Acidul Sulfuric (vitriol) H 2 SO 4 - PowerPoint PPT Presentation

acidul sulfuric vitriol h 2 so 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acidul Sulfuric (vitriol) H 2 SO 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acidul Sulfuric (vitriol) H 2 SO 4

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Acidul Sulfuric (vitriol) H 2 SO 4
286 Views
Download Presentation

Acidul Sulfuric (vitriol) H 2 SO 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AcidulSulfuric(vitriol)H2SO4

  2. Starea naturalA a H2SO4 În natură, acidul sulfuric se găsește a)liber,în cantități extrem de mici,în glandele unor moluște și sub formă de compuși(sulfați): CaSO4x2H2O(gipsul); MgSO4 x7H2O(sare amară); CuSO4x5H2O(piatră vânătă)

  3. ObTinerea Acidului sulfuric • În industrie: procedeul prin contact care prezintă 3 faze tehnologice: • 1. Obținerea SO2 prin prăjirea piritei: 4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2 2.Oxidarea catalitică a SO2 la SO3: 2SO2+O2=2SO3 3. Absorbția SO3: SO3 +H2O=H2SO4

  4. ProprietATIle fizice ale acidului sulfuric Acidul sulfuric este: • un lichid uleios • incolor • inodor • Densitatea mai mare decât a apei • Solubil în apă în orice proporție • Foarte avid de apă • Cu puternic efect exoterm • o soluție tehnicăare culoare galben brun

  5. ProprietATile chimice ale acidului sulfuric • Reacția cu metalele active(K,Ca,Mgetc.)=sulfati + hidrogen: H2SO4(dil) +Fe=FeSO4 +H2 H2SO4(dil) +Zn=ZnSO4 +H2 • Reacția cu metalele slab electropozitive 2H2SO4(conc.) +Cu=CuSO4 +SO2+2H2O • Reacția cu oxizii metalici=sulfați+H2O: H2SO4 +CaO=CaSO4 +H2O H2SO4 +CuO=CuSO4 +H2O • Reacția cu bazele=sulfați +H2o:H2SO4 +2NaOH=Na2SO4 +2H2O H2SO4 +Cu(OH)2=CuSO4 +2H2O • Reacția cu sărurile= sulfat + alt acid H2SO4 +2NaCl=Na2SO4 +2HCl H2SO4 +CaCO3=CaSO4 +CO2+H2O

  6. Proprietatile chimice caracteristice ale acidului sulfuric • Reacția de recunoaștere cu BaCl2: H2SO4 +BaCl2=BaSO4 + 2HCl • Are caracter oxidant: 2H2SO4+C=CO2+2SO2+2H2O 2H2SO4+S=3SO2+2H2O • Are caracter deshidratant(adică poate scoate apa din compoziția diferitelor substanțe): C12H22O11=12C+11H2O

  7. Utilizari ale H2SO4 • Acidul sulfuric este utilizat :-în agricultură pentru îngrășăminte cu P și N • -inlaborator ca agent deshidratant și pentru obținerea H2,HCl,HNO3, sulfaților • -în tehnică la acumulatori cu plumb • -în industria chimică la fabricarea maselor plastice, explozibililor,coloranților, hârtiei, medicamentelor • -în petrochimiepentru rafinarea petrolului și uleiurilor.

  8. AtenTie H2SO4 provoacă arsuri grave,dă reacții violente,ardepielea,îmbrăcămintea,încălțămintea,hârtia etc.