat.
  • Això permet gestionar el territori des de dos enfocs:
   • Planificació de noves edificacions i/o infrastructures
   • Determinació del risc de les edificacions i/o infrastructures existents actualment.
  • Finalment es farà la corresponent actuació per evitar o protegir-se de les allaus.

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc20
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La determinació de la perillositat
  • Freqüència / intensitat
   • Freqüència a partir de:
    • Observació directa
    • Enquesta
    • Dendrocronologia
    • Documentació històrica
    • Dades nivo-meteo
   • Intensitat a partir de:
    • Observació d’efectes
    • Modelització: Màx. dist, v, h flux, P.

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc21
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La determinació de la perillositat
  • El MZA no representa la perillositat de les allaus, però conté les dades bàsiques per iniciar l’estudi de perillositat
  • Zonificació: compartimentació del territori en funció del grau de perillositat.
   • Escala 1:5.000
   • En els estudis realitzats per l’ICC fins al moment s’ha utilitzat la normativa suïssa a l’espera d’una normativa pròpia

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc22
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • Representació cartogràfica de la perillositat
  • Exemple: allau dels Puis (Port de la Bonaigua, Pallars Sobirà)

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc23
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • El futur immediat
  • Finalització de l’edició del MZA
  • Posta en marxa del Servidor de Dades d’Allaus de Catalunya (SDAC)
   • Consulta de la cartografia i de la informació descriptiva a través d’Internet.

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004

la cartografia d allaus i la seva aplicaci en la prevenci del risc24
La cartografia d’allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
 • La línia a seguir:
  • Determinar la perillositat de les allaus en zones de risc
   • Identificar les zones de risc potencial
   • Calcular la perillositat de les allaus que comporten aquest risc
   • Quantificar el risc en les zones amenaçades
   • Prioritzar les zones on s’ha d’actuar en funció del risc existent
   • Proposar solucions per protegir aquestes zones
  • Paral·lelament cal:
   • Intensificar la recerca en la determinació de freqüència i intensitat
    • Mantenir i intensificar el servei de vigilància i cartografia d’allaus (Xarxa SMC-ICC)
   • Validar els models de simulació del procés als Pirineus
   • Elaborar una normativa

1a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. Barcelona 16 de juny de 2004