Internet projeleri
Download
1 / 16

Internet Projeleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Internet Projeleri. Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklar dan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarma yı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır. Internet Projeleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet Projeleri' - lavonn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internet projeleri

Internet Projeleri

Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır.


Internet projeleri1

Internet Projeleri

Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır.

Projeler, öğrencilere üst düzey beceriler kazandırır.

Üst düzey beceriler ise bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme vb. şeklinde sıralanabilir


Internet projeleri2

Internet Projeleri

Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır.

İnternet projeleri, bilgiye ulaşma ve paylaşma temelli işbirliğine dayalı projelerdir.


Internet projeleri3

Internet Projeleri

WEB Tabanlı Projeler

E-Posta Projeleri

Öğrencilere herhangi bir konuyu araştırmak amacıyla web üzerinden yararlanarak elde ettikleri bir araya getirip bir ürün çıkarmayı amaçlar.

Bir öğretmenin meslektaşları ile işbirliği yaparak internet üzerinden yürüttüğü projedir.


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Öğrencilere herhangi bir konuyu araştırmak amacıyla web üzerinden yararlanarak elde ettikleri bir araya getirip bir ürün çıkarmayı amaçlar.

1) Öğrencilerinizin araştırmak istediği konuyu ve sınırlarını belirleyin.

2) Konuyu belirledikten sonra konuyu ilk siz araştırınız.

2) Konunun araştırılabilir ve ulaşılabilir kaynaklara sahip olup olmadığını kontrol ediniz.

3) Araştırma konusunu alt başlıklara bölünüz.

4) Öğrencilere ulaşılabilecek kaynaklar hakkında bilgi/ipucu veriniz.

4) (Kaynak türleri, web adresleri, kişi ya da kurumlar vb.)

5) Gruplara göre işbirliğinin organize edilmesini sağlayın, yönlendirin.


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Grup Çalışma İlkeleri

1) Grup çalışması için gerekli ölçütleri belirleyin.

2) Grupta üyeler arası görev bölümünü ve sorumlulukları hatırlatın.

3) Grup üyelerinin yapıcı tartışmaları ile işbirliğinin önemini hatırlatın.

4) Sunumlarda tüm üyelerin görev almasına özen gösteriniz.

5) Grup üyelerinin projelerini ve grup üyelerini değerlendirmesini sağlayınız.


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Proje Değerlendirme Ölçütleri

Planlama Süreci:

( ) Çalışma sorunlarının uyum içinde tartışılması

( ) İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi

( ) Bilgi kaynaklarının belirlenmesi

( ) Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapılması

Bilgi Toplama:

( ) Bilgi kaynaklarının çoğuna ulaşılması

( ) İlgili bilgilerin toplanması

( ) İhtiyaç duyulan bilgilerin seçilmesi

( ) Destekleyici resim, clipart vb. materyallarin toplanması


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Proje Değerlendirme Ölçütleri

Bilgiyi Organize Etme:

( ) Bilgilerin sorulara cevap olacak şekilde nasıl düzenleneceğinin tasarlanması

( ) Bilgiler ve destekleyici materyaller tasarıya uygun olarak bir araya getirilmesi

( ) Bilgilerin kendi ifadelerimiz ile yeniden yazılması

( ) Çalışmanın anlaşılır olması için diğer grupların görüşlerine sunulması

Yazılı Rapor:

( ) Raporda yazım ve imla hatalarının kontrol edilmesi

( ) Yazılı ve görsel unsurlar arasında bütünlük sağlanması

( ) Geçiş bölümleri arasında bağlantılar kurulması

( ) Kaynakça hazırlanması


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Proje Değerlendirme Ölçütleri

Sunu-Poster:

( ) Sunu için rapordan özet çıkartılması

( ) Özetin raporu tam olarak yansıtması

( ) Sununun sözel açıklamalar ile desteklenmesi

( ) Sunu zamanının etkili kullanılması


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Grup Yeterliğini Değerlendirme Ölçeği

Sevgili Öğrenciler;

Aşağıda proje çalışmanız süresince grup olarak yapmanız gereken bazı işlemler ve bu işlemler için verebileceğiniz puanlama yerleri verilmiştir. Sizden grup olarak bu işlemlerdeki yeterliğinizi belirleyerek, grubunuza bir puan vermeniz istenmektedir. Önce her işlem için yeterliğinizi puanlayıp puanınızı parantez içerisine yazınız. (En yüksek puan 5, en düşük ise 1). Bu işlemi yaparken olabildiğince gerçeği yansıtmaya çalışınız.

Planlama Süreci:

( ) Çalışma sorunları uyum içinde tartışıldı

( ) İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi

( ) Bilgi kaynaklarının belirlendi

( ) Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapıldı


Internet projeleri

WEB Tabanlı Projeler

Grup Yeterliğini Değerlendirme Ölçeği

Proje Değerlendirme Ölçütleri

Planlama Süreci:

( ) Çalışma sorunlarının uyum içinde tartışılması

( ) İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi

( ) Bilgi kaynaklarının belirlenmesi

( ) Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapılması

Planlama Süreci:

( ) Çalışma sorunları uyum içinde tartışıldı

( ) İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi

( ) Bilgi kaynaklarının belirlendi

( ) Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapıldı

Proje Grup Üyeleri

Proje Denetleyicisi


Internet projeleri

Kendiliğinden görev aldı.

Görevini zamanında yerine getirdi.

Farklı kaynaklardan bilgi topladı.

Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılı oldu.

Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullandı.

Malzemeleri kullanırken tutumlu davrandı.

Temiz ve düzenli çalıştı.

WEB Tabanlı Projeler

Proje Gözlem Formu

Grubun Adı:…………………………

Sınıfı:…………………………………

Değerlendiren Öğrencinin:

Değerlendirilen Öğrencinin:

Adı-Soyadı:

Adı-Soyadı:

Projenin Sonunda

Hiçbir zaman

Projenin Başında

Numarası:

Numarası:

Herzaman


Internet projeleri

Marmara

Projenin Başlığı:

Düzeyi:

İlköğretim 7

Süre:

18 Gün

Projenin Amacı:

 • Öğrencilerde;

 • Grup çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirme

 • Projenin gerektirdiği araştırma ve bilgi toplama becerilerini geliştirme

 • Topladıkları bilgileri sunuş biçimine (yazılı/sözlü) uygun örgütleme becerileri geliştirme

Bütünleştiği Dersler:

Sosyal Bilgiler ve Bilgisayar

Öğretim Hedefleri:

 • Marmara bölgesini inceleyerek, bu bölgeye ilişkin verilen konularda bir rapor hazırlayabilme.

 • Projenin gerektirdiği araştırma ve bilgi toplama etkinliklerini gerçekleştirme.

 • Topladıkları bilgileri, sunuş biçimine uygun örgütleyebilme

 • Grup olarak bir proje sürecini yürütebilme

Proje Sorusu:


Internet projeleri

Proje Sorusu:

 • Marmara Bölgesini;

 • Yer şekilleri ve doğal yapı,

 • İklim ve Bitki Örtüsü

 • Ekonomi ve Sanayi Özellikleri,

 • Beşeri Özellikler,

 • Tarihi ve Turistik Özellikleri açısından inceleyiniz.

Çalışma Planı:

Proje sorularını öğrencilere yöneltiniz.

Çalışma becerileri bakımından farklı öğrencilerden 6 kişilik gruplar oluşturunuz. Her bir gruba konu başlıklarından birisini veriniz.

Grup çalışmalarını planlayınız.

Öğrencilere aşağıdaki yönlendirici soruları veriniz.

A. Marmara bölgesinin fazla göç alma nedenleri nelerdir?

Ekonomi ve sanayi özellikleri

Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz.


Internet projeleri

Çalışma Planı:

B. Marmara bölgesinin bazı bölümlerinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenleri nedir?

Ekonomi ve sanayi özellikleri

Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz.

C. Marmara bölgesinde çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesinin nedenleri nedir?

İklim ve Bitki Örtüsü bakımından inceleyiniz.

D. Marmara bölgesinde sanayileşmenin diğer bölgelere oranla daha fazla olmasının nedenleri nelerdir?

Yer Şekilleri ve Doğal Yapı

Ekonomi ve sanayi özellikleri

Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz.

E. Marmara bölgesinin jeopolitik açıdan önemli bölge olmasının nedenleri nelerdir?

Yer Şekilleri ve Doğal Yapı

Tarihi ve Turistik Özellikleri bakımından inceleyiniz.


Internet projeleri

Çalışma Planı:

 • Yaralanılabilecek Kaynaklar:

 • http://www.......

 • http://www.......

 • Öğrencilerinizi bu konuda yeni internet adresleri bulabilecekleri konusunda teşvik ediniz.

 • Tek tür kaynakla sınırlı kalmamaları gerektiğini, her kaynak türünün farklı türde bilgiler içerdiğini ve bu kaynaklardan toplanan bilgilerin birbirlerini tamaladağını hatırlatın.

 • Öğrencilerinize gerçekleştirecekleri çalışma sonucunda, grup olarak araştırdıkları konu ile ilgili sözlü sunum ve yazılı rapor hazırlayacaklarını ve sunum süresinin 20 dk. Olduğunu belirtiniz.

 • Değerlendirme ölçütlerini belirleyerek değerlendirme formlarını öğrencilerinizle paylaşınız.

 • Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyiniz.

 • Rapor yazma ve sunum teknikleri açısından öğrencilerinize rehberlik ediniz.

Değerlendirme:

Araştırma (%25)

Bilgiyi örgütleme (%25)

Rapor Yazma (%15)

İşbirliği içinde Olma (%15)

Sunum (%20)