TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN - PowerPoint PPT Presentation

tiszk ek szerepe a szakk pz sben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN

play fullscreen
1 / 22
TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN
80 Views
Download Presentation
lavinia-augustus
Download Presentation

TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TISZK-EK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN 2008. november 11.

 2. A MUNKAERŐ-PIAC MŰKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET Oktatás Munkaerő-piac  Gazdaság (közvetítő közeg)  Képzési Folyamatos változás Foglalkozási struktúra struktúra Szakmák Foglalkozások (szakképzettségek) Képesség- és Tevékenység- tudáscsomagok csomagok Cél: a keresletkínálat közelítése

 3. A MUNKAERŐ-PIACI KERESLETKÍNÁLAT ELTÉRÉSE A kibocsátás strukturális munkanélküliséget generál: • A szükségesnél kevesebb a megfelelő képzettségű munkaerő (sok a szakképzetlen és a túlképzett, elavult szakmák) • A képzésből kikerülők tudásszintje gyakran nem megfelelő • Bizonyos szakmákban tartós hiány van szakmunkásból és technikusból • A csökkenő létszámú szakmunkásképzés komoly feszültséget jelent a munkaerő-piacon

 4. A SZAKKÉPZÉS PROBLÉMÁI • iskolafenntartók közti kommunikáció • az iskolarendszer rugalmatlan, a képzési kínálat módosítása hosszú időt vesz igénybe • szétaprózott intézményrendszer, a működés nem költséghatékony • elavult szakmai tartalom, magas elvárások, az elmélet túlsúlya • gyakorlati oktatás/képzés problémái : a pályakezdők munkatapasztalatának hiánya • pályaválasztás,pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés • szakmai vizsga ellenőrzése • oktatók (tovább)képzése

 5. A SZAKKÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE Cél: Az iskolarendszerű és a felnőtt szakképzés összehangolt fejlesztése A képzési szerkezet közelítése a munkaerő-piaci igényekhez Az intézményrendszer költség-hatékonyságának javítása Az elaprózott intézményi struktúra átalakítása (kis tanulólétszámok, szűk képzési kapacitások) Ösztönző rendszer kialakítása az intézményi működés hatékonyságának növelése érdekében

 6. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • iskolafenntartók közti kommunikáció hiányzik • KÖZÖS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA • KÖZÖS TUDÁS-ÉS HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA

 7. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • keresletkínálat eltérései (a gazdaság igényei és az iskolarendszer kibocsátása nincs összhangban) • A MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK ALAPJÁN, AZ RFKB ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSI IRÁNYOK ÉS ARÁNYOK SZERINTI KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA (HIÁNYSZAKMÁK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL) • MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

 8. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • az iskolarendszer rugalmatlan, a képzési kínálat módosítása hosszú időt vesz igénybe • ÖSSZEHANGOLT BEISKOLÁZÁSI TERV KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLARENDSZERŰ- ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSRE VONATKOZÓAN • KÖZÖS MODULTÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSE - ÁTJÁRHATÓSÁG AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT AZ ISKOLARENDSZERŰ- ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN • FELNŐTTKÉPZÉS ERŐSÍTÉSE • A HH-S TANULÓK ÉS AZ OKTATÁSI RENDSZERBŐL LEMORZSOLÓDÓK BEVONÁSA A SZAKKÉPZÉSBE SPECIÁLIS PROGRAMOKKAL

 9. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • szétaprózott intézményrendszer, a működés nem költséghatékony • MEGYEI SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A BEISKOLÁZÁSBAN (ÁTIRÁNYÍTÁS, OPTIMÁLIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOK INDÍTÁSA) • AZ INTÉZMÉNYEK SZAKKÉPZÉSI FELADATELLÁTÁSÁHOZ HASZNÁLT INFRASTRUKTÚRA ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE

 10. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • elavult szakmai tartalom, magas elvárások, az elmélet túlsúlya • A MODUL RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSHEZ ÉS A KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓKHOZ SZÜKSÉGES TANANYAGOK ÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI ANYAGOK FEJLESZTÉSE • TANULÁSMÓDSZERTAN FEJLESZTÉSE (E-TANANYAGOK, RUGALMAS TANULÁSI FORMÁK KIFEJLESZTÉSE) • KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMOK, HELYI TANTERVEK KIDOLGOZÁSA (ÚJ OKJ, SZVK-K SZERINT)

 11. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • gyakorlati oktatás/képzés problémái: a pályakezdők munkatapasztalatának hiánya • GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK FEJLESZTÉSE • VÁLLALATI KAPCSOLATI HÁLÓ SZÉLESÍTÉSE, TANULÓSZERZŐDÉSEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE • MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE • TECHNOLÓGIAI BEMUTATÓKÖZPONT KIALAKÍTÁSA • KÖZPONTI KÉPZŐHELYEK KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE, KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

 12. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • pályaválasztás, pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés • KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK ELLÁTÁSA (PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS, KARRIER- TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA, CSALÁDPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA) • KÖZÖS NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE

 13. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • szakmai vizsga ellenőrzése • STANDARD ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGARENDSZER KIDOLGOZÁSA • VIZSGAKÖZPONT KIALAKÍTÁSA

 14. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • oktatók (tovább)képzése • PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI ANYAGOK KIDOLGOZÁSA • PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE

 15. A SZAKKÉPZÉS MELY PROBLÉMÁIRA NYÚJT MEGOLDÁST A TISZK? • oktatók (tovább)képzése • PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI ANYAGOK KIDOLGOZÁSA • PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE

 16. KIEMELT FEJLESZTÉSI FORRÁSOK TÁMOP 2.2.3 a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” Felhasználás: • a menedzsment szervezet humán erőforrásainak fejlesztése • az intézményvezetés korszerűsítése • az irányítási rendszer korszerűsítése • hátránykompenzációs programok kialakítása, működtetése Rendelkezésre álló forrás: 332 080 000 Ft

 17. KIEMELT FEJLESZTÉSI FORRÁSOK TIOP 3.11 a „TISZK rendszerhez kapcsolódóinfrastrukturális fejlesztések” Felhasználás: • a szakmai képzéshez kapcsolódó feladat-ellátás infrastruktúrájának felújítása • az új képzési struktúrához (OKJ) szükséges eszközök beszerzése • a gyakorlati képzés technikai feltételeinek megteremtése Rendelkezésre álló forrás: 998 020 000 Ft

 18. HIÁNYSZAKMÁK ÉS A TISZK • MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ KÉPZÉS (RFKB DÖNTÉSE ALAPJÁN – KIEMELT FIGYELEMMEL A HIÁNYSZAKMÁKRA) • DECENTRALIZÁLT SZAKKÉPZÉSI ALAPBÓL PÁLYÁZATI FORRÁSOK LEHÍVÁSA A HIÁNYSZAKMÁK KÉPZÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE • FELNŐTTKÉPZÉS KERETÉBEN A HIÁNYSZAKMÁK PREFERÁLÁSA • MARKETING TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐK, TANULÓK IRÁNYÁBA A HIÁNYSZAKMÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE CÉLJÁBÓL • PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS KERETÉBEN HIÁNYSZAKMÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE

 19. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Telekné Dézsi Piroska