Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU

204 Views Download Presentation
Download Presentation

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13 W ZAWIERCIU UL. FILARETÓW 9, 42-400 ZAWIERCIE TEL/FAX 0326724361 www.gim13zawiercie.pl E-MAIL: gimn13@poczta.onet.pl

 2. Tu stawiamy pierwsze kroki w drodze do wielkiej wiedzy

 3. „ Nasza szkoła jest jak dobra wróżka, która o nas bardzo dba. Co dzień rano nas przyjmuje, w mocnych, silnych murach swych, swoją wiedzę przekazuje, chroni nas od rzeczy złych.”

 4. NASZE MOTTO: „Być człowiekiem uczciwym umiejącym żyć z innymi i dla innych… ”

 5. Nasza placówka jest Zespołem Szkół. W skład Zespołu wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Mieści się w dwupiętrowym budynku, wokół którego rozciąga się malowniczo położony wśród pokaźnej ilości drzew i krzewów, duży plac szkolny. Jest na nim boisko do siatkówki plażowej i boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. Szkoła korzysta również z pełno wymiarowych boisk trawiastych usytuowanych w jej sąsiedztwie. Rozgrywane są tam mecze międzyszkolne, a także między drużynami klubowymi z różnych miast.

 6. KROMOŁÓW historyczne, stare miasto - 1193 rok - leżące nad źródłami rzeki Warty, trzeciej co do długości rzeki w Polsce od 1975 roku dzielnica miasta Zawiercie Właśnie tu, w najstarszej dzielnicy Zawiercia, mieści się nasza szkoła. Miasto znajduje się w północnej części Województwa Śląskiego, jest położone dokładnie w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pięknej wyżynnej krainy, na której atrakcyjność składają się skalne ostańce, zamki, baszty, strażnice porozrzucane w pagórkowatym, w dużej części zalesionym krajobrazie. Jest to teren naszych szkolnych pieszych i rowerowych wycieczek, rajdów, weekendowego wypoczynku z rodziną na łonie natury, letnich obozów i biwaków. OKIENNIK WIELKI W SKARŻYCACH ZAMEK W MIROWIE ZAMEK W OGRODZIEŃCU

 7. WARTO U NAS ZOBACZYĆ: ŚREDNIOWIECZNY RYNEK GŁÓWNE ŹRÓDŁO RZEKI WARTY KAPLICZKĘ ŚW. JANA NEPOMUCENA KIRKUT - CMENTARZ ŻYDOWSKI KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA PAŁACYK NAD WARTĄ

 8. NASZE PRIORYTETY NADRZĘDNYM CELEM NASZEJ PLACÓWKI JEST, ABY: nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku

 9. "NASZA SZKOŁA - NASZ DRUGI DOM" Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 dba o dobro dziecka - o jego rozwój psychiczny i fizyczny. Zawsze stoi na straży dobrego wychowania, poszerza horyzonty myślowe młodego człowieka, rozwija wszechstronnie osobowość uczniów i wychowuje ich w duchu humanitaryzmu i tolerancji. Nasz program wychowawczy służy wykształceniu człowieka zawodowo twórczego, umiejącego pracować w zespole. Stale doskonalący się nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dziecka, który dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego. Nasza szkoła szanuje rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, wychodzi jej naprzeciw i wspomaga dążenia rodziców w wychowaniu dziecka. Dba o pielęgnowanie tradycji swego regionu i kraju, poszanowanie symboli narodowych. Kształtuje też poczucie przynależności do UE.

 10. JESTEŚMY SZKOŁĄ: • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, • przygotowującą ucznia do życia w społeczeństwie, • respektującą prawa i potrzeby uczniów, • bezpieczną i przyjazną uczniowi, dbającą o dobrą atmosferę nauki i pracy, promującą zdrowy styl życia, • rozbudzającą i rozwijającą zainteresowania uczniów, • kształtującą postawy tolerancji, odpowiedzialności, wrażliwości, prawości oraz patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, Europy i świata.

 11. JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU I JEGO RODZINIE W NASZEJ SZKOLE CZEKAJĄ NA UCZNIÓW: sympatyczni i życzliwi nauczyciele kolorowe klasy i jasne wesołe korytarze biblioteka szkolna opieka medyczna higienistki szkolnej wirtualny świat pracowni komputerowychz dostępem do Internetu gorący posiłek w szkolnej stołówce

 12. Szkoła posiada... 17 sal lekcyjnych gabinet pedagoga 2 pracownie komputerowe gabinet higienistki salę gimnastyczną boisko do siatkówki plażowej bibliotekę i czytelnię świetlicę boiska do piłki nożnej stołówkę

 13. PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Jak uczymy języków obcych Nauka języka angielskiego odbywa się już od klasy I szkoły podstawowej. Klasy pierwsze mają po dwie a drugie i trzecie po jednej godzinie w tygodniu. Klasy IV-VI mają 3 godziny tygodniowo. Lekcje języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum odbywają się 3 razy w tygodniu. Nauczyciele uczący języka angielskiego prowadzą dodatkowe kółka lub tzw. SOS ( pomoc słabszym uczniom w miarę potrzeb). Dodatkową atrakcją dla uczniów jest organizowanie nauki języka w pracowniach komputerowych. W klasach I-III gimnazjum uczymy się również drugiego języka jest nim język niemiecki. Gimnazjaliści mają po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu.

 14. PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO Klasopracownia języka polskiego została niedawno zmodernizowana. Całość wnętrza skomponowano kolorystycznie tak, by sprzyjało nauce i koncentracji. Praca w niej jest przyjemna i wygodna. W sali znajdują się duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych dotyczących działów programowych, takich jak: ortografia, gramatyka, kultura języka. Humanistyczną atmosferę podkreślają schematy będące kompendium wiedzy z gramatyki i teorii literatury. Ładny wystrój sali wpływa na lepsze samopoczucie uczniów, a aktualne materiały dydaktyczne zachęcają do pracy.

 15. PRACOWNIE KOMPUTEROWE Nasza szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Jedna z nich w obecnym kształcie istnieje od czerwca 2006 roku dzięki programowi EFS . W chwili obecnej znajduje się w niej 9 komputerów uczniowskich, 1 komputer nauczycielski i 1 komputer pełniący rolę serwera naszej sieci. Druga pracownia jest wyposażona w 11 stanowisk uczniowskich. W tych dwóch miejscach odbywają się lekcje informatyki, a także koła informatyczne. Nauka informatyki zaczyna się już od klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły korzystają z tych pracowni podczas innych zajęć wykorzystując możliwość korzystania z internetu.

 16. PRACOWNIA HISTORYCZNA Mieści się na I piętrze. Jej ściany zdobią tablice przedstawiające m.in. poczet królów polskich. Sala posiada bogaty zestaw map oraz duże tablice ścienne przeznaczone do prezentacji materiałów dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują materiały mówiące o historii miasta. Znajdują tam się między innymi stare świadectwa szkolne i kartki na żywność z czasów PRL’u.

 17. PRACOWNIA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO Pracownie kształcenia zintegrowanego wyposażone są w bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, które ułatwiają zdobywanie i utrwalanie wiadomości przez dzieci. Dzięki nim zajęcia są ciekawe i atrakcyjne.Sale są kolorowe i wesołe. Ich wygląd sprawia, że dzieci czują się tu dobrze i bezpiecznie. Prowadzenie zajęć różnorodnymi metodami gwarantuje wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele na bieżąco dbają o wystrój sal lekcyjnych i aktualizują dekorację klasową.

 18. Szkoła zapewnia... • Przyjacielską i serdeczną atmosferę w ciągu roku szkolnego, • Warunki do optymalnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności • Rzetelną i fachową opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej, • Możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki, • Powszechny dostęp do komputera i Internetu - zajęcia w dwóch pracowniach komputerowych, • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, różnorodne formy sportu i rekreacji, • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu, podejmując działania profilaktyczne na rzecz wszystkich uczniów, • Wyjazdy na „Zielone Szkoły", wycieczki turystyczno - krajoznawcze i dydaktyczne, • Kształtowanie postaw: tolerancji wobec innych, odpowiedzialności, obowiązkowości, prawości, • Bezpieczne warunki nauki i zabawy, kształtowanie postaw pro-zdrowotnych, • Poznanie historii i współczesności oraz korzystanie z dziedzictwa kulturowego Zawiercia i regionu

 19. Szkoła organizuje... Na szczególne wyróżnienie zasługują imprezy, które odbywają się co roku, tworząc tradycję szkoły. Należą do nich: Ślubowanie klas I Zabawa Andrzejkowa Hallowen Sprzątanie Świata Dzień Europejski Mikołajki Jasełka Walentynki Zabawa Karnawałowa Dzień Regionalny Dzień Ucznia Realizujemy również projekty całoroczne: zbiórka zużytych tonerów oraz baterii.

 20. Zajęcia pozalekcyjne Nasza szkoła pozwala uczniom miło, aktywnie i ciekawie spędzić czas dzięki prowadzeniu następujących kół zainteresowań: Zajęcia sportowe Koło informatyczne Koło Przyrodnicze i Biologiczne Koło Matematyczne Koło Fizyczne Koło Historyczne Koło Chemiczne Koło Polonistyczne Koło Geograficzne Chór szkolny Koło Języka Angielskiego

 21. Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji