slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HILLEVIK- PowerPoint Presentation
Download Presentation
HILLEVIK-

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

HILLEVIK- - PowerPoint PPT Presentation

lavina
132 Views
Download Presentation

HILLEVIK-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HILLEVIK- I Jukolakavlen tävlar man om vandringspriset "Viertolas tjur", som tidningen Helsingin Sanomat har donerat. Arrangören med en replica av vandringspriset Tävlingscentrumet (TC) är beläget på Mikkeli Ravbana, eller närmare bestämt Hilleviks badplats. TC öppnas torsdagen 4 juni 2009 kl. 17.45.  På TC finns bl.a. gräs, brygga, dass, badmöjlighet, info, begränsade post- och valutaväxlingsservice samt försäljning och nöjestält. Vägvisningsalternativ är Silvanum kl. 17.30 eller TC lite senare. Startområdet är på TC´s sydöstra del. Till startområdet går man genom ingångsporten (gemensam parad), som är norr om travbanans centralplan. Deltagarna får inte lämna startområdet efter nollställning av Emit-brickan. Startområdets WC är på respektive sida paradväg – herrar till höger, damer till vänster. Starten sker i båda budkavlarna, samtidigt, med skott från ett stormgevär (eller liknande). Då detta är ett miljöcertifierat arrangemang tillhandahålls icke plastficka att klä kartan med. Medtag sådan (A4) om så önskas. Mer info finns, och delges av arrangören på TC i verbal form. Såsom tex banlängder, gafflingar (va? trodde du jag skulle ha ogafflat, hahahaha), kontrollmarkeringar, stämplingssystem, omstart, pressläktare, p-avgift… Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. Head-sponsor - Odal Ordförande för Jukola 2009-organisation Heino LipsanenTävlingsledare Juhani SihvonenGeneralsekreterare Maarit TuomistoHuvudbanläggare Jorma KemppiBanläggare för Jukolakavlen Kai HirvonenBanläggare för Venlakavlen Teijo LaasanenChef för resultatservice Pekka MartikainenMedia chef Heli PänkäläinenChef för marknadsföring Mika AholaTävlingskontrollant Arvo Kantola (Finlands Orienteeringsförbund)Bankontrollant  Heikki Peltola (KalevanRasti)