1 / 5

Hvordan tegner fremtiden for eksport af korn fra Danmark

Hvordan tegner fremtiden for eksport af korn fra Danmark. Kim Larsen Skovs Korn A/S. Hvordan ser fremtiden ud?. Hvor stort netto kornoverskud har vi i fremtiden Vi har et eksport ”brand” i maltbyg Næsten ingen har behov for vores hvede. Et par tal.

lavina
Download Presentation

Hvordan tegner fremtiden for eksport af korn fra Danmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hvordan tegner fremtiden for eksport af korn fra Danmark Kim Larsen Skovs Korn A/S

  2. Hvordan ser fremtiden ud? • Hvor stort netto kornoverskud har vi i fremtiden • Vi har et eksport ”brand” i maltbyg • Næsten ingen har behov for vores hvede

  3. Et par tal • 1995 2000 2003 • Høst 8.876 9.130 8.779 • Foder 5.376 6.410 6.949 • Industri 844 775 857 • Udsæd 261 293 287 • Overskud 2.395 1.652 686 • Korn eksport 2.534 1.922 1.751 • Korn Import 406 507 816 • Svin 11.084 11.921 12.948

  4. Maltbyg • Dansk maltbyg accepteret/efterspurgt på alle markeder • Maltkapaciteten bliver i øjeblikket udvidet kraftigt på nære destinationer. Specielt i Rusland • Globalt ølforbrug konstant stigende

  5. Hvede • Til eksport: Glem decideret brødhvede med krav til høj gluten / protein med de nuværende kvælstof begrænsninger. • Sats på hvede til applikationer hvor fokus er på stivelse samt til kiks / kage formål. • Vi skal have mere fokus på sorts ren hvede så der kan leveres en konstant kvalitet til industrien.

More Related