Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki. „ Naturalna Przedsiębiorczość w Leśnym Kręgu” Partnerstwo trójsektorowe. Misja LGD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lawrence-miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

„Naturalna Przedsiębiorczość

w Leśnym Kręgu”

Partnerstwo trójsektorowe


Misja lgd
Misja Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok WielkiLGD

Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych poprzez współpracę samorządów lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.


Miejsce w województwie Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki


Potok Wielki Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

Modliborzyce

Janów Lubelski

Miejsce w Powiecie

Zasięg działania LGD „Leśny Krąg”


Rozw j przedsi biorczo ci poprzez
Rozwój przedsiębiorczości poprzez Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

 • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, alternatywne zatrudnienie

 • Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom

 • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych

 • Wykorzystanie struktur i mechanizmów partnerstwa


Jak osi gn li my cel
Jak osiągnęliśmy cel Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

 • Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród

  mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,

 • Doskonalenie pracy partnerstwa lokalnego,

 • Aktywizacja środowiska wiejskiego do podejmowania

  samodzielnych inicjatyw społecznych,

 • Rozwój Mikro Przedsiębiorstw,

 • Popularyzacja i wsparcie rozwoju produkcji i wytwarzania

  wyrobów regionalnych,

 • Poprawa kondycji podmiotów gospodarczych sektora MŚP,

 • Wspieranie rozwoju nowych technologii informacyjnych,

 • Promocja produkcji i usług lokalnych.


Co zrobili my w ramach partnerstwa
Co zrobiliśmy w ramach partnerstwa Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

 • Cykliczne imprezy promocyjne regionu,

 • Centrum certyfikacji produktu lokalnego,

 • Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego biznesu,

 • Promocja rzemiosła lokalnego np. garncarstwo, kowalstwo,

 • Powstanie Klubu integracji społecznej,

 • Opracowanie strategicznych dokumentów.


Rozw j lokalny partnerstwo
Rozwój lokalny-partnerstwo Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

 • sprawne planowanie i zarządzanie partnerstwem z

  wykorzystaniem efektownego modelu planowania

  strategicznego.

 • Szerokiej konsultacje z partnerami i mieszkańcami,

  wykorzystując doświadczenie osobowe członków i zarządu LGD.

 • Sprawne biuro koordynujące przepływu informacji w partnerstwie.

 • Monitorowanie i raportowanie.


Co nam da o partnerstwo
Co nam dało partnerstwo Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

 • Powstanie nowych przedsiębiorstw rodzinnych / spożywczych, rzemieślniczych/

 • Zaktywizowanie społeczności wiejskiej do promocji swoich regionów,

 • Preferowane miejsca pracy dla młodzieży z tego terenu,

 • Dostosowane szkolnictwo,

 • Rozwój III sektora,

 • Współpraca samorząd, biznes ,ngo’s,/obejmująca powiat/,

 • Zmniejszenie migracji


ul. Jana Pawła II nr. 5 Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

23-300 Janów Lubelski

www.lesnykrag.pl

Telefon (0-15) 8720-470

Fax. (015) 8723-094

E-mail lesnykrag@interia.pl