slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt 1. Der er sket en organisationsudvikling med etablering af teams i afdelingen, hvoraf flere nu er velfungerende. 2. Det økonomiske styringsværktøj AS2007 - implementering pågår.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Afrapportering på institutionsmål v. myndighedsafdelingsleder Christine Kousholt 1. Der er sket en organisationsudvikling med etablering af teams i afdelingen, hvoraf flere nu er velfungerende. 2. Det økonomiske styringsværktøj AS2007 - implementering pågår. 3. Sammenlægning til én myndighedsafdling på området – Socialcentret er sammenlagt med Visiation og hjælpemidler medio 2010. BUM-model er etableret. 4. Der er fremlagt og vedtaget kvalitetsstandarder. Revisitation er påbegyndt. Varigheden før alle borgere er revisiterede forventes af være 24 md. 5. Ydelseskatalog er fremlagt og godkendt. Videreudvikling pågår, med styrkelse af præcisering.

  2. Afrapportering ift. handleplanVisitationsudvalg med gennemgang af sager over 100.000 kr. etableret, med kommissorium.Samarbejde om udsatte børn og unge med familieafdelingen om overgangsfasen fra barn til voksenlovgivning er systematiseret i form af kvartalsvise møder, notat om de tre niveauer i samarbejdet: - Det aktivitetsmæssige niveau og den unges økonomi - Det forståelsesmæssige, sociale niveau og fremtidige roller for den unge og forældrene(fx fra værge til bisidder) - forvaltningsmæssigt (økonomistyring, ny sagsbehandler)Forslag til fælles tilbud til unge fx kontanthjælpemodtagere og udviklingshæmmede, foreslås fastholdt som mål fremadrettet.Fokus på trivsel på arbejdspladsen sker løbende. I oktober 2010 er der gennemført en stresstest. Gennemsnittet viser der skal være opmærksomhed på stressniveauet. Halvdelen scorer lavt, dvs er ikke udfordret, en tredjedel har mellemscore og 3 har et højt stressniveau, som drøftes med nærmeste leder (MUS)

  3. En væsentlig ledelsesopgave er at understøtte afdelingen i at myndighedsrollen er skiftet og skal skifte fra: - en kompenserende tankegang til en rehabiliterende - fra fokus på institutioners almene tilbud til individuelle mål for den enkelte borger med regelmæssig opfølgning - fra sagsbehandler generalist incl. bostøtte til myndighedsrolle - formalisering af tværgående løsninger og samarbejde - fra rammelignende finansieringsmodel til aktivitetsafhængig - fra diffuse metoder til ét fælles it-værktøj

  4. Sagsflow på socialområdet Borger modtager kopi Underskrives af borger Borger modtager et afgørelsesbrev med klagevedled. Udfører (Bosted) Funktionsevne Vurdering (incorp) Handle plan (incorp) Bevilling (incorp) Udredning Opfølgning og evt. justering af bevilling Samtykke fra borger til indhenting af information