triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012. Triage. Taakherschikking en prioritering ten behoeve van efficiënt gebruik middelen; Aansluiting bij kerngedachte Public Health: - maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012' - lawrence-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
triage
Triage
 • Taakherschikking en prioritering ten behoeve van efficiënt gebruik middelen;
 • Aansluiting bij kerngedachte Public Health:

- maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen.

 • Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakherschikking.
taakherschikking
Taakherschikking
 • Horizontale arbeidsdeling: opdelen van uitvoerend werk in kleinere taken
 • Verticale arbeidsdeling: opdelen van werk naar verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid
 • Aantrekkelijk bij hoogwaardig werk
voor en nadelen specialisatie
Voor- en nadelen specialisatie

Voordelen

 • Professionaliseren
 • Betere kwaliteit door optimaal gebruik van kennis
 • Stimuleert tot samenwerking
 • Efficiency

Nadelen

 • Moeilijker om geschikte personen te vinden
 • Meer loketten voor 1 probleem
 • Verlies van generalistische kennis
 • Tijd voor coördinatie en planning
argument voor triage in de jgz
Argument voor triage in de JGZ
 • Kwetsbare kinderen ontberen passende en tijdige zorg op maat
 • Medewerkers zien 85% gezonde kinderen en komen tijd tekort voor risicokinderen
 • Gemeenten in spagaat: Wpg / Integrale JGZ, WMO, CJG, Digitaal Dossier JGZ, Verwijsindex en RAAK etc.
 • Scholen missen spreekuren en tijd voor vraaggerichte zorg
pijlers van de nieuwe werkwijze
Pijlers van de nieuwe werkwijze
 • Basispakket aan zorg voor alle kinderen
 • Risicokind krijgt passende zorg op maat
 • Laagdrempelig voor ouders, kinderen en leerkrachten
 • Positionering in het lokaal jeugdbeleid
 • Aansluiting met andere vindplaatsen
 • Samenwerking binnen het zorgnetwerk
 • Taakherschikking binnen de disciplines
 • Balans tussen efficiëntie en effectiviteit
 • Budgettair neutraal; “oud voor nieuw”
triagemethodiek
Triagemethodiek

Signaleren

Risicotaxatie

Toeleiden naar zorg

ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE

ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE

TRIAGE

 • Screening
 • SDQ /KIVPA
 • Vragenlijst ouders
 • Signalen van school

SPREEKUREN

DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN

ZORGCOÖRDINATIE

DERDEN

BEMOEIZORG

 • Ouders / Kinderen
 • Leerkrachten / IB’ers
 • Keten

MONITORING

spreekuren
Spreekuren
 • Structurele spreekuren op de vindplaatsen
 • Indicatie vanuit:
  • Triage
  • Ouders / kinderen
  • Consultatiebureau
  • Scholen / zorgnetwerk
  • Politie / Veiligheidshuis
  • CJG
  • Ketenpartners
kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging
 • Wekelijkse nabespreking JGZ team
 • Telefonische achterwacht arts / verpleegkundige
 • Intervisie
 • Goede bijscholing
 • Kwaliteitsbeleid: protocollen / werkinstructies (HKZ)
 • Methodiek evaluatie
 • Duidelijke juridische kaders

Versterking multidisciplinair werken

ervaringen vggm
Ervaringen VGGM
 • Na triage wordt 35-40% doorverwezen naar het spreekuur van jeugdarts of –verpleegkundige.
 • 89% van de differentiatie van de doktersassistente wordt als terecht bevonden.
 • 93% van jeugdartsen, 50% van jeugdverpleegkundigen en 66% van doktersassistenten vindt werk zwaarder
 • 80% vindt functie interessanter
pilotstudie tno 2 ggd en
Pilotstudie TNO, 2 GGD`en

Vraagstelling:

Wat is het effect van triage op de zorg die risicokinderen

ontvangen?

kanttekeningen
Kanttekeningen
 • Verschillen tussen GGD’en in registratie en gebruik van protocollen
 • Gouden standaard in de JGZ ontbreekt
 • Onduidelijk fout-positieven en fout-negatieven
 • JGZ-arts voert in het vervolgonderzoek na triage al onderzoek op indicatie uit
 • Gezondheidsprobleem kan door de tijd verdwenen of verholpen zijn, waardoor minder extra zorg / verwijzing
effectstudie tno lumc 4 ggd en
Effectstudie TNO, Lumc, 4 GGD`en
 • Onderzoek met grotere N
 • Uniforme registratie
 • Langere follow-up: systematisch nagaan of verwijzingen worden opgevolgd en wat het resultaat is.
 • Onderzoek naar fout-negatieve en fout-positieve verwijzingen.
 • Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van beide uitvoeringsmethodieken.
ad